Triết học Mác - Lênin - Chương II: Phép biện chứng duy vật

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CÁC NGUYÊN TẮC MLH N/C THẾ GIỚI TRONG MLH N/C THẾ GIỚI TRONG SỰ VẬN ĐỘNG N/C THẾ GIỚI TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÌM NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG TỪ CHÍNH BẢN THÂN SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

ppt153 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học Mác - Lênin - Chương II: Phép biện chứng duy vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL M LN TS. LÊ NGỌC THÔNGCHƯƠNG II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT HÀ NỘI 2009*PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA PBCDV*TÍNH BIỆN CHỨNG( Tính chất gắn liền với sựtồn tại, vận động của TG )BCKQ( Biện chứng vốn cócủa TG )BCCQ( Biện chứng của tư duy )QĐPAa. KHÁI NIỆM VỀ TÍNH BIỆN CHỨNG CỦA TGTHẾ GIỚI*TÍNH BIỆN CHỨNG( Tính chất gắn liền với sựtồn tại, vận động của TG )Nghien cuuPHÉP BIỆN CHỨNGHỌC THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH BIỆN CHỨNG CỦA THẾ GIỚISỰ HÌNH THÀNH & KHÁI NIỆM VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG*PHÉP BIỆN CHỨNGVỊ TRÍ CỦA PBCPBC LÀ MỘT TRONG CÁC NỘI DUNG ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNGCỦA NHIỀU TRIẾT HỌC1. LÝ LUẬN BIỆN CHỨNG3. THẾ GIỚI QUAN2. PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG*b. SƯ PHÁT TRIỂN CỦA PBCCÁC HÌNH THỨC CƠ BẢNCỦA PBCPBC CỔ ĐẠIPBC DUY TÂMPBC DUY VẬTPHEP SIEU HINH*PBC – PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNGPHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌCCÁC NGUYÊN TẮCMLH N/C THẾ GIỚI TRONG MLHN/C THẾ GIỚI TRONG SỰ VẬN ĐỘNGN/C THẾ GIỚI TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂNTÌM NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG TỪ CHÍNH BẢN THÂN SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNGTRIẾT HỌCPBCPBC DUY TÂMPBC DUY VẬT PBCDV, PBCDT đều là lý luận và phương pháp xem xét, phân tích thế giớiTrong trạng thái liên hệ, vận động, phát triển của đối tượng. Sự khác nhau căn bản giữa chúng là dựa trên lập trường nào: DV hay DTTRONG VIỆC LÝ GIẢI MQH GIỮA BCKQ VÀ BCCQ*HÌNH THỨC THỨ NHẤT CỦA PBCPBC CỔ ĐẠITư tưởng bc trongTriết học Ấn Đô.Tư tưởng bc trongTriết học Trung HoaTư tưởng bc trongTriết học Hy Lạp* PBC TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁON1Q1N2Q2DUYENTỰ NHIÊN: NƯƠNG DÂU  BÃI BỂPHÁP: THÀNH – TRỤ - HOẠI – KHÔNGNHÂN: SINH – TRỤ - DỊ - DIỆT 1. THUYẾT NHÂN – DUYEN 2. LE VO THƯỜNG*N1Q1N2*4. Siêu tâm linh1. Vật chất2. Trí tuệ3. Tâmlinh*VÔMINHHÀNHTHỨCDANH SẮCLỤC NHẬPXÚC THOÁITHỦHỮUSANHLÃO,TỬHOẶC ( PHIỀN NÃONHÂN QUÁ KHỨQỦA HIỆN TẠINGHIỆPNHÂN HIỆN TẠIK`HỔ (BÁO CHƯỚNGQỦA VỊ LAIĐỜI QKQK 1LỚP N-Q HTĐỜI H TAIHT 1 LỚP N-Q VLĐỜI VỊ LAITHẬP NHỊ NHÂN DUYÊN*VÔMINHHÀNHTHỨCDANH SẮCLỤC NHẬPXÚC THOÁITHỦHỮUSANHLÃO,TỬHOẶC ( PHIỀN NÃONHÂN QUÁ KHỨQỦA HIỆN TẠINGHIỆPNHÂN HIỆN TẠIK`HỔ (BÁO CHƯỚNGQỦA VỊ LAIĐỜI QKQK 1LỚP N-Q HTĐỜI H TAIHT 1 LỚP N-Q VLĐỜI VỊ LAI*THÁI CỰCLƯỠNG NGHITỨ TƯỢNGBÁT QUÁIÂMDƯƠNGTHÁI DƯƠNGTHIẾU ÂMTHIÉU DƯƠNGTHÁI ÂMBÁT QUÁI  VẠN VẬT ĐOÀILYCHẤNTỐNKHẢMCẤNKHÔNKIÊNTHUYẾT ÂM DƯƠNG – NGŨ HÀNH*TƯ TƯƠNG BC TRONG TRIẾT HỌC NGŨ HÀNH1. PHẠM TRÙ NGŨ HÀNH 5 YẾU TỐ, 5 THẾ LỰC ĐỘNG CO ANH HƯỞNG LẪN NHAUTEN GỌI: KIM, MỘC THỦY, HỎA, THỔ2. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG TƯƠNG SINH (TĂNG CƯƠNG)THỔ SINH KIMKIM SINH THUỶ THUỶ SINH MỘCMỘC SINH HOẢ HOẢ SINH THỔ TƯƠNG KHẮC ( HẠN CHẾ )THỔ KHẮC THUỶTHUỶ KHẮC HOẢHOẢ KHẮC KIM MỘCKIM KHẮC MỘCMỘC KHẮC THỔ KIMTHỔHỎAMỘCTHỦYSINHKHẮC*TƯ TƯƠNG BC TRONG HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ NHO GIAHỌC THUYẾT ĐẠO ĐỨCABCDE LỄ TRỊ HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊCHÍNH DANHVUAQUANDÂN*PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG HỌC THUYẾT ĐẠO GIAĐẠO GIA1/ TÍNH CHẤT : PBC CỔ ĐẠI – THO SO, CHẤT PHÁC, DỤA TRÊN CÁC QUAN SÁT CẢM TÍNH1. TU TUỎNG VỀ MLH 3. TU TUỎNG VỀ VẬN ĐỘNG 4. TU TUỎNG VỀ QUY LUẬT TU TUỎNG TỔNG QUÁT VỀ ĐẠO PHÁP TỰ NHIÊN:“ NHÂN PHÁP ĐỊA, ĐỊA PHÁP THIÊN, THIÊN PHÁP ĐẠO, ĐẠO PHÁP TỰ NHIÊN “2. TU TUỎNG VỀ MÂU THUẪNĐẠONHẤTNHỊVẠN VẬTTAM*PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG HỌC THUYẾT ĐẠO GIATU TUỎNG VỀ MLH : MLH GIŨA VẠN VẬT MLH GIŨA ĐẠO & VẬT2. TU TUỎNG VỀ MÂU THUẪN VÔ – HỮU MLH THỂ - DỤNG CHUYỂN HOA CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP3. TU TUỎNG VỀ VẬN ĐỘNG : VẠN VẬT VĐ TRONG BAN THỂ CỦA ĐẠO SỰ VẬT, HIỆN TUỌNG QUAY TRỎ VỀ VÓI BAN TÍNH TU NHIÊN4. TU TUỎNG VỀ QUY LUẬT : QL QUÂN BINH : MỌI TRẠNG THÁI VẬN ĐỘNG ĐỀU ĐI TỚI CÂN BẰNG QL PHAN PHỤC : MỌI QT VẬN ĐỘNG ĐẠT TỚI ĐỈNH CAO SẼ QUAY TRỞ VỀ MẶT ĐỐI LẬP*PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC HẤRACLIT LỬAHƯỚNG ĐI LÊNHƯỚNG ĐI XUỐNGHƠINƯỚCĐẤTHƠINƯỚCĐẤT1. TƯ TƯỞNG VẬN ĐỘNGCON NGƯỜI LINH HỒN*PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC HẤRACLIT2. TƯ TƯỞNG MÂU THUẪN SỰ VẬT CHỨA ĐỰNG CÁC MẶT ĐỐI LẬP:NÓNG – LẠNH, KHÔ – ƯỚT, BẨN – SẠCH CÁC MẶT ĐỐI LẬP CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA3. TƯ TƯỞNG VỀ CHÂN LÝ CHÂN LÝ LÀ CỤ THỂ: LỢN THÍCH Ở BẨN, GÀ THÍCH TẮM TRONG TRO BỤI “ KHONG AI CO THỂ TẮM 2 LẦN TREN CÙNG MỘT DONG SONG “ “ TRỜI MỖI NGÀY MỘT MỚI “*BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HOC PLATON.NGUỒN GỐCLL XÔCRAT-LL PHÁI ÊLÊ-LL CÓN SỐPITAGO TG Ý NIỆMLINH TRÍ TUỆ CẢM XÚCHỒN TÌNH CẢMÝ NIỆMCHẤT LIỆUQH TỶ LỆSỰ VẬTTG SỰ VẬT CT..THỂ XÁC CON NGƯỜIĐẤT,NƯỚCLỬA,KKHÍ*TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG THOI CO DAINC TINH CHẤTTRONG SỰ TT &VĐ CỦA TG-MLH-VẬN ĐỘNG-MÂU THUẪN BCKĐ > HỢP ĐỀ MQH TẤT YẾU VÀ TỰ DOCÁI HỢP LÝ THÌ TỒN TẠI,CÁI TỒN TẠI THÌ HỢP LÝ*2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬTĐK KT CT XHCNTB PT MANH-> HT MẤTII. MQH BC - HTCả BC & HT đềù thực sự tồn tại KQtrong MQH BC không tách rời*BẢN CHẤT - HIỆN TƯỢNGNEU BC & HT HOAN TOAN TRUNG KHOP THI..... MOI KHOA HOC SE TRO NEN THUABẢN CHẤT HIỆN TƯỢNGTRONG NGOÀIĐƠN ĐATẤT NHIÊN NGẪU NHIÊNỔN ĐỊNH THAY ĐỔI TỪ SV TỪSV & BÊN NGOÀI2. SỰ MÂU THUẪN*Nếu bản chất và hiện tượng hoàn toàn trùng khớp với nhau thì mọi khoa học sẽ trở nên thừaBẢN CHẤT HIỆN TƯỢNGTRONG NGOÀIĐƠN ĐATẤT NHIÊN NGẪU NHIÊNỔN ĐỊNH THAY ĐỔI TỪ SV TỪSV & BÊN NGOÀI*Y NGHIA PPL- TÌM BC TỪ CÁC HIỆN TƯỢNG - PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRUNG THỰC CỦA CÁC HT- DỰ KIẾN BẢN CHẤT- KIỂM CHỨNG TRỞ LẠI*NỘI DUNG – HÌNH THỨCI.KHÁI NIỆMSV ND HT1. ND = PT CHI TONG HOP NHUNG . MAT,YT,QT TẠO NEN SU VAT2. HT = PT CHI PHUONG THUC TT & PT SV,LA . . HT CAC MLH TƯƠNG DOI BEN VUNG TRONG SV II. MQHBC GIUA ND & HT1. ND & HT THỐNG NHẤT +/ 1ND ......... NHIỀU HT +/ 1HT...........NHIỀU ND2. ND QUYẾT ĐỊNH HT +/ QD SỰ HÌNH THÀNH +/ ........... BIẾN ĐỔI +/ ......... THAY THẾ CÁC YT HT3. HT TÁC ĐỌNG TRỞ LẠI ND +/ PHÙ HỢP TĂNG CƯỜNG +/ NGƯỢC LẠIYN PPL1. XD HT PHẢI CĂN CỨ VÀO ND2.TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ HT*TẤT NHIÊN & NGẪU NHIÊNI. CÁC KHÁI NIỆM1/ TN : PT CHI NHUNG CAI DO NN CƠ BẢN CỦA KẾT CẤU VẬT CHẤT QĐ & TRONG NHUNG ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH NO PHAI XAY RA NHU THE CHU KHONG KHAC ĐUOC2/ NN : PT CHỈ NHỮNG CÁI TỪ NN BÊN NGOÀI, CÓ THỂ XÁY RA NHƯ THẾ NÀY HOẶC NHƯ THẾ KHÁCII. MQHBC GIỮA CÁI TN & NN1/ TN & NN = KQ CÓ VT ĐV SV2/ TN & NN = THONG NHAT +/ TN XUYÊN QUA NN+/ TN CHI PHỐI,NN T ĐỘNG THÊM3/ TN & NN = CHUYỂN HOÁ TN1 NN1 TN2 NN2  YN PPL +/ DỰA VÀO TN +/ TÍNH TỚI NN*KHẢ NĂNG & HIỆN THỰCI. CÁC KHÁI NIỆMKN SỐNG SỐNG HTHT = PT CHI NHUNG CAI ĐANG TON TẠI TREN THỤC TE2. KN = PT CHI NHUNG CAI CHUA XUAT HIẸN,NHUNG SE XUAT HIEN KHI CO CAC DK TƯƠNG UNGII. MQHBC GIUA KN & HT1. KN & HT = THONG NHAT + KN TRO THANH HT + HT CHỨA ĐỰNG KNKNA1KNA2KNA3HTAKNB1KNB2KNB3HTB2. KN & HT = PHUTHUOC RAT NHIEU VAO DK, MOI TRUONG3. KN & HT = CO DK VO CUNG PHUC TAPYN PPL +/ DUA VAO HT + TINH TOI CAC KN*`PP & PPL MỘT SỐ NGUYÊN TẮC PPL CỦA PBCDVPHƯƠNG PHÁPNGUYÊN TẮCPHÁP LUẬNNT = QUAN ĐIỂMPBCDV1. NT TOÀN DIỆN2. NT PHÁT TRIỂN3. NT LỊCH SỬ- CỤ THẺPP DUY VẬTBIỆN CHỨNG*IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN*A. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ( QL >< SAI ...5.TRẢI QUA NHIỀU GIAIĐOẠN 4.ĐI TỪ THỰC TIỄN1.LÂU DÀIPHỨC TẠP2.CHỊU SỰ CHI PHỐI CỦA CÁC QUY LUẬTQUY LUẬT+ PHỔ BIẾN+ CHUNG+ RIÊNGTQSĐ  TDTT  TT*QUÁ TRÌNH NHẬN THỨCTQSĐ  TDTT  TT 1/ CẢM GIÁC3/ BIÊỦ TƯỢNG2/ TRI GIÁC1/ KHAI NIỆM2/ PHÁN ĐOÁN3/ SUY LÝ*TRỰC QUAN SINH ĐỘNGTGKQCƠ QUAN CẢM GIÁCTRI THỨC CẢM TÍNH1. CẢM GIÁCXPĐ CỦA NHẬN THỨCP/A NHỮNG DẤU HIỆU THUỘC TÍNHRIÊNG LẺ, BỀ NGOÀI, NGẪU NHIÊNCỦA ĐỐI TƯỢNG*TRỰC QUAN SINH ĐỘNG2. TRI GIÁCTHỐNG NHẤT CÁC CẢM GIÁC THEO MỘT TRẬT TỰ NHÁT ĐỊNHTAO NÊN HÌNH ANH TƯƠNG ĐỐI TRỌN VẸN NHƯNG VẪN LÀBỀ NGOÀI CỦA ĐỐI TƯỢNG = CẢM GIÁC 1 + CẢM GIÁC 2 + CẢM GIÁC3 +*TRỰC QUAN SINH ĐỘNG 3. BIỂU TƯỢNG CẢM GIÁC 1 + TRI GIÁC2 + CẢM GIÁC3 + TRI GIÁC 4* TƯ DUY TRỪU TƯỢNG*TƯ DUY : LÀ GIAI ĐOẠN CAO TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN THỨCCÓ NHIỆM VỤ SỬ DỤNG VÀ CHẾ BIẾNTHÔNG TIN TƯ LIỆU VỀ ĐỐI TƯỢNG THU ĐƯỢC TỪ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG.ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI 3 HÌNH THỨCKHÁI NIỆM , PHÁN ĐOÁN , SUY LÝ. TƯ DUY TRỪU TƯỢNG*HÌNH THỨC TƯ DUY “ KHÁI NIỆM “NHA+ SAN PHAM LAO DONG+ NOI O CUA CON NGUOILA CƠ QUAN QUANG HỢPNGUOI + SINH VAT+ CO LAO ĐỘNG, Y THUC*HÌNH THỨC TƯ DUY “ KHÁI NIỆM “KHAI NIEM:HINH THUC CUA TU DUYMOT TU TUONGPHAN ANHNHUNG DAU HIEU THUOCTINHCHUNG, BAN CHẤTCUA MOT LOP ĐOI TUONG*HÌNH THỨC TƯ DUY PHÁN ĐOÁNHÀ NỘI LÀ THỦ ĐÔ CỦA NƯỚC VIỆT NAM----------- ----------- ------- ---------------1 2 3 4 U RAN LÀ NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ ----------- ----------- -------1 2 3*HÌNH THỨC TƯ DUY PHÁN ĐOÁN NĐ VỀ ĐỐI TƯỢNG = KN1 + KN2 + KN3 +...CÔNG THỨC CHUẨNS P CHỦ TỪ - HỆ TỪ - VỊ TỪ PHÁN ĐOÁN LÀ HÌNH THỨC CỦA TƯ DUY,LÀ MỘT TƯ TƯỞNG LIÊN KẾT , THỐNH NHẤT CÁC KN NHẰMKHẲNG ĐỊNH HAY PHỦ ĐỊNH MỘT TÍNH CHẤT ,MỘT MLH HAY VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA ĐÔI TƯỢNG*HINH THỨC TƯ DUY SUY LUẬNKIM LOAI DAN DIENCU KIM LOAI---------------------------------CU DAN DIENTROI MUA  DUONG UOTDUONG KHONG UOT----------------------------------------TROI KHONG MUAVI DU:*KHAI NIEM, KẾT CẤU & DIEU KIEN CỦA SUY LUẬN1. TIỀN ĐỀ2. KẾT LUẬNSUY LUAN – HINH THUC CUA TU DUYTIEN TRINH TU TUONG DI TU TRI THUC DA BIET DE RUT RATRI THUC MOI1. TIEN DE – DUNG2. TUAN THEO CAC QT LOGIC*CÁC DẠNG SUY LUẬN1. SUY LUẬN QUY NẠP: R  C2. SUY LUẬN DIỄN DỊCH: C  R3. LOẠI SUY ( TƯƠNG TỰ ): R  R*VẤN ĐỀ CHÂN LÝ"KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO "TRI THỨC KHẲNG ĐỊNH : TRÁI ĐẤT QUAY QUANH MẶT TRỜICHÂN LÝ: LÀ NHỮNG TRI THỨC PHẢNÁNH ĐÚNG ĐẮN TGKQ VÀ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM NGHIỆM QUATHỰC TIỄN-NỘI DUNG: ĐÚNG-CÓ Ý NGHĨA TO LỚN TRONG ĐSXH*ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÂN LÝ1. KHÁCH QUAN2. TÍNH 2 MẶT: TUYỆT ĐỐI & TƯƠNG ĐỐI4. TIÊU CHUẨN:THỰC TIỄN, LÔGÍCLỢI ÍCH 3. CỤ THỂ: ĐỐI TƯỢNG PA, KHÔNG GIAN, THỜI GIAN*NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN & THỰC TIỄNLÝ LUẬNTHỰC TIỄN2. CUNG CẤP TÀI LIỆU3. TĂNG KHẢ NĂNG NHẬN THỨC5. MỤC ĐÍCH1. CƠ SỞ XUẤT PHÁT4. ĐỘNG LỰC6. TIEU CHUANCơ sở nền tảng cho lý luận*NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN & THỰC TIỄNLÝ LUẬNTHỰC TIỄN1. KIM CHỈ NAM2. TRỞ THÀNH SỨC MẠNH VC3. VAI TRÒ CỦA LL KHOA HOC CÀNG CAO“ KHÔNG CÓ LÝ LUẬN CÁCH MẠNG THÌ CŨNG KHÔNG THỂ CÓ PHONG TRÀO CM “4. ĐIỀU KIỆN CỦA S/N ĐỔI MỚI*NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN & THỰC TIỄNLÝ LUẬNTHỰC TIỄNBỆNH KINH NGHIỆM TUYỆT ĐỐI HÓA KINH NGHIỆM,COI THƯỜNG LÝ LUẬN KHOA HỌC KHUẾCH ĐẠI VAI TRÒ THỰC TIỄNHẠ THẤP VAI TRÒ LÝ LUẬNBỆNH GIÁO ĐIỀU TUYỆT ĐỐI HÓA LÝ LUẬN KHOA HỌC COI THƯỜNG KINH NGHIỆM, KHUẾCH ĐẠI VAI TRÒ LÝ LUẬN HẠ THẤP VAI TRÒTHỰC TIỄNCHỐNG*NHƯNG NGUYEN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC BIỆN CHỨNGNGUYEN TẮC: 1.THỰC CHẤT: LUẬN ĐIỂM 2. CƠ SỞ: + HÌNH THỨC TỒN TẠI PHỔ BIẾN + TÍNH QUY LUẬT 3. KẾT CẤU: + LÝ LUẬN + CÁC YÊU CẦU, HƯỚNG DẪN CHỦ THỂ *NGUYÊN TẮC – QUY LUẬT KHOA HỌCNGUYÊN TẮCQUY LUẬT KHOA HỌCNỘI DUNG PAHIỆN THỰCHIỆN THỰCHÌNH THỨCYÊU CẦU ( CHUẨN MỰC ĐIỀU TIẾT )HÌNH TƯỢNG ( TRI THỨC THỰC TẾ )CƠ SỞMỘT HAY NHIỀU QUY LUẬTNGHIÊN CỨU KHOA HỌC*HỆ THỐNG NGUYÊN TẮCHIỆN THỰCNHẬN THỨC2. NGUYẤN TẮC NĂNG ĐỘNG3. NT TOÀN DIỆN1. NGUYẤN TẮC PHẢN ÁNH4. NT TỪ ĐƠN NHẤT  CÁI CHUNG5. NT CHẤT - LƯỢNG6. NT QUYẾT ĐỊNH LUẬN*HỆ THỐNG NGUYÊN TẮCHIỆN THỰCNHẬN THỨC8. NT MÂU THUẪN9. NT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH7. NT LỊCH SỬ11. NT THỐNG NHẤT LỊCH SỬ VÀ LỄ GÍC12.NT THỐNG NHẤT PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP 10. NT TRỪU TƯƠNG  CỤ THỂ*CÂU HỎIPHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC .VÌ SAO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT LÀ DẠNG THỰC TIỄN CƠ BẢN VÀ QUAN TRỌNG NHẤT?2. TRÌNH BÀY SỰ THỐNG NHẤT BIỆN CHỨNG GIỮA NHẬN THỨC CẢM TÍNH VÀ NHẬN THỨC LÝ TÍNH. LIÊN HỆ VỚI BẢN THÂN VÀ XÃ HỘI.*CÂU HỎI3. PHÂN BIỆT TRI THỨC KINH NGHIỆM VÀ TRI THỨC LÝ LUẬN. VÌ SAO KINH NGHIỆM PHẢI ĐƯỢC BỔ SUNG BẰNG TRI THỨC LÝ LUẬN ?4. VÌ SAO THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LÀ MỘT NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN ? PHÊ PHÁN BỆNH KINH NGHIỆM VÀ BỆNH GIÁO ĐIỀU