Bài giảng Đại cương chuyển hoá và sự oxy hoá khử sinh học

2.I.Vòng Krebs: (vòng citric, vòng tricarboxylic) + KN: là quá trình "O": acetyl CoA -> SPCC là CO2 và H2O, + Xảy ra ở ty thể * Các phản ứng: f.ư 1: Ngưng tụ acetylCoA và oxaloacetat tạo citrat. f.ư 2: Đồng phân hoá citrat thành isocitrat. f.ư 3: Khử carboxyl lần 1: Tạo -cetoglutarat (- CG), NADH2 f.ư 4: Khử CO2-Oxy hóa -cetoglutarat tạo succinylCoA, NADH2 f.ư 5: Từ succinylCoA tạo succinat. f.ư 6: Oxy hóa succinat thành fumarat (FADH2) f.ư 7: Hydrat hóa fumarat thành malat. f.ư 8: Oxy hóa malat thành oxaloacetat; NADH2. Sơ đồ -> f.ư 3,4,8 -> 3NADH2, f.ư 6: 1 FADH2

ppt18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2555 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại cương chuyển hoá và sự oxy hoá khử sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên