• Bài tập Phương pháp bảo toàn electronBài tập Phương pháp bảo toàn electron

  Câu 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là A. NO và Mg. B. NO2 và Al. C. N2O và Al. D. N2O và Fe. Câu 2: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dun...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài tập phần Điện họcBài tập phần Điện học

  Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều, người ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu R, L, C lần lượt là UR = 30; UL = 80V; UC = 40V. Hiệu điện thế hiệu dụng UAB ở 2 đầu đoạn mạch là A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V.

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài tập nhômBài tập nhôm

  Câu 1: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt dùng A. khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). B. khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). C. dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng. D. dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng. Câu 2: Có ba mẫu dung dịch riêng biệt: NaCl, ZnCl2, AlCl3. Thuốc ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài tập một số kim loạiBài tập một số kim loại

  1. Câu nào sai trong các câu sau ? A. Crom có tính khử yếu hơn sắt. B. Cr2O3 và Cr(OH)3 có tính lưỡng tính. C. Cu2O vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. D. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước có lẫn trong xăng hoặc dầu hoả. 2. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải là A. Ni2+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổBài tập Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

  Câu 1: Chỉ ra điều đúng khi nói về các hiđroxit kim loại kiềm thổ: A. Tan dễ dàng trong nước. B. Có một hiđroxit có tính lưỡng tính. C. Có thể điều chế bằng cách cho các oxit tương ứng tác dụng với nước. D. Đều là các bazơ mạnh. Câu 2: Trong y học, chất được sử dụng bó bột khi xương bị gãy là A. CaSO4.2H2O. B. CaSO4 khan. C. 2CaSO4.H2O. D. M...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềmBài tập Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

  Câu 1: Để điều chế Na người ta dùng phương pháp nào sau đây ? A. Nhiệt phân NaNO3. B. Điện phân dung dịch NaCl. C. Điện phân NaCl nóng chảy. D. Cho K phản ứng với dung dịch NaCl. Câu 2: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. B. điện phân dung dịch NaNO3, không ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Chuyên đề Giải phương trình bằng phương pháp nhân liên hợpBài tập Chuyên đề Giải phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp

  (Bản scan) Bài Tập Chuyên Đề Giai Phương Trình Bằng Phương Pháp Nhân Liên Hợp

  docx10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Điện xoay chiềuBài tập Điện xoay chiều

  Câu 1. Chọn câu sai A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt. C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện...

  doc10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài tập về dao động cơBài tập về dao động cơ

  Khái niệm và đặc điểm các loại dao động. Câu 1: (CĐ 2009)Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. B. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần...

  doc3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Crom và hợp chất của cromBài tập Crom và hợp chất của crom

  Câu 2: Phát biểu không đúng là A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất r(VI) có tính oxi hoá mạnh. B. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH. D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chu...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0