Tổ chức và tổ chức công tác xã hội

1.Tổ chức 1.1 Tổ chức là một hệ thống 1.2 Tổ chức CTXH 1.3 Nhiệm vụ của quản trị CTXH trong tổ chức 2. Các lý thuyết về tổ chức

ppt30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1405 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức và tổ chức công tác xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2 TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC CTXH 1.Tổ chức1.1 Tổ chức là một hệ thống1.2 Tổ chức CTXH1.3 Nhiệm vụ của quản trị CTXH trong tổ chức2. Các lý thuyết về tổ chức1.1 Tổ chức là một hệ thốngCông việc tổ chức nói đến cơ cấu của một cơ sởvà chức năng của nóTổ chức bao gồm nhân sự ở các cấp, cơ cấu ban điều hành, lãnh đạo và các yếu tố khác liên quan đến cơ cấu tổ chức.Công việc tổ chức là một tiến trình xã hội hình thành một cơ cấu, thay đổi nó, làm cho nó ngày một đổi mới và hiệu quả1.1 Tổ chức là một hệ thốngNgười sử dụng DVCộng đồng (đầu vào)Quản lý đường biênTiến trình tổ chức (quá trình xử lý) Thay đổi(đầu ra)Kết quả của người sử dụng dịch vụ/cộng đồngMôi trường bên ngoài, MT trách nhiệm Đơn vịĐơn vịĐơn vịĐơn vịĐơn vịĐơn vịTổ chức có 2 ý nghĩa chính:Cấu trúc của cơ sởTiến trình làm cho nó trở nên có tổ chức Tổ chức quản lý đường biênMôi trường bên trongCán bộ, nhân viênNgười sử dụng dịch vụMôi trường trách nhiệmMôi trường bên ngoàiNhững ảnh hưởng đường biên của tổ chứcĐường biên tổ chức được thiết lập thông quaĐàm phánSự phối kết hợpĐánh giáCó được sự tán thành từ người dùng dịch vụ và những người quan tâmThiết lập sự liên kết với những nhân tố liên quan trong môi trường Môi trường của tổ chứcMôi trường bên ngoàiCác chính sách và người điều hành chính phủBối cảnh kinh tếẢnh hưởng của luật phápẢnh hưởng của quốc tế và các tổ chức phi chính phủMôi trường trách nhiệmTổ chức quốc giaNgười hỗ trợGia đình người sử dụng dịch vụBạn bè và hàng xómĐịa phươngCác tổ chức cộng đồngMôi trường bên trong- Nhà quản lý- Nhân viên- Người sử dụng dịch vụ và vấn đề của họ- Tiến trình giải quyếtPhân loại tổ chứcCó hai loại tổ chức:Tổ chức chính thứcTổ chức không chính thức Tổ chức chính thức và không chính thức đều cần thiết cho công tác quản trị hiệu quả dịch vụ xã hội. Không có tổ chức sẽ sinh ra rối loạn và sẽ giảm sút sự hiệu quả, kết quả và tinh thần làm việcTổ chức chính thức: Là cơ cấu được thừa nhận của một cơ sở, các chức vụ được bình bầu và đảm nhiệm công việc của tổ chứcTổ chức không chính thức nói tới những sắp xếp và hoạt động ngoài cơ cấu tổ chức của cơ sở, không quan sát được, không thường xuyên, không có điều lệ và không có kế hoạchNgoài ra tổ chức có thể phân chia theochiều dọc và chiều ngangSự bố trí theo chiều dọc gồm thứ bậc từ trên xuống hoặc từ dưới lên trên. Tổ chức theo chiều ngang quan tâm đến mọi cấp đặc biệt trong cấu trúc thứ bậc đi theo hàng ngang và bao gồm nhiều nhân viên bằng nhiều cách khác nhau1.2 Tổ chức công tác xã hộiCác tổ chức CTXH đòi hỏi các nhà quản trị phải:Ra quyết định trong những tình thế khó xử Làm trung gian hòa giải giữa sự ưu tiên và sự mong chờ của những người bên ngoàiBiện hộ cho các nhóm yếu thếCộng tác để huy động và tập trung các nguồn lực cho thân chủ Kết nối các mục tiêu và các giá trị tới sự cam kết của những người giữ ngân sách và nguồn lực1.2 Tổ chức công tác xã hộiCác tổ chức CTXH đòi hỏi các nhà quản trị phải:Cố gắng dàn xếp sự thực hiện với: - hạn chế các nguồn lực- công nghệ kỹ thuật không ổn định- sự phản hồi của người sử dụng dịch vụ Phát triển sự cam kết và ý thức làm chủ của nhân viênDuy trì tính trách nhiệm và sự kiểm soátHướng dẫn, điều khiển sự ràng buộc của những người sử dụng dịch vụ trong sự lựa chọn dịch vụ và kết quả của các dịch vụ 1.3 Nhiệm vụ của quản trị CTXH trong tổ chứcLập KH chiến lược Vận hành KH Biện pháp tiến hànhTổ chứcKiểm soátNgân sách Chất lượngDuy trì sự giám sát và đánh giáThay đổi cách quản lýQuản lý ranh giới/ đường biênTruyền thông và lãnh đạo Tæ chøcTất cả các tæ chøc ph¶i cã mét vµi lo¹i cÊu tróc ®Ó nh÷ng m« h×nh bªn trong nã cã thÓ chia sÎ nguån lùc vµ h­íng tíi cïng ®Çu ra vµ kÕt qu¶Nh÷ng lÝ thuyÕt ®Çu tiªn vÒ tæ chøc ®· gîi ý c¸c c¸ch tæ chøc vµ qu¶n lÝ mµ mét vµi trong sè ®ã vÉn ®­îc sö dông nh­ :kÕ ho¹ch c«ng viÖc, ph©n chia lao ®éng, cÊu tróc t«n tiNh÷ng lÝ thuyÕt tæ chøcNhững nhà lý luận đầu tiên đã sử dụng một cách tiếp cận “lí trí” để tổ chức và xem con người như những cỗ máy nơi công sởTư tưởng phân chia công việc, nhiệm vụ sẽ trở nên hiệu lực và đem lại hiệu quả một cách tự độngCác lý thuyết tổ chức dựa trên lý trí Những nhà học thuyết lý tríPhân chia các nhiệm vụ thành các thànhxem xét mỗi phần có thể được hoàn thành hiệu quả nhấtKhông quan tâm tới động cơ thúc đẩy nhân viên và sự hứng thú của họTin tưởng vào việc quản lý từ trên xuống dưới Các lý thuyết tổ chức dựa trên lý trí VD: ViÖc s¶n xuÊt xe FORD ë MÜ víi c«ng viÖc cña mçi ng­êi trªn mét d©y chuyÒn chuyÓn ®éng lµ c«ng viÖc cuèi cïng trong c¬ cÊu vµ ph©n chia c«ng viÖcNh÷ng lÝ thuyÕt nµy d­êng nh­ xem c¸c tæ chøc nh­ c¸c bé m¸y vµ nh©n c«ng nh­ nh÷ng m¾t xÝch, mçi ng­êi tiÕn hµnh mét nhiÖm vô chuyªn biÖtCác lý thuyết tổ chức dựa trên lý trí Bộ máy quan liêu trở thành một dạng chính thức trong quản trịDựa trên việc thực hiện quyền lựcc hợp pháp thông quan thứ bậcTuân theo những quy tắc và tiến trình trong những cấu trúc nhất địnhTổ chức quan liêuTrật tự các vị tríTổ chức quan liêuĐặc điểm của kiểu quản lý quan liêuPhân chia rõ ràng về lao động - mọi người làm việc theo công việc được giaoPhân chia nhiệm vụ thông qua một trật tự quản trị vớiGiao tiếp chuyển dịch từ trên xuống dướiCấp trên giám sát cấp dưới Cấp trên đưa ra quyết địnhTổ chức quan liêuPhải làm theo một loạt các quy tắc và tiến trình được liệt kê (tiêu chuẩn và quy trình vận hành – SOPs)Loại bỏ những quan điểm cá nhân khỏi công việc chung của tổ chứcTrả lương người làm theo trình độ chuyên mônTổ chức quan liêuCông việc được thực hiện tốt bởi:Nhiệm vụ được thực hiện hàng ngày, ổn định, không thay đổi.Các nhóm trong tổ chức không tự do trong việc thực hiện các nhiệm vụMôi trường bên ngoài và môi trường trách nhiệm ổn định và không thay đổi. Tổ chức- học thuyết mối quan hệ con người Lý thuyết tổ chức quan liêu không coi trọng nhân tố mối quan hệ con người trong việc quản lý thành côngThuyết mqh con người xem xét nhân viên là những người chủ động đóng góp cho công việc và năng suất của họTæ chøc-nhµ häc thuyÕt mqh con ng­êiCác nghiên cứu chỉ ra rằng nhân viên phản ứng với:sự tôn trọng và mối quan tâmTham gia quyết địnhTạo nên bầu không khí và văn hoá chung nơi làm việcCác cơ hội cho quyền tự do và Tổ chức - cấu trúc thay đổi Làm việc theo tổ/đội cho phépChia sẻ mục đíchtham giaTrách nhiệm cá nhân và chia sẻ trách nhiệmĐòi hỏi “các nhà quản lý tổ/đội” với sự gắn kết rõ ràng với hoạt động tổng thể của tổ chứcMỗi nhà quản lý tổ/đội là một kết nối giữa tổ/đội đó và mắt xích tiếp theoTổ chức- cấu trúc thay đổiCấu trúc liên kếtLãnh đạo mỗi cấp và từ trên xuốngTæ chøc: nh÷ng cÊu tróc thay thÕ (nh÷ng lÝ thuyÕt ngÉu nhiªn)Chuyển việc đưa quyết định đến các đơn vị khác nhau có các nhiệm vụ khác nhauCác đơn vị khác nhau đặt trong các mối quan hệ khác nhau với các nhân tố của môi trường bên ngoài hoặc môi trường trách nhiệmTæ chøc: nh÷ng cÊu tróc thay thÕ (nh÷ng lÝ thuyÕt ngÉu nhiªn)Các đơn vị có quyền tự do khi đưa ra những phản hồi vào những thay đổi trong môi trường.Các đơn vị dường như có sự chuyên môn hoá để đáp lại những đòi hỏi của môi trườngTổ chức công tác xã hộiTổ chức CTXH cần:Tính đến môi trường và khả năng cộng tác/đàm phán và thích nghiKhiến cho nhân viên gắn kết với hoạt động và thân chủCó tiêu chuẩn cho việc đưa ra dịch vụ và một vài công nghệ tiêu chuẩn hoá cho việc đề ra dịch vụTổ chức công tác xã hộiTổ chức CTXH Cần:Có được sự chấp nhận từ người sử dụng dịch vụ và môi trường của họCó được sự chấp nhận như một tổ chức mà công việc từ những người thủ quỹ tới người điều hànhĐạt được mục tiêu đã đưa raĐối phó với nguồn lực hạn chế