Tổng hợp hàm Visual Basic

Tên hàm: Abs Mô tả: Abs (number) Lấy trị tuyệt đối của số Number Tham số: Number Số cần tính

doc57 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2323 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng hợp hàm Visual Basic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan