Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

Tậphợp, pháthuysứcmạnhto lớn củanhândân 2. VềvaitròcủaĐảngCộngsản => Tổchức, giáodụcnhândânthành mộtđộiquânmạnhmẽđểđánhđổ kẻđịch, giànhlấychínhquyền Đảngkhôngcómụcđíchhay

pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1223 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vai trò của Đảng CSVN Sự ra đời của Đảng CSVN Bản chất của Đảng CSVN Về Đảng CSVN cầm quyền Các yếu tố cho sự ra đời của Đảng CS: Chủ nghĩa Mác Phong trào CN V.I.Lênin Chủ nghĩa Mác Lênin Phong trào công nhân Phong trào yêu nước Tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân 2. Về vai trò của Đảng Cộng sản => Tổ chức, giáo dục nhân dân thành một đội quân mạnh mẽ để đánh đổ kẻ địch, giành lấy chính quyền Đảng không có mục đích hay lợi ích tự thân Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân 3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 4. Quan niệm về ĐCSVN cầm quyền 4.1 Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền - HCM: Đảng cách mạng – nhân tố đầu tiên quyết định sự thắng lợi của cách mạng - ĐCSVN dìu dắt, lãnh đạo giai cấp vô sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam => giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền 4. Quan niệm về ĐCSVN cầm quyền 4.2 Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền 1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài Xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn liền với sự tồn tại của Đảng; còn Đảng, còn hoạt động, còn cần phải tổ chức xây dựng, chỉnh đốn. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tư tưởng, lý luận Chính trị Tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ Đạo đức • Học tập, vận dụng nghĩa Mác - Lênin phải phù hợp từng đối tượng, từng hoàn cảnh • Phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác • Phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin Xây dựng đường lối chính trị Cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng cho các cán bộ, đảng viên Kiên định lập trường chính trị Xây dựng Đảng về chính trị Hệ thống tổ chức của Đảng (chi bộ giữ vai trò hạt nhân) Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng Tập trung dân chủ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tự phê bình và phê bình Kỷ luật nghiêm minh, tự giác Đoàn kết thống nhất trong Đảng + Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng + Đạo đức của Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, là đạo đức Mác - Lênin, đạo đức cộng sản chủ nghĩa  nội dung cốt lõi là chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Xây dựng Đảng về mặt đạo đức