Bài giảng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Về thuế suất hàng hoá XK: Chỉ có một cột thuế chung cho các đối tượng XK (có 58 nhóm mặt hàng). Đại đa số các mặt hàng XK chịu mức thuế suất từ 0% - 5%. Mức thuế XK bình quân là 14% và chỉ có mặt hàng phế liệu kim loại chịu mức thuế suất là 45%. Về thuế suất hàng hoá NK: Thuế nhập khẩu có 28 mức từ 0% đến 100% áp dụng cho gần 3500 nhóm hàng (phân loại ở cấp độ 4 chữ số và 6 chữ số) . Chỉ trong vòng 4 năm khi Luật thuế XK, thuế NK ra đời thuế XNK đã thu vào ngân sách Nhà nước từ chỗ chiếm tỷ trọng 6,1% năm 1988 lên 12,7% năm 1991 trong tổng thu ngân sách Nhà nước (tăng bình quân 1,65%/năm)

ppt12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên