Bài giảng Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật

Thời gian chịu đựng khô hạn của sinh vật phụ thuộc vào sự hoàn thiện khả năng giữ ẩm và tập tính chống lại sự mất nước tối thiểu do mất nước của TSV. Thủy sinh vật tạo cho mình những màng, bào nang dày, tầng epicuticun, có nắp miệng. làm giảm thoát nước tới mức tối thiểu.

pdf33 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2729 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Điều hòa áp suất thẩm thấu, trao đổi muối và nước của thủy sinh vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên