Thực hiện một số thí nghiệm hóa học đơn giản gắn với hiện tượng tự nhiên

ABSTRACT Some Simple Chemical Experiments dealing with Natural Phenomenon Some simple chemical experiments is made by the cheap materials existing in everyday life. There fore, this ones are implemented to help learner understanding and interesting in knowledge deeply.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hiện một số thí nghiệm hóa học đơn giản gắn với hiện tượng tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan