Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀO CÔNG CuỘC ĐỔI MỚI

ppt12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1280 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GiẢI PHÓNG DÂN TỘCBiên soạnTh.s PHAN KHÁNH BẰNGNỘI DUNGI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH GiẢI PHÓNG DÂN TỘC III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀO CÔNG CuỘC ĐỔI MỚI I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về Dân tộc QUAN ĐiỂM CHỦNGHĨAMÁCLÊNIN KHÁINiỆM* Là một cộng đồng người hình thành trong quá trình lịch sử* Có quan hệ đặc trưng về C.trị, k tế, v.hóa, q sự, pháp lý , cùng sống chung lãnh thổ DT là sản phẩmLịch sử Lý luận giải phóng DTI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộca. QUANĐiỂMHỒ CHÍMINH VỂDÂN TỘC Vấn đề DT là DT thuộcĐịa Vđề DT là đấu tranh giảiPhóng dân tộc I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề Dân tộc b. ĐỘCLẬPDÂN TỘCLÀQUYỀNTHIÊNGLIÊNG Các DT đều có quyền hưởngĐộc lập Độc lập là khát vọng lớnNhất của các DT Luôn đặt nhiệm vụ chốngĐQ lên hàng đầu Độc lập hoàn toàn về CT-KTVH-QS-lãnh thổ.. I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 2. Quan điểm Hồ Chí Minh về vấn đề Dân tộcb.ĐỘCLẬPDÂNTỘCLÀQUYỀNTHIÊNG LIÊNG Độc lập đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Độc lập gắn với hòa bình Độc lập gắn liền thống nhất I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Dân tộc c.CHỦNGHĨADÂNTỘCLÀĐỘNGLỰCDo mâu thuẫn giữaDÂN TỘC >< ĐẾ QUỐCChủ nghĩa yêu nước là chất keo kết dính mọi người VN Chống chủ nghĩa DT sô vanh nướcLớn và tự ty Dân tộc I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC2. Quan điểm của Hồ Chí minh về vấn đề Dân tộc d. KẾTHỢPNHUẦNNHUYỄNVẤN ĐỀDÂN TỘCVẤN ĐỀGIAI CẤPĐLDT VỚICNXHVấn đề dân tộc bao giờ cũng gắn với vấn đề giai cấpĐộc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa yêu nước gắn Với CN Quốc tế giúp bạn làTự giúp mìnhII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GiẢI PHÓNG DT CÁCH MẠNG GiẢIPHÓNG DÂN TỘC1.CMGPDTPT THEO CMVS3.CMGPDTDO ĐCSLÃNH ĐẠO4. LL CM TOÀN DÂN 5.CMGPDTĐLTCSTẠO6.SỬ DỤNGBẠO LỰC CMGPDT VN PHÁT TRIỂN THEO CMVS TỔNG KẾT PTYN +TGIỚI NGUYỆN VỌNG ND +TTDT PHÙ HỢP XU THẾ TĐẠIKHÔNGĐỐILẬP HÒABÌNH BẠOLỰCCỦAQC KHÔNGTRAIVỚICNNHÂNĐẠO 2. CHÔNGĐQ PKIII. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GiẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀO ĐỔI MỚI VẬN DỤNG TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH KHƠI DẬY TINH THẦNDT-CN YÊUNƯỚC XÂY DỰNGKHỐI ĐẠIDOÀN KẾT XÂY DỰNGĐẢNG VỮNGMẠNH PHÁT HUYQUYỀN LÀMCHỦ NDÂN ĐỨNG TRÊNLẬP TRƯỜNGGIAI CẤP CN