Xử lý thống kê các số liệu trong hóa phân tích

Mè du răng (Mesurand) Theo định nghĩa của ISO (Cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc tế) là một đại lượng cụ thể nào đó cần đo hoặc cần phân tích.

pdf107 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xử lý thống kê các số liệu trong hóa phân tích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên