• Bài tập kèm lời giải: Cơ học vật rắnBài tập kèm lời giải: Cơ học vật rắn

  Câu 3: Chọn câu sai? A. Khi vật rắn quay quanh trục (D), mọi phần tử của vật rắn đều có gia tốc góc bằng nhau nên có momen quán tính bằng nhau. B. Momen quán tính của vật rắn luôn có trị số dương. C. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay đặc trưng cho mức quán tính của vật đó đối với chuyển động quay quanh trục đó. D. Momen quán tính ...

  doc19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lí 12 nâng cao - Chủ đề: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố địnhTrắc nghiệm Vật lí 12 nâng cao - Chủ đề: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

  Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH Câu 1: Đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực đối với vật rắn có trục quay cố định được gọi là A. momen lực. B. momen quán tính. C. momen động lượng. D. momen quay. Câu 2: Momen của lực tác dụng vào vật rắn có trục quay cố định là đại lượng đặc trưng cho A. ...

  doc3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Hóa: Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượngBài tập Hóa: Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng

  Câu 1: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là các halogen ở hai chu kì liên tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức hai muối NaX và NaY là A. NaF và NaCl B. NaCl và NaBr. C. NaBr và NaI. D. NaI và NaF. Câu 2: Nhúng một lá nhôm vào 200 ml dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch mất màu xanh, lấy là nhôm ra cân th...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Hóa: Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượngTài liệu Hóa: Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng

  1. Nguyên tắc Khi chuyển từ chất X (thường tính cho 1 mol) thành chất Y (không nhất thiết trực tiếp, có thể bỏ qua nhiều giai đoạn trung gian), khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam. Dựa vào khối lượng thay đổi đó ta tính được số mol các chất cần thiết hoặc ngược lại. Ghi nhớ: Trường hợp kim loại A đẩy kim loại B trong dung dịch muối thành kim...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử ĐH - CĐ môn thi: Vật lýĐề thi thử ĐH - CĐ môn thi: Vật lý

  Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây không phải của sóng vô tuyến: A. khi sóng truyền qua, mỗi phần tử môi trường dao động với cùng tần số bằng tần số sóng. B. Sóng luôn có các tính chất như: phản xạ; khúc xạ; nhiễu xạ; giao thoa. C. Tốc độ truyền sóng trong chân không có giá trị lớn nhất và bằng c, với c = 3.108 m/s. D. Sóng vô tuyến là sóng ngang, vớ...

  doc14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 môn: Tiếng AnhĐề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 môn: Tiếng Anh

  SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. culture B. justice C. brush D. campus Question 2: A. maintains B. laughs C. drops D. imports Mark the letter A, B, C, or D on your an...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài tập trắc nghiệm chương IV: Điện xoay chiềuBài tập trắc nghiệm chương IV: Điện xoay chiều

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV I. Định luật ôm đối với mạch điện xoay chiều, góc lệch pha giữa i và u 1. Định luật ôm đối với dòng điện xoay chiều 1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng A. Cảm ứng điện từ B. Từ trường quay C. Dòng điện fucô D. Tự cảm 2. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều A. Cản trở dòng đ...

  doc9 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • 700 câu trắc nghiệm Điện xoay chiều700 câu trắc nghiệm Điện xoay chiều

  Bài 1: Giới thiệu về dòng điện xoay chiều Câu 1: Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều? A. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tần số biến thiên theo thời gian B. Dòng điện xoay chiều là dòng điện chiều biến thiên điều hòa theo thời gian C. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian D. Dòng điện xoay c...

  pdf63 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bộ 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân bậc THPTBộ 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân bậc THPT

  Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người? a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất. b. Hoạt động chính trị- xã hội. c. Hoạt động thực nghiệm khoa học. d. Hoạt động giáo dục. Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây? a. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người. b. Dân ...

  pdf65 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • 500 câu bài tập viết lại câu (sentence transformation)500 câu bài tập viết lại câu (sentence transformation)

  EXERCISE 1: Rewrite the following sentences that keep the same meaning. 1. It isn't necessary to finish the work to day. You don't _______________________________________________________________________ 2. Sally finally managed to get a job. Sally finally succeeded _____________________________________________________________ 3. That's the las...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0