Bài giảng Kinh tế đối ngoại trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

font chữ: Times New Roman Size chữ: 14, hệ soan thảo Unicode Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 Lines Canh lề: trên 3,5cm; dưới 3cm; phải 2cm; Trái 3,5cm Số trang đánh ở giữa trên đầu trang giấy. Đề án in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (Nội dung dày khoảng 20 trang, không kể các mục khác)

ppt38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2487 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế đối ngoại trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên