Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập Kinh tế vĩ mô

Câu 1: Những khoản mục sau được tính vào GDP không? Vì sao? A- Phớ trả cho dịch vụ cung cấp thụng tin trờn mạng VNN. B- Tiền gửi tiết kiệm của cụng dõn. C- Trợ cấp hưu trí. D- Lói từ tiền gửi ngõn hàng. a. Phí trả cho dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng VNN: Có b. Tiền gửi tiết kiệm của công dân (không – không chi trả cho việc trao đổi hàng hóa – dịch vụ). c. Trợ cấp hưu trí (không – không chi trả cho việc trao đổi hàng hóa – dịch vụ). d. Lãi từ tiền gửi ngân hàng (không – không chi trả cho việc trao đổi hàng hóa – dịch vụ).

doc120 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 6531 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập Kinh tế vĩ mô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên