Tìm hiểu Lịch sử ISO 9001 : 2008

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn về HTQLCL được nhiều D-nghiệp/tổ chức trên thế giới áp dụng, Về hiệu quả của tiêu chuẩn này, một luồng ý kiến cho rằng HTQLCL theo ISO 9001:2008 thực sự có ích cho DN áp dụng, một luồng ý kiến cho rằng ISO 9001:2008 không đem lại hiệu quả, thậm chí còn làm cho hoạt động của DN trở nên nặng nề, kém linh hoạt, .

ppt11 trang | Chia sẻ: hoang10 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu Lịch sử ISO 9001 : 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997Lịch sử ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn về HTQLCL được nhiều D-nghiệp/tổ chức trên thế giới áp dụng, Về hiệu quả của tiêu chuẩn này, một luồng ý kiến cho rằng HTQLCL theo ISO 9001:2008 thực sự có ích cho DN áp dụng, một luồng ý kiến cho rằng ISO 9001:2008 không đem lại hiệu quả, thậm chí còn làm cho hoạt động của DN trở nên nặng nề, kém linh hoạt,.Quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2008Năm 1955, Hiệp ước Bắc Ðại Tây dương đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng cho tàu APOLO của Nasa, máy bay Concorde của Anh – Pháp.Năm 1956, Bộ QP Mỹ thiết lập hệ thống MIL – Q 9858, nó được thiết kế như là một ch/trình quản trị chất lượng.Năm 1968, NATO chấp nhận MIL-Q9858 (Allied Quality Assurance Publiacation 1- AQAP-1).Quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2008Năm 1969, Anh, Pháp thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn quốc phòng với các hệ thống đảm bảo chất lượng của người thầu phụ thuộc vào các thành viên của NATO.Năm 1970, Bộ QP Liên hợp Anh chấp nhận những điều khoản của AQAP-1, trong ch/trình quản trị tiêu chuẩn quốc phòng, DEF/STAN 05-8.Năm 1972, Viện tiêu chuẩn Anh ban hành BS 4891 – Hướng dẫn đảm bảo chất lượng.Năm 1979, Viện Tiêu chuẩn Anh đã phát triển BS 4891 thành BS 5750, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quản trị đầu tiên trong thương mại. Đây là tiền thân của ISO 9001 sau này.Quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2008Năm 1987, tổ chức quốc tế về TCH (ISO) chấp nhận hầu hết các y/cầu trong TC BS5750, và dựa vào đó để ban hành bộ TC ISO 9000, --> ISO 9000 được xem là những TL tương đương nhau trong áp dụng các TC chất lượng quản trị, bao gồm:- ISO 9001:1987 với tên gọi: Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật; - ISO 9002:1987 với tên gọi: Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật Quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2008Năm 1994, các TC ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 được tổ chức ISO sửa đổi, --> nhấn mạnh vào đảm bảo chất lượng thông qua hành động phòng ngừa, thay vì chỉ kiểm tra s/phẩm cuối cùng và tiếp tục y/cầu bằng chứng về sự tuân thủ các TL. Thuật ngữ “hệ thống chất lượng” cũng được đưa vào tên gọi của các TC để nhấn mạnh ý tưởng đảm bảo chất lượng.- ISO 9001:1994 với tên gọi: Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật Quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2008- ISO 9002:1994 với tên gọi: Hệ thống chất lượng – mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật - ISO 9003:1987 với tên gọi: Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng Năm 2000, tổ chức ISO hợp nhất 3 tiêu chuẩn ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994 thành một TC ISO 9001:2000. D/nghiệp chỉ áp dụng thủ tục thiết kế và phát triển khi thực tế DN có tham gia thực hiện thiết kế s/phẩm mới. Phiên bản ISO 9001:2000 đã thay đổi tư duy căn bản bằng cách đưa vào kh/niệm “quản lý theo quá trình” và xem kh/niệm này là trung tâm của TC. ISO 9001:2000 sử dụng kiểm soát quá trình để theo dõi, đo lường và tối ưu các nh/vụ và h/động của DN thay vì kiểm tra s/phẩm cuối cùng. Phiên bản 2000 của ISO 9001 y/cầu sự tham gia của Lãnh đạo cao nhất, nhằm tích hợp HTQLCL vào các HT kinh doanh hiện tại, tránh nhiều HT chồng chéo cùng tồn tại trong một DN. M/đích: tăng cường cải tiến liên tục HT và tăng sự hài lòng của kh/hàng thông qua việc theo dõi và đo lường mức độ hài lòng của kh/hàng Năm 2008, Tổ chức ISO nâng cấp phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 với tên gọi: “ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu”. Không có yêu cầu mới trong tiêu chuẩn ISO 9001 giữa phiên bản 2008 và 2000. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 chỉ làm rõ các y/cầu k0 được rõ ràng, dễ gây lầm lẫn của ISO 9001:2000 và có một số thay đổi nhỏ nhằm cải thiện tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Hiện nay, bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 được áp dụng tại hơn 180 nước trên toàn thế giới. Việt Nam là thành viên chính thức năm 1977, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam thuộc Bộ KH và CN đưa tiêu chuẩn ISO 9000 vào hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam với mã hiệu là TCVN ISO 9001:2008.
Tài liệu liên quan