Ứng dụng phần mềm SPSS trong kinh tế - Xã hội

Các bộ phận của hệ thống: + SPSS Professional Statistics: Cung cấp dữ liệu dạng không thích hợp với mô hình tuyến tính + SPSS Advanced Statistics: áp dụng cho nghiên cứu sinh học và thí nghiệm

pdf59 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1849 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng phần mềm SPSS trong kinh tế - Xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan