Triết học Kant: phân tích các quan niệm

(Bản scan) Luận lý học siêu nghiệm chia làm hai phần: Phân tích pháp siêu nghiệm và Biện chứng pháp siêu nghiệm. Phân tích pháp siêu nghiệm là phần bàn về những yếu tố đưa ta tới chân lý, tức tri thức khoa học? Kant gọi phần Phân tích pháp siêu nghiệm này là "luận lý học của chân lý". Còn Biện chứng pháp siêu nghiệm thì luận về những hành vi bị coi là quá trớn của trí năng con người khi nó vượt quá khả năng tri thức của mình: Kant gọi phần Biện chứng này là "luận lý học về ảo giác".

pdf45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học Kant: phân tích các quan niệm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan