Trình bày cấu trúc phân tử

Chọn linh họat (lasso tool): Cho phép chọn 1 nguyên tử, 2 hay nhiều nguyên tử không liên tiếp. 2 hay nhiều cạnh không liên tiếp và cả phân tử. Chọn theo khung chữ nhật (select tool): cho phép chọn 1 hay nhiều nguyên tử, 1hay nhiều cạnh nằm trong khung chữ nhật và cả phân tử

pdf37 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trình bày cấu trúc phân tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÌNH BÀY CẤU TRÚC PHÂN TỬ ThS.Đào Anh Vũ Email: vuda@pnu.edu.vn Mobile: 0903392603 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Khởi động ISIS-Draw 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Cửa sổ ISIS-DRAW Thanh tiêu đề Thanh thực đơn Vùng Làm việc Mẫu cấu trúc phân tử Mẫu cấu trúc phân tử 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Thoát cửa sổ ISIS-DRAW Thực hiện một trong 2 cách sau: Cách 2:Cách 1: 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Các thao tác cơ bản ISIS-DRAW 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Các thao tác cơ bản ISIS-DRAW Mẫu theo nhóm hợp chất Mẫu dạng tập tin Mẫu đơn giản 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Công cụ chọn 1. Giới thiệu phần mềm ISIS Draw Chọn linh họat (lasso tool): Cho phép chọn 1 nguyên tử, 2 hay nhiều nguyên tử không liên tiếp. 2 hay nhiều cạnh không liên tiếp và cả phân tử. Chọn theo khung chữ nhật (select tool): cho phép chọn 1 hay nhiều nguyên tử, 1 hay nhiều cạnh nằm trong khung chữ nhật và cả phân tử Chọn cả phân tử (Mocule select tool): Chỉ cho phép chọn cả phân tử. Chọn 1 nguyên tử Chọn 1 cạnh Chọn cả phân tử 2. Vẽ khung phân tử Chọn khung phân tử có sẳn trên thanh mẫu Nhấp Liên kết Nhấp Liên kết Nhấp Liên kết Nhấp Nguyên tử Nhấp Nhấp Nhấp Nhấp 1 2 3 4 5 Định hướng nhóm thế 2. Vẽ khung phân tử Nhập ký hiệu nguyên tử Nhấp & Chọn Nhấp & gõ Trình bày tiêu đề 2. Vẽ khung phân tử abc Nhập ký tự từ bàn phím Xoay hình Object\Flip\Horizontal Purine Để lấy lại hệ thống định dạng của phần mềm, Chọn một trong 2 cách sau: -Options\Read journal or Custom Setting…/ OrigDraw.cfg -Options\Setting\Read \Origdraw.cfg 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Nét vẽ Nền Mũi tên Định dạng hệ thống font chữ 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Font name Kiểu Font size Canh lề Định dạng chi tiết nguyên tử có 2 cách 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Định dạng chi tiết cạnh cấu trúc có 2 cách 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Định dạng chi tiết phân tử có 2 cách 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Định dạng chi tiết văn bản có 2 cách 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Định dạng chi tiết hình phác thảo có 2 cách 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Nhóm tách rời 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Shift & nhấp Object\Group Object\Ungroup Vẽ đường nét 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Vẽ hình chữ nhật Kích thước biểu khiến và kích thước thật 3. Định dạng hệ thống nét vẽ, nền hay mũi tên Options\Zoom Kích thước thật 50% Đọc danh pháp tự động Bài 1: Hãy trình bày cấu trúc của iso-propanol 4. Bài tập áp dụng Bài 2: Hãy trình bày cấu trúc của 1-(2-bromoethyl) benzen Bài 3: Hãy trình bày cấu trúc của p-propoxy benzaldehyd 4. Bài tập áp dụng Bài 4: Hãy trình bày cấu trúc của Novocain Bài 5: Hãy trình bày cấu trúc của thiamin 4. Bài tập áp dụng Bài 6: Hãy trình bày cấu trúc của Celecoxib Bài 7: Hãy trình bày cấu trúc của 9-Methyl-3-methylene- deca-1,8-dience 4. Bài tập áp dụng Bài 8: Hãy trình bày cấu trúc của Testosteron Bài 9: Hãy trình bày cấu trúc phân tử của phenolphtalein ? 4. Bài tập áp dụng Phenolphtalein Bài 10: Hãy trình bày cấu trúc phân tử của của dẫn xuất steroid 4. Bài tập áp dụng Bài 11: Hãy trình bày cấu trúc phân tử 4. Bài tập áp dụng Bài 12: Hãy trình bày cấu trúc phân tử sau đây 4. Bài tập áp dụng Bài 13: Hãy trình bày cấu trúc khung flavonoid của các họat chất trong cây nhãn lồng Passiflora incarnatal? 4. Bài tập áp dụng Bài 14: Hãy đọc danh pháp của dẫn xuất dưới đây ? 4. Bài tập áp dụng Autonom Bài 15: Hãy trình bày cấu trúc 2 chiều của morphin? 4. Bài tập áp dụng Morphin
Tài liệu liên quan