Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 14 Sản xuất toàn cầu, gia công, logistics

Giới thiệu  Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, các công ty phải quyết định  nơi diễn ra hoạt động sản xuất  Vai trò của các chiến lược dài hạn của các nơi sản xuất nước ngoài là gì  Tự sản xuất ở nước ngoài hay thuê gia công  làm thế nào để quản lý một chuỗi cung ứng phân tán trên toàn cầu và vai trò của công nghệ thông tin dựa trên Internet trong việc quản lý logistic toàn cầu  Quản lý logistic toàn cầu hay gia công

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 14 Sản xuất toàn cầu, gia công, logistics, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 14 Sản xuất toàn cầu, gia công, logistics 14-2 Giới thiệu  Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, các công ty phải quyết định  nơi diễn ra hoạt động sản xuất  Vai trò của các chiến lược dài hạn của các nơi sản xuất nước ngoài là gì  Tự sản xuất ở nước ngoài hay thuê gia công  làm thế nào để quản lý một chuỗi cung ứng phân tán trên toàn cầu và vai trò của công nghệ thông tin dựa trên Internet trong việc quản lý logistic toàn cầu  Quản lý logistic toàn cầu hay gia công 14-3 Chiến lược, sản xuất và Logistic Câu hỏi: Làm thế nào sản xuất và logistic quốc tế có thể được tiến hành 1. giảm chi phí của giá trị tạo ra 2. tăng giá trị gia tăng bằng cách phục vụ tốt nhu cầu khách hàng  Sản xuất là các hoạt động liên quan đến việc tạo ra một sản phẩm  Hậu cần liên quan đến việc mua sắm và vận chuyển vật liệu thông qua các chuỗi cung ứng, từ các nhà cung cấp cho khách hàng  Hệ thống Six Sigma, một phần của quản lý chất lượng toàn diện (TQM), nhằm mục đích để giảm các khuyết tật, tăng năng suất, loại bỏ chất thải và cắt giảm chi phí trong toàn công ty 14-4 Sản xuất ở đâu Question: các hoạt động sản xuất nên diễn ra ở đâu?  Khi quyết định để xác định vị trí các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp phải xem xét các yếu tố 1. Quốc gia 2. công nghệ 3. sản phẩm 14-5 Vai trò chiến lược của các nhà máy nước ngoài Câu hỏi: lý do để thiết lập một sự thay đổi cơ sở sản xuất nước ngoài?  Vai trò chiến lược của các nhà máy nước ngoài và lợi thế chiến lược của một địa điểm cụ thể có thể thay đổi theo thời gian Một nhà máy ban đầu thành lập để tạo ra một tiêu chuẩn sản phẩm để phục vụ một thị trường địa phương, hoặc tận dụng lợi thế của chi phí đầu vào thấp, có thể phát triển thành một cơ sở với khả năng thiết kế tiên tiến  Theo quy định của chính phủ thay đổi và / hoặc các quốc gia nâng cấp các yếu tố sản xuất lợi thế chiến lược của một địa điểm cụ thể có thể thay đổi 14-6 Sản xuất gia công: quyết định tự sản xuất hay mua Câu hỏi: một doanh nghiệp quốc tế nên tự sản xuất ra sản phẩm cuối cùng của mình hay thuê ngoài? quyết định tự làm hay đi mua (Quyết định về việc thực hiện một hoạt động tạo ra giá trị nhất định tại cơ sở hoặc thuê các doanh nghiệp khác) là quan trọng đối với chiến lược sản xuất của một công ty 14-7 Sản xuất gia công: quyết định tự sản xuất hay mua  Sản xuất tại chỗ (hội nhập theo chiều dọc) là hấp dẫn bởi vì nó 1. có liên quan với chi phí thấp hơn 2. tạo điều kiện đầu tư vào tài sản chuyên môn cao 3. bảo vệ công nghệ độc quyền 4. tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch của các quá trình liền kề 14-8 Sản xuất gia công: quyết định tự sản xuất hay mua  Mua các bộ phận cấu thành sản phẩm từ các nhà cung cấp độc lập (gia công) hấp dẫn bởi vì nó 1. Mang lại sự linh hoạt lớn nhất cho doanh nghiệp 2. giúp giảm cơ cấu chi phí của công ty 3. giúp công ty để nắm bắt các đơn đặt hàng từ khách hàng quốc tế 14-9 Sản xuất gia công: quyết định tự sản xuất hay mua  Những lợi ích của sản xuất linh kiện tại cơ sở lớn nhất :  khi hội nhập theo chiều dọc là cần thiết để bảo vệ công nghệ độc quyền  khi công ty có hiệu quả hơn so với các nhà cung cấp bên ngoài trong việc thực hiện một hoạt động cụ thể Một số công ty đã cố gắng sử dụng các liên minh chiến lược để nắm bắt một số lợi ích của hội nhập theo chiều dọc 14-10 Quản trị chuỗi cung toàn cầu Câu hỏi: Tại sao hậu cần quan trọng cho công ty quốc tế?  Logistics bao gồm các hoạt động cần thiết để có được nguyên liệu đến một cơ sở sản xuất, thông qua quá trình sản xuất, và thông qua một hệ thống phân phối cho người dùng cuối cùng  Trong kinh doanh quốc tế, nó phức tạp bởi khoảng cách, thời gian, tỷ giá, và các rào cản hải quan, vv 14-11 Quản trị chuỗi cung toàn cầu câu hỏi: sản xuất theo JIT có thể giúp gì cho doanh nghiệp?  Sản xuất Just-In-Time, hay JIT, là một triết học quản lý tập trung vào loại trừ những hao phí trong sản xuất bằng việc chỉ sản xuất đúng số lượng và kết hợp các thành phần tại đúng chỗ vào đúng thời điểm.  Nó có thể tiết kiệm chi phí lớn bằng cách giảm chi phí lưu kho và chi phí giữ hàng tồn kho  Nó có thể giúp các công ty phát hiện ra bộ phận bị lỗi, đưa ra khỏi quá trình sản xuất, và thúc đẩy chất lượng sản phẩm 14-12 Quản trị chuỗi cung toàn cầu Câu hỏi: vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý nguyên liệu là gì? Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) tạo điều kiện cho việc theo dõi các yếu tố đầu vào cho phép công ty để tối ưu hóa lịch trình sản xuất của nó cho phép các công ty và các nhà cung cấp tiết kiệm thời gian giao dịch loại bỏ dòng chảy của thủ tục giấy tờ giữa một công ty và các nhà cung cấp của họ
Tài liệu liên quan