Bài 2 - Sư dụng Keil C+ lập trình I/O với Led đơn

Tạo project mới. Tạo file.c Add file.c vào project vừa tạo Viết code cho chương trình Biên dịch và tạo file.h Nạp xuống VĐK

ppt40 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2278 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 2 - Sư dụng Keil C+ lập trình I/O với Led đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2 :Sư Dụng Keil C +Lập Trình I/O với Led đơn Tạo project mới. Tạo file.c Add file.c vào project vừa tạo Viết code cho chương trình Biên dịch và tạo file.h Nạp xuống VĐK TẠO DỰ ÁN MỚI VỚI KEIL C: CÁC BƯỚC TẠO PROJECT Chạy chương trình Keil C hiện ra màn hình 1.TẠO PROJECT MỚI CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT 2.TẠO file.c CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT 3.VIẾT Code : CÁC BƯỚC TẠO PROJECT CÁC BƯỚC TẠO PROJECT LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 1. CÁCH THIẾT KẾ CHO LED ĐƠN LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 2. YÊU CẦU BÀI TOÁN Bật sáng led trong một khoảng thời gian sau đó tắt nó đi ,một khoảng thời gian sau lại bật nó sáng lại Lặp vô hạn quá trình trên LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 3.SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN Start Khai báo thư viện và c/hình fần cứng Viết hàm trễ thời gian (delay) Hàm main() LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn THUẬT TOÁN HÀM main Start Gọi hàm delay() Bật Led sáng Tắt Led Gọi hàm delay() LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 4.Viết code: Khai báo thư viện và cấu hình fần cứng: #include //--khai bao cau hinh fan cung--// #define sang 0 #define tat 1 sbit Led = P1^0; LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn Hàm delay : void delay(long t) { long i; for(i=0;i<t;i++) {; }// ko làm j } LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn Hàm chính: void main(void) { while(1) { Led = sang ; delay(20000); Led = tat; delay(20000); } } LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 5.Dịch chương trình: LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 6.Chạy Mô phỏng: LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn 6.Tạo file hex và nạp xuống Chip: LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn LẬP TRÌNH I/O VỚI Led đơn LẬP TRÌNH I/O phím bấm Sơ đồ Phím bấm: LẬP TRÌNH I/O phím bấm Chương trình đọc phím: unsigned char dem=0; void phim_an(void) { if (ctac==0)// co phim an { while (ctac==0) { delay(1000); } dem ++; // tang bien dem } } Bài Tập Bài 1:cho từng led một sáng(từ fải qua trái) tại một thời điểm chỉ có một led sáng Bài 2:Sáng dần tưng led một (từ fải qua trái) sáng cả 8 led tắt dần từng led(từ fải qua trái) Bài 3: Với led đơn và một công tắc : bấm 5 lần led sáng , sau đó bấm thêm 3 lần nữa led tắt , lặp lại quá trình trên vô hạn Bài Tập Bài 4: Với 1 led đơn và 2 công tắc : bấm công tắc 1 led sáng đến khi bấm công tắc 2, lặp lại quá trình trên vô hạn