Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

TÓM TẮT Nghiên cứu này chỉ ra thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung ở một số nội dung như: Nhận thức của giáo viên về ý nghĩa giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ; Các hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ; Biện pháp giáo viên đã sử dụng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi; Những khó khăn trong quá trình giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ và đánh giá mức độ kĩ năng giao tiếp của trẻ tự kỉ hiện nay. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các nhà giáo dục tìm kiếm các biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi trong trường mầm non hòa nhập.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan