Tiểu luận Triết học Vai trò của con người trong đời sống xã hội

Là con người phụ thưộc vào thế giới tư nhiên .Khi mà con người muốn tồn tại và phát triển thì con ngưới cần có nhu cầu như: ăn ,ở và điều kiện sinh hoạt Để có được những yếu tố đó con người phảI lao động vì con người khác loàI vật ở chỗ con người biết lao động . Lao động là nguồn gốc của mọi của cảI vật chất . Lao động chính là quá trình tác động vào tự nhiên . Cũng như Anghen đã nói ở trên “cùng với tư nhiên cung cấp những vật liệu cho hoạt động sản xuất, lao đông là nguồn gốc của mọi của cảI và lao động là sản xuất . Sản xuất điều đó chỉ có ở con người là đặc trưng riêng của con người và ngày càng phát triển hoàn thiện trong xã hội loàI người” Để hoàn thiện chính bản thân con người phảI cảI tạo mình .CảI tạo chính là con người học tập . Trong quá trình học tập thì giao tiếp là một yếu tố không thể thiếu . Chỉ có giao tiếp mới làm cho con người hiểu nhau hơn .Bản chất bên trong của con người chịu sự chi phối và những tác động của những yếu tố bên ngoài. Tóm lại con sinh học là kẻ phụ vào thế giới tự nhiên bị chi phối bởi nó. I. Con người xã hội Con người là sinh vật có tính xã hội . Đó là con người sống trong một thời đại nhất định ,một môI trường xãhội nhất định ,có những quan hệ xã hội phong phú ,phức tạp và ngày càng phong phú với sự phát triểh của văn minh nhân loại . Bản chất con người là một sự trìu tuợng khoa học là sự kháI quát đời sống cụ thể , từ thuộc tính của con người hiện thực , thế hệ này qua thế hệ khác , bản chất con người được thể hiện thông qua các tổng thể các quan hệ xã hội . Muốn tìm bản chất con người phảI tìm ở bên trong chứ không bên ngoàI đời sống hiện thực của con người của con người . Quan điểm trên được thể hiện rõ trong luận đề nổi tiếng của Các Mác “Bản chất của con người không phảI là một cáI trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt .Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội” .Qua luận đề nổi tiếng đó xuất phát điểm của yếu tố hình thành nên nhân cách con người chính là các mối quan hệ xã hội tác động tác động dến con người từ khi bắt đầu sinh ra đến khi trưởng thành chiếm một vị trí nào đó trong xã hội ,để khẳng định được vị trí của minh trong xã hội thì con người không ngừng sáng tạo và khẳng định bản thân mình một cách lịch sử và không ngừng táI hiện bản thân mình ,tự giáo dục bản thân với tư cách con người . Nên con người xã hội là hệ sang tạo ra lịch sử , sáng tạo ra bản thân mình .Chính vì vậy con người hoàn toàn mang tính xã hội . CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Là quá trình xây dung và phát triển đại công nghiệp . trong đó nghành công nghiệp nặng chiếm một vị trí làm then chốt , bên cạnh đó ưu tiên phat triển nghành nông nghiệp ,lâm nghiệp nhằm cung cấp lương thực , thực phẩm cho số dân ngày càng gia tăng .Tích cực áp dụng sản xuất ,chế biến nông lâm thuỷ sản nhằm đẩy mạnh tốc độ trang bị khoa học kỹ thuật và nâng cao năng xuất lao động . Sự thành công của quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá đòi hỏi ngoàI môI trường chính trị ổn định , phảI có các nguồn lực cần thiết như : nguồn lực con người , vốn , tàI nguyên thiên nhiên , cơ sở vật chất kỹ thuật , vị trí địa lý , nguồn lực nước ngoàI .Các nguồn lực này có quan hệ chặt chẽ với nhau , cung tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng mức độ tác động và vai trò của chúng đối với toàn bộ quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống nhau ,trong đó nguồn lực con người là yếu tố quyết định . II. Vai trò của nguồn lực con ngưòi Vai trò con người được chứng minh trong lịch sử phát triển nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa . Điển hình như các nước Nhật Bản ,Mỹ nhiều nhà kinh doanh hàng đầu đã rất chú trọng đến việc áp dụng kỹ thuật máy móc để thay thế sức lao động của con người . Nhưng để đi đến thành công trong việc áp dụng những thành tựu đó thì nhân tố con người vẫn giữ một vai trò quyết định Đối với những nước lạc hậu đI sau tuy không có khả năng , điều kiên ( như: tàI chính phương tiện ) để trực tiếp ứng dụng trực tiếp những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng họ cũng đã từng bước tự mình tiếp thu những tiến bộ khoa học đó của các nước phát triển để đẩy mạnh quá trình công nghiêp hoá, hiện đại hoá của nước họ . Để đạt được những thành công bước đầu trong công cuộc đưa đát nước theo kip với tién trình phát triển cua các quốc gia trong khu vực và trên thế giới . Họ đã và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bằng yếu tố con người là chủ yếu . Bên cạnh những ưu điểm của việc áp dụng những công nghệ tiên tiến đó , thì cũng có những nhược điểm đó là vai trò của con người bị coi nhẹ , không được sử dụng một cách co hiệu quả . Điển hình như thay thế máy móc cho con người sẽ làm dư thừa lực lượng lao động và sẽ dẫn tới nạn thất nghiệp gia tăng . Xét đến cùng nếu thực sự hiện diện của trí tuệ và lao động của con người thì mọi nguồn lực đèu trở nên vô nghĩa thậm chí kháI niệm “nguồn lực”cũng không còn lý do gì để tồn tại . Vì trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất , người lao động là yếu tố quan trọng nhất là lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại . Cũng như các quốc gia trên toàn thế giới đeer thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở Việt Nam . Cũng phảI phụ thuộc vào nguồn lực con người và do nguồn lực này quyết định . Bởi vì sự thành công trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với nguôn lực chủ dạo là con người đã dẫn đến thành công trong việc đổi mới ở Việt Nam hôm nay.

doc10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4535 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết học Vai trò của con người trong đời sống xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên