Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 4 Đạo đức trong kinh doanh quốc tế

Giới thiệu Đạo đức là những nguyên tắc đúng hay sai được chấp nhận nhằm điều chỉnh hành vicủa một người, thành viên của một ngành nghề, hoặc hành động của một tổ chức Đạo đức kinh doanh là những nguyên tắc đúng hay sai được chấp nhận điều chỉnh hành vi của doanh nhân Chiến lược về đạo đức là một chiến lược, hoặc khóa học của hành động, không vi phạm những nguyên tắc được chấp nhận trên.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 2600 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh doanh toàn cầu ngày nay - Chương 4 Đạo đức trong kinh doanh quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 Đạo đức trong kinh doanh quốc tế (KDQT) 4-2 Giới thiệu Đạo đức là những nguyên tắc đúng hay sai được chấp nhận nhằm điều chỉnh hành vi của một người, thành viên của một ngành nghề, hoặc hành động của một tổ chức Đạo đức kinh doanh là những nguyên tắc đúng hay sai được chấp nhận điều chỉnh hành vi của doanh nhân Chiến lược về đạo đức là một chiến lược, hoặc khóa học của hành động, không vi phạm những nguyên tắc được chấp nhận trên. 4-3 Những vấn đề đạo đức trong KDQT Các vấn đề đạo đức phổ biến nhất trong kinh doanh liên quan đến Sử dụng lao động Nhân quyền Quy định về môi trường Tham nhũng Nghĩa vụ đạo đức của các công ty đa quốc gia 4-4 Những tình huống khó xử Các nhà quản lý thường phải đối mặt với tình huống mà hành động thích hợp là không rõ ràng Tình huống khó xử trong đạo đức là những tình huống mà không gì trong số các lựa chọn thay thế có sẵn có thể chấp nhận được về mặt đạo đức Chúng tồn tại bởi vì nhữngquyết định trong thế giới thực sự là phức tạp và liên quan đến các hậu quả khác nhau rất khó để định lượng 4-5 Nguồn gốc của những hành vi thiếu đạo đức Câu hỏi: Tại sao nhà quản lý cư xử một cách phi đạo đức? Hành vi quản trị bị ảnh hưởng bởi Đạo đức cá nhân Quá trình ra Quyết Định Văn hóa Kỳ vọng thiếu thực tế Kỹ năng lãnh đạo 4-6 Phương pháp tiếp cận triết học về đạo đức  Có nhiều cách tiếp cận đạo đức kinh doanh bao gồm cả  Straw men The Friedman doctrine Cultural relativism The righteous moralist The naïve immoralist Utilitarian and Kantian Rights theories Justice Theories 4-7 Những khuyến nghị cho nhà quản lý Câu hỏi: Làm thế nào để quản lý có thể đảm bảo rằng các vấn đề đạo đức được xem xét trong các quyết định kinh doanh?  Nhà quản lý cần phải Có những ưu đãi trong tuyển dụng và khuyến khích nhân viên nhằm xây dựng một hình ảnh tốt xây dựng một nền văn hóa có tổ chức trng đó những hành vi có đạo đức được đề cao đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp không chỉ nói mà còn hành động đúng đạo đức Các quyết định đưa ra cần phải xem xét trên khía cạnh đạo đức 4-8 Những khuyến nghị cho nhà quản lý  Kinhdoanh quốc tế cần phải:  Cố gắng tuyển dụng và khuyến khích nhân viên dựa trên những xem xét về đạo đức cũng như về hiệu suất công việc  Xây dựng văn hóa đạo đức trong doanh nghiệp  Đề cao những nhân viên có đạo đức  tạo ra một môi trường tạo làm việc khuyến khích sự phát triển đạo đức Mặc dù vậy, điều quan trọng là nhận ra rằng không phải tất cả các tình huống khó xử về đạo đức đều có một giải pháp rõ ràng và hiển nhiên