Tiểu luận Triết Dùng cặp phạm trù bản chất - Hiện tượng phân tích lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay

Thực tế chúng ta thấy, khi xem xét những sự vật và quá trình diễn ra trong tự nhiên và xã hội sẽ xó những mặt bên ngoài mà giác quan có thể nhận thức được nhưng cũng có những mặt, những mối liên hệ ở bên trong bị che khuất, chỉ dùng tư duy trừu tượng mới có thể hiểu được. Mặt bên ngoài đó gọi là hiện tượng, còn mặt bên trong gọi là bản chất. Trong cuộc sống, sự vật và quá trình nào cũng có cả hai mặt ấy, chúng luôn luôn vận động và phát triển cùng nhau. Vì vậy, khi xem xét sự vật và quá trình trong tự nhiên và xã hội, ta cần phân biệt rõ đâu là bản chất và đâu là hiện tượng. Bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định trong sự vật, quy định sự vận động phát triển của sự vật đó. Hiện tượng là cái biểu hiện ra bên ngoài của bản chất.

doc11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2443 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết Dùng cặp phạm trù bản chất - Hiện tượng phân tích lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan