Đề thi số 4 môn kinh tế vi mô

Đường cầu cho biết: a) Mức giá cao nhất mà người mua sẳn lịng trả tương ứng với mỗi mức sản lượng. b) Mức giá thấp nhất mà người mua sẳn lịng trả tương ứng với mỗi mức sản lượng. c) Mức sản lượng nhiều nhất mà người mua muốn mua và có khả năng mua tương ứng với mỗi mức giá. d) Mức sản lượng ít nhất mà người mua muốn mua và có khả năng mua tương ứng với mỗi mức giá.

pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi số 4 môn kinh tế vi mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 1 Đề thi số 4 môn kinh tế vi mô --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 2 Đề thi hết môn kinh tế vi mô đề số 4 Số thứ tự: BI KIỂM TRA MƠN: KINH TẾ VI MƠ Họ v tn:. Đề kiểm tra số: 4 Lớp:.. Thời gian: 45 pht ------ BI LM I. Câu trả lời đúng nhất : 1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. D 7. D II. Từ hoặc nhóm từ thích hợp : (chỉ ghi từ hoặc nhóm từ cần điền vào chổ trống) 8. lợi suất giảm dần. 9. .Lượng cung bằng lượng cầu 10. Lớn hơn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 3 III. Trả lời cu hỏi : 11. P= 20 tr đ/tạ ; Q= 7 tạ/ngy 12. CS= 49 tr đ/ngày 13. TPr max= 29 tr đ/ngày 14. TU= 189 tr đ/ngày 15. Q= 7 tạ/ngy 16. Q= 3 tạ/ngy 17. Q= 6 tạ/ngy.; P= 22 tr đ/tạ 18. Q= 4,67 tạ/ngày.; P= 24,66 tr đ/tạ 19. Tổn thất : 10,86 tr đ/ngày 20. Q= 8,5 tạ/ngày.; P= 17 tr đ/tạ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- ĐỀ KIỂM TRA I. Chọn một câu trả lời đúng nhất. 1. Đường cầu cho biết: a) Mức giá cao nhất mà người mua sẳn lịng trả tương ứng với mỗi mức sản lượng. b) Mức giá thấp nhất mà người mua sẳn lịng trả tương ứng với mỗi mức sản lượng. c) Mức sản lượng nhiều nhất mà người mua muốn mua và có khả năng mua tương ứng với mỗi mức giá. d) Mức sản lượng ít nhất mà người mua muốn mua và có khả năng mua tương ứng với mỗi mức giá. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 4 e) Cả cu a v c. f) Cả cu b v d. 2. Cung v cầu của sản phẩm X giảm đ lm cho sản lượng cân bằng của sản phẩm X trên thị trường thay đổi như thế nào? a) Không đổi. b) Tăng. c) Giảm. d) Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xy ra. 3. Gi thịt heo giảm mạnh l do: a) Lượng cầu thịt heo giảm. b) Lượng cung thịt heo tăng. c) Cầu thịt heo giảm. d) Cung thịt heo tăng. e) Câu c và d đúng. f) Câu a và b đúng. 4. Nếu độ co gin theo gi của cầu lĩn hơn cung, khi Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này sẽ làm giá sản phẩm tăng: a) Ít hơn 50% khoản thuế. b) Nhiều hơn 50% khoản thuế. c) Đúng bằng 50% khoản thuế. d) Không thể biết được. 5. Nguyên nhân nào sau đây làm cho cầu của cam tăng? a) Gi cam giảm. b) Cĩ thơng tin cho biết ăn cam có lợi cho sức khỏe. c) Thu nhập của người tiêu dùng tăng. d) Cam được mùa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 5 6. Để đạt được mục tiêu tối đa sản lượng, nh sản xuất phải chọn mua các đầu vào cĩ thể thay thế trong sản xuất sao cho: a) Hướng đến sản lượng bin của một đồng chi phí chi mua cc đầu vo bằng nhau. b) Hướng đến sản lượng bin của cc đầu vo bằng nhau. c) Mua hết chi phí dự kiến. d) Cả a v c. e) Cả b v c. 7. Đường chi phí trung bình chỉ đi xuống khi: a) Đường chi phí biên đi lên. c) Chi phí biên có giá trị lớn hơn chi phí trung bình. b) Đường chi phí biên đi xuống. d) Chi phí biên có giá trị nhỏ hơn chi phí trung bình. II. Điền từ hoặc nhóm từ thích hợp vào chổ trống. 8. Đường cung dốc ln l do chịu sự chi phối của quy luật: 9. Thị trường chỉ ổn định khi:.. 10. Người tiêu dùng sẽ quyết định khơng mua hàng khi giá trên thị trường ..lợi ích biên (lợi ích đ được quy đổi thành đơn vị tiền tệ). III. Sử dụng thông tin sau đây để trả lời các câu hỏi sau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 6 Thị trường sản phẩm A có hàm cầu và hàm tổng phí như sau: P=34-2Q v TC=Q2+6Q+20 Đơn vị tính: - Q là: tạ/ngày. - P là: triệu đồng/tạ. - TC l: triệu đồng. Lưu ý :- Khi trả lời cu hỏi nhớ ghi r đơn vị tính. - Lấy 2 số lẻ. Nếu đây là thị trường cạnh tranh hồn tồn hy trả lời cc cu hỏi sau : 11. Hy xc định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường? 12. Tính tổng thặng dư các người tiêu dùng từ thị trường này nhận được? 13. Tính tổng lợi nhuận tối đa các doanh nghiệp tham gia trên thị trường này nhận được? 14. Nếu người tiêu dùng tiêu dùng tối đa 7 tạ/ngy thì tổng lợi ích họ nhận được là bao nhiêu? 15. Nếu giá trên thị trường là 22 triệu đ/tạ, các người bán sẽ cung ứng tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng? 16. Nếu giá trên thị trường là 12 triệu đ/tạ, các người tiêu dùng mua được tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Thị Hạnh 7 17. Nếu Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này là 4triệu đ/tạ, cầu khơng đổi. Hy xc định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường? Nếu đây là thị trường độc quyền hoàn toàn hy trả lời cc cu hỏi sau : 18. Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng nào và bán giá bao nhiêu? 19. Tính giá trị tổn thất do độc quyền gy ra. 20. Để tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng nào và bán giá bao nhiêu?