• Kinh tế vi mô - Phân phối xác suất rời rạcKinh tế vi mô - Phân phối xác suất rời rạc

  Các biến ngẫu nhiên  Các phân phối xác suất rời rạc  Giá trị kỳ vọng và phương sai của biến rời rạc  Phân phối xác suất nhị thức  Phân phối xác suất Poisson

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Xác suấtKinh tế vi mô - Xác suất

  Thí nghiệm, qui tắc đếm và xác định xác suất  Biến cố và xác suất của biến cố  Một số mối quan hệ căn bản của xác suất  Xác suất có điều kiện  Định lý Bayes

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Thống kêKinh tế vi mô - Thống kê

  Thống kê và các ứng dụng trong kinh tế  Dữ liệu  Nguồn dữ liệu  Thống kê mô tả  Thống kê suy luận

  pdf54 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Các phương pháp phân tích định lượngKinh tế vi mô - Các phương pháp phân tích định lượng

  Cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công  Cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Bài 27: Ngoại tác và hàng hóa côngKinh tế vi mô - Bài 27: Ngoại tác và hàng hóa công

  Ngoại tác 2. Cách thức khắc phục thất bại thị trường 3. Ngoại tác tích lượng 4. Ngoại tác và quyền tài sản 5. Nguồn tài nguyên chung 6. Hàng hóa công 7. Lựa chọn cá nhân đối với hàng hóa công

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Bài 26: Thông tin bất cân xứngKinh tế vi mô - Bài 26: Thông tin bất cân xứng

  Khái niệm và những hệ lụy của bất cân xứng thông tin 2. Lựa chọn ngược: Ví dụ thị trường xe ô-tô đã qua sử dụng 3. Rủi ro đạo đức (tâm lý ỷ lại) 4. Ủy quyền tác nghiệp 5. Lý thuyết tiền lương hiệu quả 6. Ứng phó với bất cân xứng thông tin

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Bài 23, 24: Lý thuyết trò chơiKinh tế vi mô - Bài 23, 24: Lý thuyết trò chơi

  Trò chơi và các quyết định chiến lược 2. Các chiến lược ưu thế 3. Khái niệm cân bằng Nash 4. Những trò chơi lặp lại 5. Trò chơi theo tuần tự 6. Đe dọa, ràng buộc và đáng tin cậy 7. Ngăn chặn việc gia nhập thị trường 8. Đấu giá

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyềnKinh tế vi mô - Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền

  Các nội dung chính ? Thị trường Cạnh tranh độc quyền ? Thị trường thiểu số độc quyền Cạnh tranh so với cấu kết: Tình thế tiến thoái lưỡng nan của những người tù

  pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trườngKinh tế vi mô - Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

  Phân biệt giá cấp một, cấp hai, cấp ba ? Phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm ? Giả cả hai phần ? Quảng cáo

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế vi mô - Thị trường độc quyền bánKinh tế vi mô - Thị trường độc quyền bán

  Đặc điểm độc quyền bán ? Nguyên nhân tồn tại độc quyền ? Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền bán ? Độc quyền với nhiều nhà máy trực thuộc ? Đo lường sức mạnh độc quyền ? Tổn thất xã hội do sức mạnh độc quyền bán ? Kiểm soát độc quyền

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0