• 313 câu hỏi trắc nghiệm Dao động cơ _ sóng cơ313 câu hỏi trắc nghiệm Dao động cơ _ sóng cơ

  Câu 3: Đại lượng nào dưới đây của mạch dao động RLC có thể coi không đổi đối với thời gian A. biên độ B. năng lượng dao động. C. pha dao động. D. tần số dao động riêng. Câu 4: Chọn câu sai trong các câu sau : A. Sóng âm gây cảm giác âm B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và kể cả chân không C. Sóng âm là sóng dọc D. Só...

  doc21 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • 285 câu trắc nghiệm Dao động điều hoà và con lắc lò xo285 câu trắc nghiệm Dao động điều hoà và con lắc lò xo

  Câu1: Chu kì dao dộng điều hoà là: A.Khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực đại dương B.Thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ C. Là khoảng thời gian mà toạ độ, vận tốc, gia tốc lại có giá trị và trạng thái như cũ D. Cả ba câu trên đều đúng Câu 2: Pha ban đầu của dao động điều hoà: A. Phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ và g...

  doc20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • 200 câu trắc nghiệm thi Đại học môn Tiếng Anh200 câu trắc nghiệm thi Đại học môn Tiếng Anh

  Make the best choice 1. He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery A. He received a six months in prison for his part in the robbery. B. He received a six-month sentence for his part in the robbery. C. For his participation in the robbery, he had been in prison for six months. D. For his participation in the robbery, ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • 200 bài toán bất đẳng thức từ các đề thi thử200 bài toán bất đẳng thức từ các đề thi thử

  200 bài toán bất đẳng thức từ các đề thi thử

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Hệ - Bất - Phương trình trong các đề thi thửHệ - Bất - Phương trình trong các đề thi thử

  Hệ - Bất - Phương trình trong các đề thi thử

  pdf92 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • 115 câu ôn tập Phần sóng cơ học115 câu ôn tập Phần sóng cơ học

  Câu 1: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi: A. Vận tốc. B. Tần số. C. Bước sóng. D. Năng lượng. Câu 2: Chọn phát biểu đúng ? Sóng dọc: A. Chỉ truyền được trong chất rắn. B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí. C. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân khô...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • 100 bài tập Hệ phương trình100 bài tập Hệ phương trình

  Phân tích: Trong các phương pháp giải hệ ta đã từng gặp, nếu ta sử dụng phép thế y 4 ở phương trình thứ nhất bằng x 3 – 2x 2 + 2x thì ta sẽ nhận được một phương trình bậc 6. Vẫn có thể nhẩm được một số nghiệm của hệ này, thế nhưng để dùng sơ đồ Hoóc–ne chia đa thức thì (để làm giảm bậc của phương trình) có lẽ rằng hơi phức tạp (chưa thử làm nhữn...

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • 100 cấu trúc câu trong Tiếng Anh100 cấu trúc câu trong Tiếng Anh

  1. S + V + too + adj/adv + (for sb) + to do something: (quá. cho ai không thể làm gì.) e.g. This structure is too easy for you to remember. e.g. He ran too fast for me to follow. 2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá. đến nỗi mà.) e.g. This box is so heavy that I can not take it. e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. 3. ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Một số bài toán dao động cơ họcMột số bài toán dao động cơ học

  Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3( T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng: A. 9 (cm) B. 3(cm) C. D.

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống bài tập Chuyên đề luyện thi Đại học Vật lýHệ thống bài tập Chuyên đề luyện thi Đại học Vật lý

  I. KIẾN THỨC CHUNG. 1. Toạ độ góc Khi vật rắn quay quanh một trục cố định (hình 1) thì : - Mỗi điểm trên vật vạch một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay, có bán kính r bằng khoảng cách từ điểm đó đến trục quay, có tâm O ở trên trục quay. - Mọi điểm của vật đều quay được cùng một góc trong cùng một khoảng thời gian. Trên hì...

  pdf551 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 26/07/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0