Bài giảng Thanh toán điện tử

(Bản scan) Tính tin cậy, vẹn toàn và xác thực: Tính tin cậy: Thẻ tín dụng, đối tượng hợp pháp Tính toàn vẹn: cả số tiền mua và bản thân mặt hàng được mua không được thay đổi tùy tiện Tính xác thực: cả người mua và người bán đều có yêu cầu xác nhận về người kia (thực tế hợp pháp của người tham gia) Sự ủy quyền, bảo đảm và bí mật cá nhân: Sự ủy quyền: cho phép người bán biết được người mua có đủ chi phí để thanh toán hay không Bảo đảm: người mua hàng cũng có thể muốn có một sự bảo đảm từ phía người bán rằng họ có đủ khả năng và xứng đáng được tin cậy Đảm bảo bí mật: thông tin thị trường, khách hàng...

pdf48 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thanh toán điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan