Bài giảng Chương 4: Hành vi của doanh nghiệp

(Bản scan) Công nghệ sản xuất - Quá trình sản xuất + Phối hợp các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm đầu ra - Các yếu tố đầu vào + Lao động + Nguyên vật liệu + Vốn

pdf63 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 4: Hành vi của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên