Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp năm mới, Hồ Chí Minh hay gữi thư chúc tết đến các chiến sĩ và đồng bào cả nước. Trong đó có bài thơ: “Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc, Đồng bào cả nước . một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi Độc lập thống nhất, nhất định thành công” Chọn phương án đúng điền vào chổ trống để hoàn thiện bài thơ trên:

ppt19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH4327951131415126111612411314158256103789101611Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp năm mới, Hồ Chí Minh hay gữi thư chúc tết đến các chiến sĩ và đồng bào cả nước. Trong đó có bài thơ: “Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc, Đồng bào cả nước . một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi Độc lập thống nhất, nhất định thành công” Chọn phương án đúng điền vào chổ trống để hoàn thiện bài thơ trên: Câu 1:a. Chung sứcb. Đoàn kếtc. Son sắtd. Sau trước542301*Theo giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?Câu 2:a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.b. Dân giàu, nước mạnh.c. Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.d. Cả a, b, c.542301*Câu 3:Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pắc Bó về Tân Trào vào ngày tháng năm nào?d. Ngày 4/5/1945c. Ngày 4/5/1944b. Ngày 4/5/1943a. Ngày 4/5/1942542301*“Trong lúc này, quyền lợi dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳn định của hội nghị Trung ương nào?Câu 4:d. Hội nghị toàn quốc Đảng (8/1945)c. Hội nghị TW8 (5/1941)b. Hội nghị TW7 (11/1940)a. Hội nghị TW6 (11/1939)542301*“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăngThấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.”Đây là 2 câu thơ trong bài thơ nào?Câu 5:Viếng lăng bác – Viễn Phương542301*Câu “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?Câu 6:c. Đường cách mệnhb. Bản án chế độ thực dân phápa. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc.542301*Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của các dân tộc vào thời gian:Câu 7:d. Tất cả các phương án trên.c. Trong kháng chiến chống Mỹ.b. Trong kháng chiến chống Pháp.a. Trong cách mạng tháng 8-1945.542301*“Việc già lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?Câu 8:d. Thư gửi các đồng chí Nam Bộ.c. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ.b. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng.a. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà.542301*Câu 9:Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ sáng 1/1939. Tờ báo đó là:a. “Dân chúng”d. “Cờ giải phóng”c. “Cứu quốc”b. “Notre Voix” (Tiếng nói của chúng ta)542301*Điền chỗ trống:ĐCS Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong tràoCâu 10:Yêu nước542301*Câu 11:Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”a. Các Mácc. Xtalinb. V.I. Lê Nin542301*Bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” được Bác sáng tác khi thoát khỏi nhà tù của chính quyền nước nào?Câu 12:Trung Quốc542301*Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí MinhĐể tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:Câu 13:a. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.b. Có đường lối độc lập, tự chủ đúng đắn.c. Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính.542301*Câu 14:Để tìm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ nào?a. Báo Thanh niên.c. Báo phụ nữ.b. Báo Cứu Quốc.d. Báo sự thật542301*Thời kỳ 1939-1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh: Câu 15:a. Lý Thụyb. Lý Thọc. Vương Thụyd. Vương Thọ542301*Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa năm 1937 là đề tài gì?Câu 16:d. “Vấn đề dân tộc thuộc địa”c. “Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa”b. “Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á”a. “Vấn đề thanh niên thuộc địa”542301c*Đây là bức ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bế con gái đỡ đầu Elizabeth. Bên cạnh là bà Lucie Aubrac mẹ của đứa bé. Gia đình bà Lucie Aubrac đã giúp đỡ Bác rất nhiều trong khoảng thời gian Bác ở Pháp. *