Bài giảng Lượng hóa, đánh giá chất lượng

5.2.TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG : Việc đánh giá, thông thường được thực hiện theo các trình tự sau: Bước 1: Xác định mục đích và đối tương đánh giá Bước 2 : Xác định danh mục các chỉ tiêu chất lượng (Ci) - Các chỉ tiêu phải phù hợp với tính chất, đặc trưng của sản phẩm, hệ thống các chỉ tiêu chất lượng phải phù hợp với mục tiêu, đối tượng đánh giá. - Số chỉ tiêu không quá lớn để các kết quả có thể tập trung hơn và phù hợp với khả năng đánh giá, phân biệt bởi các chuyên viên.

ppt97 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lượng hóa, đánh giá chất lượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên