Bài dự thi tìm hiểu tám mươi năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đến tháng 10 năm 1930, tại hội nghị TƯ lần thứ nhất, trong “ án nghị quyết của T.Ư toàn thể hội nghị về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”, phần nói về Thanh niên Cộng sản Đoàn đã chỉ rõ: “Đảng phải thi hành ngay án nghị quyết của Quốc tế Thanh niên Cộng sản, phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thành niên Cộng sản Đoàn và giúp cho đoàn có tính chất độc lập”. Đặc biệt Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận và thông qua một ngị quyết rất quan trọng về công tác vận động thanh niên. Đây là văn kiện có giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện sự vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn những nguyên lý chung về xây dựng đoàn, một tổ chức thanh niên kiểu mới của Đảng trong các nghị quyết của QTCS và QTTNCS vào hoàn cảnh nước ta.

doc43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3144 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài dự thi tìm hiểu tám mươi năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TÁM MƯƠI NĂM ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH lý do chọn đề tài :    1. Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong học sinh, sinh viên, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011)             2. Cổ vũ tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện và khẳng định niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước             3. Góp phần tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng viết – một kỹ năng cần thiết và quan trọng. Câu hỏi : Câu 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Bạn hãy cho biết về 8 đoàn viên TNCS đầu tiên? Câu 2. Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Bạn hãy cho biết ý nghĩa việc đổi tên của Đoàn qua các thời kỳ? Câu 3. Bạn hãy nêu những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 80 năm qua? Câu 4. Hãy viết về một tấm gương tiêu biểu đã hoặc đang làm công tác Đoàn ở trường Đại học Vinh mà đồng chí biết. Câu 5. Từ thực tế học tập, lao động, công tác tại trường Đại học Vinh, đồng chí có đề xuất những mô hình gì để xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Câu 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Bạn hãy cho biết về 8 đoàn viên TNCS đầu tiên? Trả lời: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26/3/1931, trong hoàn cảnh lịch sử củ thể: - Cuối năm 1929, cùng với sự ra đời của tổ chức ĐCS, trên đất nước ta đã hình thành những cơ sở đầu tiên của Đoàn TNCS, đó là các Chi bộ Đoàn và các nhóm đoàn viên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng do các đảng viên trực tiếp phụ trách. Đây là mốc quan trọng trong quá trình tiến tới thành lập Đoàn. - Trong hội nghị thành lập Đảng tháng 12/1930, công tác vận động thanh niên được đồng chí Nguyễn ái Quốc và các đại biểu đặc biệt quan tâm. Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng ghi rõ: “ Người dưới 27 tuổi phải vào Thanh niên Cộng sản Đoàn”.(còn nữa) - Đến tháng 10 năm 1930, tại hội nghị TƯ lần thứ nhất, trong “ án nghị quyết của T.Ư toàn thể hội nghị về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”, phần nói về Thanh niên Cộng sản Đoàn đã chỉ rõ: “Đảng phải thi hành ngay án nghị quyết của Quốc tế Thanh niên Cộng sản, phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thành niên Cộng sản Đoàn và giúp cho đoàn có tính chất độc lập”. Đặc biệt Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận và thông qua một ngị quyết rất quan trọng về công tác vận động thanh niên. Đây là văn kiện có giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện sự vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn những nguyên lý chung về xây dựng đoàn, một tổ chức thanh niên kiểu mới của Đảng trong các nghị quyết của QTCS và QTTNCS vào hoàn cảnh nước ta. - Vào đầu năm 1931, thực hiện án nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thanh niên của Hội nghị T.Ư Đảng, các cơ sở Đoàn của Đảng trong các nghị quyết của QTCS và QTTNCS vào hoàn cảnh nước ta. - Vào đầu năm 1931, thực hiện án nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thanh niên của Hội nghị T.Ư Đảng, các cơ sở Đoàn đã được xây dựng trên hầu khắp nước ta từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên hệ thống tổ chức của đoàn vẫn chưa được thống nhất và đoàn chưa có sinh hoạt riêng. - Từ ngày 20 đến 26/3/1931 khi tiến hành Hội nghị BCH TƯ Đảng lần II trong đó T.Ư dành một phần quan trọng để thảo luận và tiếp tục có nhũng quyết định quan trọng về công tác thanh vận như chính thức chỉ định một đồng chí trong ban thường vụ trực tiếp phụ trách công tác vận động thanh niên. Nghị quyết hội nghị T.Ư Đoàn TNLĐ Việt Nam, Đại hội ĐOàn toand quốc lần thứ III họp từ ngsỳ 22 đến 25 tháng 3 năm 1961 đã thảo luận và biểu quyết lấy ngày 26/3/1931 là ngày kỷ niệm thành lập đoàn hàng năm. * Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26/3/1931 do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. * Tám đoàn viên TNCS đầu tiên gồm: - Đồng chí Lê Hữu Trọng, với bí danh là Lý Tự Trọng - Đồng chí Đinh Chương Long, với bí danh là Lý Văn minh, - Đồng chí Vương Thúc Thoại, với bí danh là Lý Thúc Chất - Đồng chí Hoàng Tự, với bí danh là Lý Anh Tự - Đồng chí Ngô Chí Thông, với bí danh là Lý Trí Thông - Đồng chí Ngô hậu Đức, với bí danh là Lý Phương Đức - Đồng chí Nguyễn Thị Tích, với bí danh là Lý Phương Thuận - Đồng chí Nguyễn Sinh Thản, với bí danh là Lý Nam Thanh. * Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20/3 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. * Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bác không những quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ mà còn là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi gương học tập. * Ngày trực tiếp giáo dục, giác ngộ và sáng lập ra tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. * 8 Đoàn thanh niên cộng sản đầu tiên: 1. Lê Hữu Trọng - Bí danh Lý Tự Trọng. 2. Đinh Chương Long - Bí danh Lý Văn Minh. 3. Vương Thúc Thoại - Bí danh Lý Thúc Chất. 4. Hoàng Tự - Bí danh Lý Anh Tự . 5. Ngô Trí Thông - Bí danh Lý Trí Thông. 