Về một lớp không gian các họ số khả tổng

SUMMARY ON THE CLASS OF SPACES OF SUMMABLE FAMILY In this paper, we construct the Banach space of summable families of numbers. The results are natural extension of the space of number sequences (see [3], [4], [5]). Keyword: Sumalble families; Orlicz spaces.

pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Về một lớp không gian các họ số khả tổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan