Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao, thành phố Vinh

Tóm tắt. Bài báo thể hiện bản đồ đánh giá sức hút của thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu chính gồm phương pháp khảo sát điều tra tâm lí mua đất ở của người dân theo một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của thửa đất kết hợp với phương pháp bản đồ, GIS. Kết quả chính của bài báo là việc chỉ ra và phân tích các yếu tố cơ bản tác động đến sức hấp dẫn của thửa đất ở phường Lê Mao như: Tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích, phần diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng, giá Nhà nước tại thời điểm chuyển nhượng, hình dạng thửa đất, vị trí của thửa đất đối với đường giao thông. Mỗi yếu tố được khảo sát và tổng hợp làm cơ sở để tạo các bản đồ thành phần. Bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân được tạo ra dựa trên việc chồng xếp các bản đồ thành phần của các yếu tố tác động đến sức hút thửa đất.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao, thành phố Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1067.2017-0078 Social Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 7, pp. 173-181 This paper is available online at ỨNG DỤNG GIS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ SỨC HÚT THỬA ĐẤT THEO NHU CẦU MUA ĐẤT Ở CỦA NGƯỜI DÂN CHO ĐỊA BÀN PHƯỜNG LÊ MAO, THÀNH PHỐ VINH Lương Thị Thành Vinh và Hoàng Thị Tình Khoa Địa lí - Quản lí tài nguyên, Trường Đại học Vinh Tóm tắt. Bài báo thể hiện bản đồ đánh giá sức hút của thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu chính gồm phương pháp khảo sát điều tra tâm lí mua đất ở của người dân theo một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của thửa đất kết hợp với phương pháp bản đồ, GIS. Kết quả chính của bài báo là việc chỉ ra và phân tích các yếu tố cơ bản tác động đến sức hấp dẫn của thửa đất ở phường Lê Mao như: Tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích, phần diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng, giá Nhà nước tại thời điểm chuyển nhượng, hình dạng thửa đất, vị trí của thửa đất đối với đường giao thông. Mỗi yếu tố được khảo sát và tổng hợp làm cơ sở để tạo các bản đồ thành phần. Bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân được tạo ra dựa trên việc chồng xếp các bản đồ thành phần của các yếu tố tác động đến sức hút thửa đất. Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lí, sức hút thửa đất, nhu cầu mua đất ở. 1. Mở đầu Nhu cầu đất ở là một trong những nhu cầu hàng đầu của con người. Đất ở không những là tài sản có tầm quan trọng đối với mỗi gia đình, mà nó còn là một trong những tiêu chuẩn làm thước đo phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mức sống dân cư của mỗi dân tộc. Trước hết con người cần phải bảo đảm chỗ ở rồi mới có thể tham gia hoạt động kinh tế và các hoạt động xã hội đạt hiệu quả tốt [1]. Phường Lê Mao là phường trung tâm về kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là phường nắm giữ những lợi thế về vị trí địa lí, giao thông trọng yếu của toàn thành phố Vinh. Từ những lợi thế trên nên hoạt động về bất động sản của người dân trên địa bàn phường rất sôi động [3]. Tuy nhiên, việc người dân nắm bắt những thông tin liên quan đến từng thửa đất còn rất hạn hẹp, công tác quản lí Nhà nước đến từng thửa đất còn nhiều bất cập nên phần nào làm giảm nhu cầu mua bán đất đai trên địa bàn phường. Do đó, bài báo tập trung phân tích các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá sức hút của thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông qua các tiêu chí mang tính đặc thù của thửa đất như: tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích, phần diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng, giá đất theo quy định của Nhà Ngày nhận bài: 15/12/2016. Ngày nhận đăng: 20/5/2017 Liên hệ: Lương Thị Thành Vinh, e-mail: hvhaivinh404@gmail.com 173 Lương Thị Thành Vinh và Hoàng Thị Tình nước, hình dáng thửa đất, vị trí của thửa đất so với đường giao thông. Từ các yếu tố tác động đến sức hút thửa đất, sẽ thành lập các bản đồ thành phần về sức hút thửa đất và chồng xếp để tạo bản đồ sức hút thửa đất tổng hợp. Việc ứng dụng GIS vào thành lập bản đồ sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tra cứu thông tin đất đai của người dân cũng như góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như công tác quản lí đối với tài sản là đất đai. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Khái quát chung 2.1.1. Khái niệm bản đồ đánh giá sức hút của thửa đất theo nhu cầu mua đất ở Sức hút của thửa đất là mức độ đáp ứng các tiêu chí lợi thế của thửa đất nhằm đáp ứng số đông người có nhu cầu sử dụng đất. Bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở là bản đồ thể hiện khả năng được mua của thửa đất theo nhu cầu đất ở của đa số người dân. 2.1.2. Giới thiệu khái quát về công nghệ GIS và các phần mềm sử dụng Hệ thống thông tin địa lí (Geographical Information System - GIS) là một tập hợp các công cụ cho việc thu thập, lưu trữ, thể hiện và chuyển đổi các dữ liệu mang tính chất không gian từ thế giới thực để giải quyết các bài toán ứng dụng phục vụ cho các mục đích cụ thể [2, 6]. Các phần mềm được sử dụng để đánh giá sức hút thửa đất bao gồm: phần mềm MapInfo và phần mềm ArcGIS. - MapInfo là phần mềm bản đồ đang được sử dụng rất rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Một điểm mạnh của MapInfo là khả năng hiển thị, giàn trang in rất tiện lợi và đây là một trong những ưu thế của MapInfo so với các phần mềm GIS khác. Giải pháp desktop của MapInfo tương đối nhỏ gọn nên MapInfo đang được chiếm ưu thế lớn ở Việt Nam, nhất là đối với những nơi tiếp cận GIS sớm, quy mô nhỏ. - ArcGIS là dòng sản phẩm hỗ trợ trong hệ thống thông tin địa lí GIS của ESRI. ArcGIS hỗ trợ nhiều phần mở rộng gọi là các Extension, mỗi Extension hỗ trợ một số chức năng chuyên biệt như: phân tích không gian (spatial analyst), phân tích 3D (3D analyst), phân tích mạng (Network analyst), xử lí dữ liệu, thống kê không gian... ArcGIS hỗ trợ đọc được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau (khoảng 300 định dạng) như shapefile, geodatabase, AutoCad, Raster, Coverage,... Ngày nay ArcGIS được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng trong Hệ thống thông tin địa lí như quản lí Môi trường, Đất đai, Xã hội, Kinh tế... [2]. 2.1.3. Các yếu tố được lựa chọn để đánh giá sức hút của thửa đất theo nhu cầu mua đất ở trên địa bàn phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Một thửa đất bất kì có tất cả 13 thông tin, bao gồm: chủ sử dụng đất, vị trí thửa đất, tình trạng cấp giấy chứng nhận, loại đất, giá Nhà nước, giá thị trường, diện tích, diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng, tình hình sử dụng đất, tài sản trên đất, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, hình dạng thửa đất, hệ thống giao thông, khoảng cách của thửa đất đến các công trình lớn trên đất như bệnh viện, trường học, UBND các cấp... Việc lựa chọn các yếu tố này dựa trên những cơ sở sau đây: - Phân tích các yếu tố tác động đến giá đất được lấy từ các văn bản hướng dẫn xây dựng 174 Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở... khung giá đất và tài liệu định giá đất [3, 4]. - Tham khảo ý kiến của người dân dưới vai trò người có nhu cầu mua đất ở. - Sự tư vấn của một số chuyên gia ngành quản lí đất đai. - Dựa vào phương pháp định giá giá trị: đây là phương pháp nhận biết giá trị dựa trên quan niệm: “giá phải chăng, giá trị cao”, nhằm phục vụ cho người mua thuộc tầng lớp trung bình vốn là số đông trong xã hội [4]. Để xác định giá trị của một thửa đất cần rất nhiều yếu tố tham gia, tuy nhiên, qua khảo sát điều tra nhu cầu đất ở của 50 hộ dân phường Lê Mao và 50 người có nhu cầu mua đất ở tại phường Lê Mao, thì sự quan tâm của người dân tập trung vào những yếu tố sau: tình trạng cấp giấy chứng nhận (98% người dân được hỏi lựa chọn), diện tích (100%), phầm trăm chỉ giới xây dựng (78%), giá nhà nước (70%), hình dáng thửa đất (100%), sức hút của thửa đất theo yếu tố đường giao thông (98%), các yếu tố còn lại sự quan tâm dưới 50% nên không được lựa chọn để đánh giá sức hút thửa đất của phường Lê Mao. Trong các yếu tố trên, theo ý kiến của người dân thì yếu tố diện tích được đánh giá là quan trọng nhất (82% người dân đồng ý cho vị trí số 1), các yếu tố còn lại có giá trị điểm tương đương nhau. Do đó, yếu tố diện tích thửa đất sẽ có trọng số là 1.5, các yếu tố khác có trọng số là 1. a. Tình trạng cấp giấy chứng nhận Tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: đã được cấp giấy chứng nhận, chưa được cấp giấy chứng nhận, và chưa có thông tin. Theo đó, các thửa đất đã có giấy chứng nhận và các điều kiện khác nêu trên thì tiến hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cách dễ dàng. Bằng cách thực hiện phiếu thăm dò đối với 100 cá nhân sử dụng đất thì kết quả cho thấy 98% lựa chọn mua những thửa đất đã xác định tính pháp lí, nghĩa là đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [5]. b. Diện tích Lê Mao là một phường nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, có lịch sử phát triển từ lâu đời, là nơi tập trung đông dân cư nhất trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Các thửa đất ở trên địa bàn phường Lê Mao có diện tích tối thiểu là 23.4m2 và tối đa là 597.6m2 với tổng số thửa đất là 2434 thửa, tổng diện tích là 342.308,95m2 . Như vậy, diện tích trung bình của phường Lê Mao khoảng 140m2/thửa [5]. Theo khảo sát thị trường bằng phiếu thăm dò ý kiến về việc diện tích nào được lựa chọn mua nhiều nhất của 200 người dân khác nhau thì việc lựa chọn diện tích vừa (từ 90m2 đến 150m2) chiếm ưu thế nhất. c. Phần diện tích nằm trong Chỉ giới xây dựng Phường Lê Mao có Chỉ giới xây dựng (hay còn gọi là Chỉ giới đường đỏ hay Chỉ giới giao thông) được Tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2002, hoà chung với Chỉ giới xây dựng của toàn thành phố Vinh. Đối với thửa đất phù hợp Quy hoạch, không có chỉ giới xây dựng được xem là lí tưởng. Tuy nhiên các thửa đất trên địa bàn phường có tới hơn 500 thửa có Chỉ giới xây dựng, chiếm 1/5 tổng số thửa đất. d. Giá Nhà nước tại thời điểm chuyển nhượng Giá đất do Nhà nước quy định nằm trong khung giá chung của cả nước, loại giá này dựa trên cơ sở phân hạng định giá trị của đất dựa vào các yếu tố đã quy định và tuỳ thuộc vào từng 175 Lương Thị Thành Vinh và Hoàng Thị Tình vùng, khu vực cũng như điều kiện cụ thể của từng điạ phương mà hình thành. Dựa trên cơ sở này Nhà nước quy định mức thuế cho người sử dụng đất. e. Yếu tố hình dáng thửa đất Hình dáng thửa đất đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định sự lựa chọn của người dân trong quá trình tìm mua đất ở. Yếu tố hình thể, chiều sâu, chiều rộng của thửa đất cũng ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu sử dụng đất của người dân. f. Yếu tố đường giao thông Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhu cầu của người mua đất cũng có nhiều sự thay đổi. Họ luôn mong muốn có thửa đất toạ lạc tại con đường đủ rộng để thuận lợi cho việc đi lại. Tuy nhiên, yếu tố đường giao thông thuận lợi tỉ lệ thuận với giá đất, nên những thửa đất gần những đường giao thông lớn (đường loại 1) thường giá rất đắt. Mặt khác, Lê Mao lại là phường trung tâm thành phố nên khoảng cách từ thửa đất đến các khu dịch vụ công cộng và công sở không phải là điều đáng lo ngại. Do đó, việc tính điểm sức hút cho các thửa đất theo khoảng cách với đường giao thông sẽ dựa trên việc cho điểm các đường giao thông vừa phải tương ứng với khả năng mua nhà của người dân, vừa phải đảm bảo việc đi lại thuận tiện, độ rộng đường đủ cho xe ô tô đi vào. 2.2. Ứng dụng GIS thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An 2.2.1. Khái quát về phường Lê Mao, thành phố Vinh Phường Lê Mao là một trong 25 phường, xã của thành phố Vinh, có vị trí trung tâm thành phố, là trung tâm chiến lược về kinh tế xã hội, văn hóa, thương mại dịch vụ... Phường Lê Mao có dân số khoảng 10.660 người và tổng số hộ gia đình là 2.719 hộ, tỉ lệ tăng tự nhiên là 1%. Kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ tự phát, chưa được định hướng. Về hiện trạng hạ tầng kĩ thuật: các công trình kiến trúc trụ sở cơ quan, dịch vụ công cộng, chủ yếu từ 1-3 tầng, cấp III và cấp IV được xây dựng phần lớn dọc các trục đường chính, phục vụ chủ yếu cho hoạt động hành chính và kinh doanh. Về tình hình sử dụng đất: phường Lê Mao là phường không có quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuần tuý, mà diện tích đất nông nghiêp chỉ nằm xen kẽ trong khu dân cư đô thị, là phần diện tích vượt hạn mức theo quy định không làm thủ tục chuyển mục đích, hoặc công nhận lại quyền sử dụng đất. Đến nay tổng diện tích đất trồng cây lâu năm khác là 6.13 ha. Quỹ đất ở đô thị đầu năm 2014 là 29.18 ha, chiếm 33.55% tổng diện tích đất tự nhiên toàn phường, còn lại là đất sử dụng cho các mục đích công. Đất chưa sử dụng chỉ chiếm 0,02% so với tổng diện tích đất tự nhiên. Phường đã thực hiện tốt các công tác thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai của phòng Tài nguyên và Môi trường, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo định kì 5 năm. Công tác này giúp cho các địa phương nắm chắc được quỹ đất qua mỗi kì 5 năm làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch dụng đất [5]. 2.2.2. Kết quả khảo sát điều tra về các yếu tố tác động đến sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân ở phường Lê Mao Để có thể nghiên cứu một cách khách quan và xác thực về sức hút thửa đất theo nhu cầu đất ở trên địa bàn phường Lê Mao của người dân thì việc nghiên cứu bằng phương pháp điều tra xã hội học đóng vai trò hết sức quan trọng. 176 Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở... Bảng 1. Yếu tố tình trạng cấp giấy STT Tình trạng cấp Số phiếu chọn /tổng số phiếu % 1 Đã được cấp 100/100 100% 2 Chưa được cấp 0/100 Bảng 2. Yếu tố diện tích STT Loại diện tích (m2) Số phiếu chọn /tổng số phiếu % 1 < 50 0/100 0% 2 50 - 70 2/100 2% 3 70 - 90 30/100 30% 4 90 – 150 60/100 60% 5 150 - 200 6/100 6% 6 > 200 2/100 2% Bảng 3. Yếu tố chỉ giới xây dựng STT Chỉ giới xây dựng (%/tổng S) Số phiếu chọn /tổng số phiếu % 1 < 5% 98/100 98% 2 5 – 20 2/100 2% 3 20 – 40 0% 4 >40 0% Bảng 4. Yếu tố giá đất STT Giá đất (triệu đồng/m2) Số phiếu chọn /tổng số phiếu % 1 5 – 10 70/100 70% 2 10 – 15 12/100 12% 3 15 – 20 12/100 12% 4 20 – 25 4/100 4% 5 > 25 2/100 2% Bảng 5. Yếu tố hình thể của thửa đất STT Tình trạng cấp Số phiếu chọn /tổngsố phiếu % 1 Hình chữ nhật hoặc hình vuông, hoặc hình tương ứngcó cạnh hậu rộng hơn hoặc bằng cạnh tiền 16/100 16% 2 Hình đa giác không cân đối có số cạnh nằm trongkhoảng 6 68/100 68% 3 Hình đa giác không cân đối có nhiều hơn 6 cạnh, hoặchình dạng quá xấu. 12/100 12% Phương pháp này được tiến hành trên cơ sở phỏng vấn, gợi mở và phát phiếu điều tra nhằm thăm dò ý kiến của người lao động và người dân để tăng độ chính xác, khách quan và khoa học của nghiên cứu. Số lượng phiếu phát ra là 100 phiếu, trong đó 50 phiếu dành cho người dân sinh sống tại phường Lê Mao, và 50 phiếu dành cho những người có nhu cầu mua đất ở phường Lê Mao đến làm việc tại Phòng Địa chính của phường. 177 Lương Thị Thành Vinh và Hoàng Thị Tình Kết quả điều tra được tổng hợp và tính toán theo từng yếu tố thửa đất đã được lựa chọn như: tình trạng cấp giấy, diện tích, diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng, giá Nhà nước, hình dáng thửa đất như ở các bảng trên. Riêng yếu tố vị trí thửa đất đối với đường giao thông, các điểm số được tính toán dựa vào cách tính giá trị thửa đất theo hướng dẫn thẩm định giá đất của Bộ Tài nguyên và môi trường [6, 7, 8]. 2.2.3. Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao, thành phố Vinh a. Xây dựng liên kết dữ liệu, tạo bản đồ chuyên đề Sơ đồ 1. Quy trình xây dựng bản đồ đánh giá sức hút của thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao Dữ liệu bản đồ sau khi phân theo các nhóm đất và phân theo vị trí chỉ ở dạng dữ liệu hình học chứ chưa bao gồm các thông tin về số thửa, diện tích, chủ sử dụng, giá... Để biết thông tin của từng thửa đất phải xây dựng liên kết giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ của từng thửa đất. Sau khi có đầy đủ thông tin của từng thửa đất, thực hiện việc tách thông tin ra theo các yếu tố chuyên đề để thành lập các bản đồ chuyên đề. Mỗi bản đồ thể hiện một yếu tố tác động đến sức hút của thửa đất theo các thang tính điểm dựa trên việc đánh giá khách quan theo ý kiến người dân và các chuyên gia ngành quản lí đất đai. 178 Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở... Các bước thực hiện cụ thể: - Tạo bản đồ chuyên đề cho các yếu tố tham gia vào đánh giá sức hút thửa đất. - Tạo bản đồ tính điểm sức hút thửa đất theo yếu tố đường giao thông theo phương pháp tạo 179 Lương Thị Thành Vinh và Hoàng Thị Tình khoảng cách tới đường giao thông (Spatial Analyst). - Tạo trường tính điểm. b. Thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao Bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân được thành lập dựa trên việc chồng xếp các bản đồ thành phần. Cơ sở đánh giá sức hút thửa đất dựa vào tổng điểm các bản đồ thành phần. Trong đó, trọng số được tính dựa vào việc cho điểm theo thứ tự mức độ quan trọng từ cao xuống thấp của người được khảo sát (xem bản đồ). c. Đánh giá kết quả Bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu đất ở của người dân cho phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thể hiện các mức độ thích nghi được chia theo thang như sau: - Cấp lớn hơn 50 điểm được coi là sức hút rất cao: Có 1161 thửa lớn hơn 50 điểm, chiếm 47.7% tổng số thửa, các thửa đất đạt sức hút rất cao nằm tập trung nhiều ở khối Trung Hòa 2, Tân Thành 2 và các khu đất quy hoạch rải rác ở khối Trung Mỹ và Tân Phong. - Cấp từ 40 đến 50 điểm được coi là sức hút cao: Có 967 thửa đạt từ 40 đến 50 điểm, chiếm 39.7% tổng số thửa. Các thửa đất đạt sức hút cao nằm tập trung nhiều ở khối Tân Phong, chủ yếu trên các trục đường Đinh Công Tráng, đường Hồng Bàng, đường Ngư Hải. - Cấp từ 30 đến 40 điểm được coi là sức hút trung bình: Có 150 thửa đạt được từ 30 đến 40 điểm, chiếm 6.2% tổng số thửa, các thửa đất đạt sức hút trung bình nằm rải rác trên các khối. Tính bất lợi về yếu tố đánh giá như giá quá cao, đường giao thông đi lại không thuận tiện, phần diện tích trong Chỉ giới xây dựng lớn... dẫn đến giảm đi nhu cầu lựa chọn mua những thửa đất này để ở. - Cấp từ 20 đến 30 điểm được coi là sức hút yếu: Có 146 thửa đất đạt từ 20 đến 30 điểm, chiếm 6% tổng số thửa. - Cấp dưới 20 điểm được coi là sức hút rất yếu: Chỉ có 10 thửa đất dưới 20 điểm, chiếm 0.4% tổng số thửa. Tóm lại, sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao là rất cao, khẳng định giá trị đất đai của phường Lê Mao là rất lớn. Việc thành lập các bản đồ chuyên đề trong GIS thực sự là ứng dụng hữu ích trong quá trình phân tích tình hình sử dụng đất của địa phương cũng như giúp người sử dụng dễ tìm kiếm thông tin và có cái nhìn trực quan theo đúng vị trí của thửa đất. 3. Kết luận Các yếu tố được lựa chọn cho việc đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu đất ở phải là những yếu tố định lượng, có tính chính xác rất cao và mang tính thực tế theo đúng nhu cầu về thông tin thửa đất phục vụ cho việc mua bán đất đai. Việc ứng dụng GIS vào việc thành lập bản đồ sức hút thửa đất theo nhu cầu đất ở của người dân cho địa bàn phường Lê Mao được xem là một bước tiến trong công cuộc ứng dụng công nghệ khoa học vào công tác quản lí đất đai tại phường Lê Mao nói riêng và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung. 180 Ứng dụng GIS để thành lập bản đồ đánh giá sức hút thửa đất theo nhu cầu mua đất ở... TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] C.Mác- Ăngghen Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia, tr.500. [2] Trần Thị Băng Tâm, 2006. Giáo trình Hệ thống thông tin địa lí. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. [3] Nghị quyết số 103/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, [4] TS. Hồ Thị Lam Trà, ThS. Nguyễn Văn Quân, 2005. Giáo trình Định giá đất. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. [5] Bảng tổng hợp kết quả khảo sát và phiếu điều tra. [6] Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ABSTRACT GIS application for review of mapping attraction land parcel by purchase land needs of the people for Le Mao ward, Vinh city Luong Thi Thanh Vinh and Hoang Thi Tinh Department of Geography, Natural and Resource Management, Vinh University On the basis of analyzing the factors affecting attractiveness survey land parcels through land purchase in the psychology of the people, the article shows the map of the appeal assessed land parcels of land purch
Tài liệu liên quan