6. Ngô Hậu Đức - Bí danh Lý Phương Đức (nữ). 7. Nguyễn Thị Tích - Bí danh Lý Phương Thuận (nữ) 8. Lý Nam Thanh. Câu 2: Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Bạn hãy cho biết ý nghĩa của việc đổi tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ? Trả lời: Theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba (tháng 3/1961), ngày 26/3/1931, được lấy là ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cho đến nay, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đoàn đã mang nhiều tên gọi khác nhau. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ lịch sử mà còn thể hiện quá trình trưởng thành của tổ chức Đoàn. 1. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương. - Mùa hè năm 1935 trước những chuyển biến tích cực của tình hình thế giới và trong nước , Hội nghị TƯ (tháng 7/1936) đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kì mới. - Thực hiện chủ trương trên Mặt trận Thống nhất Dân chủ được thành lập nhằm tập trung mũi nhon đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi các quyền tự do, dân chủ cải thiện đời sống. Tại Hội nghị công tác vận động thanh niên cũng đặc biệt được coi trọng. Theo đó, thưòi kì cánh mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm 1939 , Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đ]ợc đổi tên thành Đoàn Thanh niên dân chủ Đông Dương. - Việc đổi tên tổ chức Đoàn đã đáp ưngd được mục tiêu đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1936 – 1939. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho Đoàn có thể ra hoạt động, đấu tranh công khai theo chủ trương của Đảng. 2. Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương - Tháng 11 năm 1939 Hội nghị TƯ 6 của Đảng đã ra Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương. Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đé Đông Dương tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức TNCS và TNDC trước đây. 3. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. - Tháng 11/1940, Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 7 đã nhấn mạnh mục tiêu Cứu Quốc của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh”…Việt Nam Thanh niên Cứu quốc… là toàn thể tất thảy thanh niên từ 18 đến 22 tuổi muốn tranh đấu đánh Pháp, đuổi Nhât”. - Tại Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 8 (tháng 5/1941), Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thành lập Mặt trạn Việt Minh và các Hội Cứu quốc trong đó có Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam nhằm tập hợp hết thảy mọi lực vào mục tiêu đánh đổ tổ quốc, tay sai giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do. 4. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. - Sau năm 1954 cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới: thời kỳ đấu tranh xây dựng Chủ nghĩa xã hội miền Bắc và giải phóng miền Nam hoàn thành thống nhất nước nhà. - Trước tình hình mới của cách mạng Việt Nam, tháng 9/1954, Bộ Chính trị T.Ư Đảng đã chủ trương đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. 5. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh. - Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đáp ứng nguyện vọng của thế hệ trẻ Việt Nam và theo đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1970), BCH T.Ư Đảng đã ra nghị quyết cho Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, Đội nhi đồng được mang tên vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc - Hồ Chí Minh. Theo đó Đoàn Thanh niên đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí minh. 6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Sau kháng chiến chống mĩ thắng lợi, ngày 26/3/1976, nhân dịp Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày htành lập Đoàn, các tổ chức Đoàn trong cả nước đã thống nhất mang tên chung là Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh. Tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) đã quyết định đổi tên Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh thành Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. * Ý nghĩa của việc đổi tên Đoàn qua các thời kỳ. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện là lực lưọng xung kích đi đầu trong sự nghiệp cách mạng dân tộc. Việc đổi tên đó không chỉ đáp ứng những yêu cầu của cách mạng qua từng chặng đường lịch sử của tổ chức Đoàn mà qua đó lực lượng thanh niên luôn được tổ chức, giáo dục thành những chiến sĩ cách mạng tiên phong thực hiện thành công những đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 3 :Bạn hãy nêu những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 75 năm qua? Trả lời: Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, Tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đó là: - Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiêt tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sủ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đi những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn. - Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội. đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại. - Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hạot động thực tiễn để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được thanh niên ta phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn. Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên, các thế hệ đoàn viên, hội viên thanh niên, đội viên thiếu niên và nhi đồng ở nước ta đẫ tiếp bước theo nhau góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thắng lợi hết sức to lớn, những kỳ tích vẻ vang trong thế kỷ vẻ vang trong thế kỷ XX làm cho tổ quốc chúng ta có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, vững tiến vào thế kỷ XXI. Câu 4: Bạn hiểu thế nào là “Sống đẹp – Sống có ích”? Bạn hãy kể thật ngắn gọn một hành động, một việc làm của bạn hặc một người thân của bạn mà bạn cho rằng là “Sống có ích”? Trả lời: * “Sống đẹp – Sống có ích “, trước hết là: sống có mục đích, có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão, có ý thức đầy đủ về Đức – trí – thể – mỹ, có lỗi sống giản dị trong sáng, lành mạnh và quan hệ đúng mực, đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng thời nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong mọi hoạt động. Mặt khác: không ngừng học hỏi, tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc và nhân loại, nâng cao năng lực của bản thân cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, kiên quyết đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội với những lối sống tha hóa và những quan niệm sai lệch, giáo dụ mọi người cùng tiến bộ. * Hãy kể thật ngắn gọn một hành động, một việc làm của bạn hoặc một người thân của bạn mà bạn cho rằng là “Sống đệp – Sống có ích”? Câu 5.:Từ thực tế học tập công tác của mình, bạn có đề xuất gì để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng đoàn kết tập hợp Thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. (Bài viết không quá 1.500 từ). Trả lời: - Trước hết cần phải chú trọng việc nâng cao chất lượng đoàn viên trên cơ sở những tiêu chí, mô hình chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn. - Chú trọng đào tạo, sử dụng và phát huy tính tích cực cá nhân, để mỗi đoàn viên, cán bộ đoàn nhận thấy niềm vinh dự và tự hào, thấy rõ được rõ vai trò của họ đối với tập thể, đối với xã hội… - Đối với phương thức hoạt động đoàn, cải tiến sinh hoạt, chú trọng quan tâm giải đáp nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên một cách thiết thực và bảo vệ chăm lo lợi ích của thanh thiếu niên. - Mọi hoạt động cuả chi đoàn, Đoàn cơ sỏ phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể nhằm lồng ghép các nội dung hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo tính chủ động, tích cực của các đoàn viên… GỢI Ý TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU “80 NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH” ------------------------------------ CÂU 1: Bạn hãy cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Ý nghĩa việc đổi tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ? Gợi ý trả lời: * Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20/3 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. * Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bác không những quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ mà còn là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi gương học tập. * Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần: - Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam; Đoàn TNCS Đông Dương. - Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. - Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương. - Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam. - Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. - Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh. - Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. * Ý nghĩa việc đổi tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ: - Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương: Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới. Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta lúc này là tập trung mũi nhọn đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi các quyền tự do, dân chủ, cải thiện đời sống. Vì vậy, Đảng chủ trương lập Mặt trận Nhân dân Phản đế sau đổi thành mặt trận Thống nhất Dân chủ. Hội nghị BCH T.Ư Đảng họp tháng 7/1936 đã ra những quyết định quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên. Theo đó, trong thời kỳ cách mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. - Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương: Tháng 11/1939, T.Ư Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định). Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của CMGP dân tộc, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chủ trương lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các giai cấp và dân tộc ở Đông Dương để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai của chúng. Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức TNCS và TNDC trước đây. - Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam: Tháng 11/1940, Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) trong đó có phần nói về: “Vấn đề tổ chức các đoàn thể quần chúng”. Nghị quyết hội nghị ghi: “Vì chính sách của Đảng ta hiện tại là chính sách cứu quốc cho nên mục đích các hội quần chúng cũng xoay về việc cứu quốc là cốt yếu… Việt Nam thanh niên Cứu quốc từ nay là đoàn thể của tất thảy thanh niên từ 18 đến 22 tuổi muốn tranh đấu đánh Pháp, đuổi Nhật”. Tháng 5/1941, Hội nghị lần thứ 8 của TƯ Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) do Nguyễn Ái Quốc, đại diện của Quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì. Hội nghị đã nêu một quyết tâm sắt đá: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Để tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi phát xít Pháp - Nhật, Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập đồng minh (Gọi tắt là Việt Minh) và các Hội cứu quốc, trong đó có: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam - một tổ chức của những thanh niên yêu nước tiếp nối sự nghiệp của các tổ chức thanh niên do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo trước đó. - Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam: Tháng 7/1954, hòa bình được lập lại trên miền Bắc, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị T.Ư Đảng trong phiên họp tháng 9/1954 đã chủ trương đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ Việt Nam và xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam thành một tổ chức thực sự có tác dụng là lực lượng dự trữ và cánh tay của Đảng. - Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh: Ngày 2 - 9 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập rèn luyện Đoàn ta qua đời. Toàn thể cán bộ, ĐVTN và đội viên thiếu niên, nhi đồng nước ta vĩnh biệt Người với nỗi xót thương vô hạn. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đáp ứng nguyện vọng của thế hệ trẻ và theo đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1970), BCH T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết cho Đoàn Thanh niên và đội thiếu niên, Đội Nhi đồng được mang tên Bác. - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Đại hội lần thứ IV của Đảng họp từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại
Tài liệu liên quan