Bài giảng chương 9: Tính đa hình

Tính đa hình(polymorphism) được hổ trợ bằng hai cách khác nhau trong C++ . Cách 1, đa hình được hổ trợ khi biên dịch chương trình (compiler) thông qua việc quá tải các hàm và toán tử. Cách 2, đa hình được hổ trợ ở thời điểm thực thi chương trình (run-time) thông qua các hàm ảo. Cách này giúp lập trình viên linh động hơn.

pdf27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 9: Tính đa hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan