Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

Luận cương đã khẳng địng lại nhiều vấn đề căn bản thuộc chiến lược cách mạng đã nêu trong Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. Tuy nhiên luận cương có một số thiếu sót, đó là:

ppt66 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 1 (14/10 – 30/10/1930 tại Hương Cảng) Trần Phú Tổng bí thư (1930 - 1931)Đổi tên thành ĐCS Đông DươngThông qua luận cương mớiÁn nghị quyết 10/1930 Văn kiện Đảng toàn tập, T3 I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930Néi dung cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930Phương hướng chiến lược Nhiệm vụPhương pháp Cách mạngĐoàn kết quốc tếLực lượngĐảng lãnh đạoI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930Ý nghĩa cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930CHƯA COI TRỌNG VẤN ĐỀ DÂN TỘCCHƯA ĐOÀN KẾT RỘNG RÃILuận cương đã khẳng địng lại nhiều vấn đề căn bản thuộc chiến lược cách mạng đã nêu trong Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. Tuy nhiên luận cương có một số thiếu sót, đó là:I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930Nguyên nhânChưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa, nửa phong kiếnDo nhận thức giáo điều, máy móc về vấn đề dân tộc và giai cấp cũng như chịu ảnh hưởng bởi khuynh hướng ‘tả” của Quốc tế Cộng sảnI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngNGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO 1930 - 1931Bản đồ Liên XôCNXH Ở LIÊN XÔ PHÁT TRIỂN MẠNHCNTB KHỦNG HOẢNGMÂU THUẪN KT - CT SÂU SẮCĐCSVN RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠONGUYÊN NHÂN QUỐC TẾNGUYÊN NHÂN TRONG NƯỚCI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngDIỄN BIẾN CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931MỨC ĐỘ1/1930 5/1930 9/1930 1/1931 PHONG TRÀOCAO TRÀOXÔ VIẾT NGHỆ TĨNH RA ĐỜII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngPHONG TRÀO BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY 1 - 5 - 1930Ngã ba Bến Thuỷ nơi công nông Nghệ Tĩnh biểu tình 1/5/1930Tượng đài liên minh công nông tại ngã ba Bến ThuỷI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngPHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN LAN RỘNG Ở NGHỆ TĨNH►ĐỨC THỌ ► CAN LỘC ► DIỄN CHÂU ► THANH CHƯƠNG ► NAM ĐÀN ► HƯNG NGUYÊN Công nhân cao su Phú Riềng đình công 1930I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngĐỈNH CAO CỦA PHONG TRÀOBAN BỐ QUYỀN DÂN CHỦCHIA RUỘNG CHO NÔNG DÂNCHÍNH QUYỀN XÔ VIẾTTHỰC HIỆNVĂN HOÁ MỚIRuộng công chính quyền Xô Viết chia cho nông dânI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngTINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNGLý Tự Trọng Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạngTrần Phú Hãy giữ vững ý chí chiến đấuNguyễn Đức Cảnh Trong xà lim vẫn viết bản tổng kết công tác vận động công nhânI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngÝ NGHĨA CỦA PHONG TRÀO 1930 - 1931KHẲNG ĐỊNH QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNGLIÊN MINH CÔNG NÔNG RA ĐỜIKHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CÔNG NÔNGCAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 LÀ CUỘC TỔNG DIỄN TẬP ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAMI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngSỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀOLê Hồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo ở nước ngoàiCông bố chương trình hành độngcủa Đảng Cộng sản Đông DươngI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngSỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài Bỏ những luật hình đặc biệt đối với những người bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muốiI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạngĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935)(Ma Cao)PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHĐỀ RA NHIỆM VỤ MỚILê Hồng Phong tổng bí thư của ĐảngCủng cố và phát triển ĐảngĐẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúngMở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranhI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH THẾ GIỚI : CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT RA ĐỜI.PHÁT XÍT ÝPHÁT XÍT NHẬTPHÁT XÍT ĐỨCPHÁT XÍT TÂYBAN NHAI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH THẾ GIỚI KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍTNHIỆM VỤ CHÍNH: DÂN CHỦ HOÀ BÌNH.THÀNH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂNQUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ G. DIMITƠRỐP TBT BAN CHẤP HÀNH QTCSĐ¹i héi lÇn thø vii cña quèc tÕ céng s¶n(7-1935 Matxcơva)Lê Hồng PhongNguyễn Thị Minh KhaiI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933Các giai cấp và tầng lớp nhân dân lao độngNhà tư sản, địa chủ hạng vừa và nhỏCăm thù thực dân, tư bản độc quyền Pháp và đều có nguyện vọng chung là đấu tranh đòi được quyền sống, quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bìnhI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của ĐảngTừ 1936 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp:Hội nghị lần thứ 2(7-1936)Hội nghị lần thứ 3(3-1937)Lần 4(9-1937)Lần 5(3-1938)Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinhKẻ thù của CMNhiệm vụ trước mắtĐoàn kết quốc tếHình thức tổ chức và biện pháp đấu tranhChủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinhI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của ĐảngKẻ thù của CMNhiệm vụ trước mắtĐoàn kết quốc tếHình thức tổ chức và biện pháp đấu tranhBọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúngChống phátxít, chiến tranh đế quốc, phản động thuộc địa và tay sai đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bìnhĐoàn kết chặt chẽ vời giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Pháp Ủng hộ chính phủ mặt trận nhân dân PhápChuyển từ bí mật không hợp pháp sang công khai và nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp phápI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của ĐảngNhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ Phù hợp với tinh thần trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị 10-1930Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắtGiải quyết các mối liên hệ giữa liên minh công-nông và mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi, giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấpĐề ra các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt, thích hợpI. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của ĐảngNhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ Tháng 7-1939 Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ xuất bản tác phẩm “Tự chỉ trích”II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH QUỐC TẾ Ngày 1- 9 -1939 Đức tấn công Ba Lan chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH QUỐC TẾ6/1941, ph¸t xÝt Đøc tÊn c«ng Liªn X«.II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH QUỐC TẾ8/12/1941, Mü tuyªn chiÕn víi NhËt. ChiÕn tranh Th¸i Bình D­¬ng bïng næ7/12/1941, NhËt tÊn c«ng mü t¹i h¹m ®éi tr©n ch©u c¶ngII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH TRONG NƯỚCMÂU THUẪNSÂU SẮCDÂN TỘCTHỰC DÂN Pháp bắt nông dân phá rừng lập đồn điền cao suII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sửTÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Nhật vào Lạng Sơn 22-9 - 1940 Quân Pháp ở Yên Thế 1940DÂN TA MỘT CỔ HAI TRÒNGII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcNỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (11 - 1939)THÀNH LẬP MTDTTN PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNGĐÁNH ĐỔTHỰC DÂN GIÀNH ĐLDTTỔ CHỨC BÍ MẬT BẤT HỢP PHÁP“Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”. (NQTW 6)II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcNỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (11-1940)ĐÌNH CHỈ KHỞI NGHĨA NAM KỲDUY TRÌ ĐỘI DU KÍCH BẮC SƠNKẺ THÙ CHÍNH LÀ PHÁP NHẬTHỘI NGHỊ TW 7Đội du kích Bắc Sơn 2 - 1941 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcNGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC VÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8Cột mốc 108 NAQ về nước 28 - 1 - 1941Lán Khuối nậm nơi họp hội nghị TW 8 (5-1941)II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcNỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8Trường Trinh được cử làm Tổng bí thư của Đảng► Thành lập Nhà nước riêng Ở Việt Nam thành lập nước VNDCCH► Thành lập mặt trận riêng. Ở Việt Nam thành lập mặt trận Việt Minh► Xúc tiến xây dựng lực lượng vũ trangII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcNỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcNỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcĐẢNG CHUẨN BỊ CHO KHỞI NGHĨA VŨ TRANGThành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944XÂY DỰNGCĂN CỨ ĐỊA ● BẮC SƠN VŨ NHAI● CAO BẮC LẠNGII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcĐưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầuQuyết định thành lập mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộcQuyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tạiII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng c. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược- Về lý luận: Là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân- Về thực tiễn: Mặt trận Việt Minh đã lan tỏa khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, có hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Lực lượng chính trị quần chúng ngày càng đông đảo và được rèn luyện trong đấu tranh.II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnPhát động cao trào kháng Nhật, cứu nước TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NHANH CHÓNGLính Pháp bị quân Nhật bắt 1945Trần Trọng Kim người đứng đầu chính phủ bù nhìn do Nhật lập raLiên Xô đánh bại phát xít Đức tại Beclin. Liên Xô tiếp nhận đầu hàng của Đức 1945II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnPhát động cao trào kháng Nhật, cứu nước HỘI NGHỊ TVTW HỘP ĐÊM 9 - 3 - 1945 12-3-1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA”Đình Bảng Bắc Ninh nơi họp hội nghịII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnPhát động cao trào kháng Nhật, cứu nước CHỈ THỊNHẬN ĐỊNHXÁC ĐỊNHCHỦ TRƯƠNGPHƯƠNG CHÂM ĐẤU TRANHDỰ KIẾN“Tình hình khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa đến. Nó đang đến một cách nhanh chóng”Phát xít Nhật là kẻ thù chínhTuyên truyền xung phong, biểu tình tuần hành, bãi công chính trị,, biểu tình phá kho thóc của Nhật, xây dựng các đội tự vệ cứu quốcChiến tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địaNhững điều kiện thuận lợi để tiến hành tổng khởi nghĩa:Nhật tập trung đánh quân Đồng minh=> sơ hở CM Nhật bùng nổ=> Chính quyền CM nhân dân Nhật được thành lập Nhật bị mất nước như Pháp năm 1940, quân viễn chinh Nhật mất tinh thầnII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnĐẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phậnTHỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 5 - 1945CỨU QUỐC QUÂNVN TUYÊN TRUYỀN GP QUÂN5 - 1945VN GIẢI PHÓNG QUÂNViệt Nam tuyên truyền giải phóng quânViệt Nam giải phóng quânII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnĐẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phậnPHONG TRÀO PHÁ KHO THÓCPhá kho thóc của giặc Nhật 1945II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnĐẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phậnNẠN ĐÓI NĂM 1945 DO NHẬT PHÁP GÂY RAXác những người chết đói 1945Xác người chết chở bằng xe bò trong nạn đói ở Bắc Kỳ 1945II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phầnĐẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phậnPHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Bắc Ninh Quân du kích Cà MauII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩaTHỜI CƠ CÁCH MẠNG ĐẾN GẦN Hirosima Bom nguyên tử Nagasaki Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của Nhật Nhật đầu hàng đồng minh 1945II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩaHỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG (13 - 15/8/1945) Đình Tân Trào Sơn Dương nơi diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng“Giờ quyết định cho vận mệnh Dan tic ta đã đến. Toàn thể đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên!Tiến lên!” (Hồ Chí Minh)II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩaĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO 16 - 8 - 1945 Đình Tân Trào Sơn Dương nơi diễn ra Đại hội quốc dân Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Uỷ ban GPDT.II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩaTỔNG KHỞI NGHĨA TOÀN QUỐC Nhân Dân Hà Nội đánh chiếm phủ khâm sai (19 - 8) Nhân Dân Sài Gòn khởi nghĩa (25 - 8) Nhân Dân Huế khởi nghĩa (23 - 8)II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩaCHẤM DỨT CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN. Bảo Đại đến Ngọ Môn dự lễ thoái vịII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể Dan tic Việt Nam quyết đem tất cả tinh thầnlực lượng, tính mạng và can cải để giữvững quyền tự do độc lập ấy.”(Hồ Chí Minh)NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 2 - 9 - 1945 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩaII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámKết quả và ý nghĩaÝ NGHĨA ĐỐI VỚI DÂN TỘC► ND LÀM CHỦ► ĐẬP TAN ĐQPK► BƯỚC NHẢY VỌT CỦA DTBảo Đại thoái vịTổng tuyển cửNước VNDCCH ra đờiII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámKết quả và ý nghĩaÝ NGHĨA ĐỐI VỚI QUỐC TẾGPDT ĐIỂN HÌNHCNTD CŨ SỤP ĐỔCỔ VŨ CM GPDTLần đầu tiên cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản đã giành thắng lợi ở một nước thuộc địa.II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámNguyên nhân thắng lợi Tướng Mỹ Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của NhậtĐội du kích Bắc Sơn 2 - 1941 NHẬT HÀNG ĐỒNG MINHCHUẨN BỊ CỦA CM ĐCS LÃNH ĐẠOTINH THẦN CHIẾN ĐẤUNGUYÊN NHÂN CHỦ QUANNGUYÊN NHÂN KHÁCH QUANII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámNguyên nhân thắng lợiTháng 5/1945, quân Đồng minh bao vây phát xít Đức tại Berlin và 9/5/1945, cờ của Hồng quân Liên Xô tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, phát xít Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámNguyên nhân thắng lợiMü nÐm hai qu¶ bom nguyªn tö xuèng Hiroshima (6/8) vµ Nagasaki (9/8), ph¸t xÝt NhËt hoµn toµn thÊt b¹i trong chiÕn tranh thÕ giíi thø IIII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámNguyên nhân thắng lợiNhËt hoµng Hirohito tuyªn bè ®Çu hµng ®ång minh trªn chiÕn h¹m Mitsuri ngµy 14/8/1945II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng TámNguyên nhân thắng lợic¸ch m¹ng th¸ng t¸m lµ kÕt qu¶ vµ ®Ønh cao cña 15 n¡m ®Êu tranh cña toµn d©n ta d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ngcao trµo 1930 - 1931tæng diÔn tËp lÇn 1cao trµo 1936 - 1939tæng diÔn tËp lÇn 2thêi kú 1939 – 1945trùc tiÕp dÉn ®Õn th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng t¸m®¶ng ra ®êi1930 chuÈn bÞ tÊt yÕu ®Çu tiªnII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ t