Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật

ppt11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 3886 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐHAG, 2010I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNGCHƯƠNG 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG1. Vật chất2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết họcII. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨCMối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức2. Ý ThứcvÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häcMặt thứ nhấtMặt thứ haiCon người có khả năng nhận thức thế giới hay không?VC và YT cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?YT có trước, YT quyết định VCVC có trước, VC quyết định YTNhận thức đượcKhông nhận thức đượcCNDVCNDTThuyết không thể biếtHiumHegelKantVấn đề cơ bản của triết học là gì?Chủ nghĩa duy vật giải quyết vấn đề cơ bản của triết học như thế nào?Chủ nghĩa duy tâm giải quyết vấn đề cơ bản của triết học như thế nào?Khái quát quan điểm duy vật cổ đại về vật chấtNguyên tửVật chất bản nguyên đầu tiênVật thể có tính phổ quátKhông khíTính chất, Kết cấuApay ronNướcLửaĐặc điểm chung: Trực quan, thô sơ, mộc mạcƯu điểm: Xuất phát từ chính thế giới để giải thích thế giới - đối lập, chống chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo1.1. Phạm trù vật chấtQuan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy thời cổ đại có ưu điểm và hạn chế gì?Khái quát quan điểm duy vật TK 17 – 18 về vật chấtVật chất bản nguyên đầu tiênNguyên tửKhối lượngĐặc điểm chung lớn nhất: Mang tính chất máy móc siêu hìnhƯu điểm:Ngoài ưu điểm như quan điểm duy vật cổ đại, hơn ở chỗ quan niệm về vật chất dựa trên cơ sở phân tích thế giới. Thành tựu của vật lý học thời cận đại cuối TK 19 đầu 20Vật lý vi mô với những phát hiện mới Vật chất có cấu trúcMâu thuẫn với quan niệm cũ về vật chất Khủng hoảngBất lực, hoang mangDuy tâm lợi dụngXây dụng quan niệm mới về vật chấtQuan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy thời cận đại có ưu điểm và hạn chế gì?Lênin đánh giá, nhận xétVật chất không biến mất, không tiêu tanGiới hạn quan niệm cũĐồng nhất vật chất với vật thể (dạng cụ thể của vật chất)Đồng nhất vật chất với thuộc tính hay kết cấu của vật thểCần thay đổiLênin yêu cầuKhắc phục được hạn chế của chủ nghĩa duy vật cũGiải quyết triệt để vấn đề cơ bản của triết họcLàm rõ quan hệ giữa triết học với khoa học cụ thểPhương pháp định nghĩa mới- đối lập VC với YTQuan niệm mới về vật chất cần phải* “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,  chụp lại , phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” Phân tích định nghĩa:Phân tích nội dung định nghĩaVật chất là một phạm trù triết học – có nghĩa là?Vật chất là “thực tại khách quan được cảm giác chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh” – có nghĩa là?Vật chất là cái “thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” – có nghĩa là?THẢOLUẬN NHÓMÝ nghĩa của định nghĩa Giải đáp một cách khoa học, duy vật vấn đề cơ bản của triết họcTriệt để khắc phục hạn chế của CNDV cũ, bác bỏ CNDT, bất khả triKhắc phục được khủng hoảng, đem lại niềm tin trong khoa học tự nhiênTạo tiền đề xây dựng quan điểm duy vật về xã hội, và lịch sử loài người.