Bài giảng phân tích Hình ảnh thân em trong ca dao trữ tình đồng bằng sông Cửu Long

Cấu trúc so sánh này còn được gọi là cấu trúc so sánh triển khai, trong đó câu bát giải thích, nói rõ nét giống nhau giữa vế được (bị) so sánh với vế so sánh. Bên cạnh cấu trúc so sánh “Thân em.” , chúng ta còn gặp cấu trúc tương tự là “Em như.”. Ví dụ: - Em như cá lượn đầu cầu, Anh về lấy lưới, người câu mất rồi. - Em như ngọn cỏ phất phơ, Em như con nghé ngu ngơ ngoài đồng. - Em như hoa nở trên cành, Anh như con bướm lượn vành bên hoa. Có gì khác nhau giữa hai cấu trúc so sánh này? Xét về mặt hình thức ta thấy giữa hai cấu trúc trên không có sự khác nhau. Cả hai đều là cấu trúc so sánh nổi. Xét về mặt nội dung biểu hiện chúng ta cũng thấy giống nhau. Điều này thể hiện rõ nếu ở cấu trúc “Thân em.” ta lược bớt từ “thân” thì nội dung thông báo cơ sở cũng không có gì khác

docx4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng phân tích Hình ảnh thân em trong ca dao trữ tình đồng bằng sông Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan