Bài giảng Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bản scan) Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối TK19 đầu TK20. Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc lập Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam Năm 1884 Hiệp ước Patơnốt dược ký kết Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến

pdf30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên