Bài giảng Hoạch định chiến lược toàn cầu

(Bản scan) 1.3.1 Phân tích, đánh giá môi trường bên ngoài Những yếu tố thành công chủ yếu trong ngành (Key Success Factor - KSFs) Kỹ thuật cải tiến, chất lượng R&D Ngành sản phẩm rộng, chất lượng sản phẩm Kênh phân phối hiệu quả Chiêu thị hiệu quả, giá hấp dẫn Nguồn tài chính, nguồn nguyên liệu thuận lợi Kinh nghiệm của công ty Chất lượng nguồn nhân lực Mỗi yếu tố có tầm quan trọng khác nhau trong những ngành khác nhau trong những thời điểm khác nhau

ppt39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hoạch định chiến lược toàn cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan