Vận dụng lí thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu ý nghĩa quan hệ giữa các hệ biểu tượng xuất hiện trong văn xuôi Nguyễn Tuân

Tóm tắt Lí thuyết tương tác biểu tượng vốn đề cập đến những vận động xã hội (social movements) nhưng ngày nay đã được vận dụng vào phạm vi các tác phẩm nghệ thuật ngôn từ. Theo đó, sự tương tác biểu tượng trong một tác phẩm văn học được hiểu là mối quan hệ tác động qua lại giữa hệ thống các biểu tượng nhà văn sử dụng. Các kiểu kết hợp, quan hệ khác nhau của các biểu tượng sẽ tạo ra những ý nghĩa khác nhau phụ thuộc vào tài năng, sự sáng tạo, sự trải nghiệm đời sống mang đậm dấu ấn cá nhân của từng chủ thể. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ vận dụng những thành tựu của lí thuyết tương tác biểu tượng để đi vào tìm hiểu ý nghĩa của mối quan hệ giữa các hệ biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng lí thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu ý nghĩa quan hệ giữa các hệ biểu tượng xuất hiện trong văn xuôi Nguyễn Tuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan