Bài giảng Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong nông dược

Chất phân tán là những chất tạo nên sự tương hợp giữa nước và các hạt thuốc, qua đó tạo điều kiện để hình thành huyền phù bền của thuốc trong nước Phân tán lỏng-lỏng Phân tán rắn- lỏng nó còn sử dụng mở rộng cho bột tẩm ướt trong nông dược, bột tan ( soluble powder)

ppt29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2995 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong nông dược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỨNG DỤNG CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG NÔNG DƯỢC ỨNG DỤNG CHẤT HĐBM TRONG NÔNG DƯỢC CHẤT HDBM ỨNG DỤNG TRONG NÔNG DƯỢC Nông dược là gì? NÔNG DƯỢC Thành phần gồm có hai phần: HOẠT CHẤT (a.i) CHẤT PHỤ GIA NÔNG DƯỢC CHẤT PHỤ GIA Chất phụ gia: được chia làm 4 loại Chất phụ gia có tác dụng làm tăng hiệu quả phân tán: chất phân tán, chất nhũ hóa, chất tăng dung, chất tải…. Chất phụ gia có tác dụng tăng cường và kéo dài tác dụng thuốc: chất ổn định, chất tăng hiệu quả… Chất phụ gia có tác dụng làm tăng khả năng tiếp xúc và hấp thụ nông dược: chất tẩm ướt, chất thẩm thấu, chất trãi rộng… Chất phụ gia làm tăng tính an toàn và dễ sử dụng: chất an toàn, chất giải độc, chất cảnh giới…. CHẤT HĐBM Khối lượng chất HĐBM được sử dụng làm chất phụ gia cơ bản nông dược trên toàn thế giới là khoảng 2.108- 3.108 kg. Chất HĐBM tham gia vào những loại sản phẩm nào trong chất phụ gia nông dược? Thuộc loại chất HĐBM nào? CHẤT PHÂN TÁN Chất HĐBM được sử chủ yếu: Chất nhũ hóa Chất phân tán Chất tẩm ướt và chất thẩm thấu Chất tăng dính.V.V… Trong đó chất nhũ hóa, chất phân tán và chất tẩm ướt chiếm 50 % khối lượng sử dụng. Chất HĐBM sử dụng làm chất phụ gia nông dược chủ yếu là chất HĐBM anion và nonion CHẤT HĐBM Loại anion thường được sử dụng là: CHẤT HĐBM Chất HĐBM nonion thường sử dụng CHẤT PHÂN TÁN Chất phân tán là những chất tạo nên sự tương hợp giữa nước và các hạt thuốc, qua đó tạo điều kiện để hình thành huyền phù bền của thuốc trong nước… Phân tán lỏng-lỏng Phân tán rắn- lỏng nó còn sử dụng mở rộng cho bột tẩm ướt trong nông dược, bột tan ( soluble powder)… CHẤT PHÂN TÁN Yêu cầu chất phân tán trong gia công cơ bản nông dược là: Làm cho sản phẩm có tính lưu động tốt, không kết khối Có tính huyền phù phân tán và tính thấm ướt nhất định Tính ổn định dự trữ và ổn định hóa học cao. Làm cho chế phẩm có tính trộn lẫn và hòa loãng tốt Tính tạo bọt thích hợp, phù hợp với công nghệ sản xuất. CHẤT PHÂN TÁN Chất phân tán nông dược thường được sử dụng chủ yếu chất phân tán anion và chất phân tán nonion. Chất phân tán anion thường sử dụng là: sodium ligno sulfonate, alkyl naphthalene sulfonate, calcium alkylbenzene sulfonate và những muối khác của nó… Chất phân tán nonion thường sử dụng là: Alkyl phenol ethoxylate , fatty amine poly oxyethylene, alkanolamide ethoxylate, glyceryl ethoxylate, …. CHẤT PHÂN TÁN Vai trò của chất phân tán: CHẤT NHŨ HÓA Chất nhũ hóa là những chất tạo nên sự tương hợp giữa nước và các giọt chất độc ở thể lỏng thuộc nhũ dầu, bền nhũ tương tạo thành. chất nhũ hóa là chất được sử dụng chủ yếu nhất trong nông dược. trong quá trình gia công và sản xuất nông dược hóa học hiện đại là yếu tố không thể thiếu và cũng là yếu tố quyết định đến chất lượng nhũ trong các sản phẩm nông dược. CHẤT NHŨ HÓA Ngoài ra, chất nhũ hóa còn được sử dụng trong quá trình gia công và sản xuất những chế phẩm nông dược khác như bột nhũ, chất huyền phù, chất ULV ( thuốc phun thể tích cực thấp)… giai đoạn phát triển của chất nhũ hóa nông dược: Sử dụng xà phòng, sulfonate castor oil làm chất nhũ hóa nông dược. Sử dụng chất HĐBM nonion làm chất nhũ hóa nông dược. Sử dụng hỗn hợp chất HĐBM làm chất nhũ hóa nông dược. CHẤT NHŨ HÓA Yêu cầu của chất nhũ hóa nông dược,ngoài những yêu cầu cơ bản của chất phụ gia trong nông dược, nó phải thỏa mãn những yêu cầu sau: Phù hợp với nhiều loại sản phẩm nông dược. Lượng dùng ít nhưng có thể pha với lượng lớn chế phẩm. Hòa tan tốt với chế phẩm nông dược, chất tan và thành phần khác. Khi nhiệt độ hạ thấp, không kết tinh, lắng hoặc phân lớp. Độ nhớt thấp,tính lưu động cao, an toàn dễ sản xuất và sử dụng…. CHẤT NHŨ HÓA Một số sản phẩm nhũ hóa nông dược: CHẤT NHŨ HÓA Chất nhũ hóa nông dược có sản phẩm đơn thể và hỗn hợp, nhưng phần lớn là hỗn hợp chất HĐBM nonion và anion. Chất HĐBM loại hỗn hợp này có tác dụng nhũ hóa rất tốt, và hơn thế nửa trạng thái nhũ hóa của chế phẩm tương đối ổn định. Điều này được giải thích như sau: các phân tử a.i tan trong keo của chất HĐBM anion mà dẫn đến tự nhũ hóa, chất HĐBM nonion hấp phụ xung quanh các hạt chất tan hữu cơ làm cho trạng thái nhũ hóa ổn định. CHẤT NHŨ HÓA Vai trò của chất nhũ hóa Chất nhũ hóa CHẤT NHŨ HÓA Một số sản phẩm nhũ hóa: Chất nhũ hóa thông thường Chất nhũ hóa Pickering CHẤT NHŨ HÓA CHẤT TẨM ƯỚT VÀ CHẤT THẨM THẤU Chất tẩm ướt và chất thẩm thấu có tách dụng làm ướt bề mặt phun và tăng hiệu quả tác dụng của thuốc. Hai chất này được sử dụng chủ yếu vào sản phẩm nông dược dạng lỏng, và cũng là thành phần quan trọng trong của chất trợ phun, chất mở rộng trong nông dược. Thành phần chính của tẩm ướt và chất thẩm thấu là chất HĐBM anion và nonion. CHẤT TẨM ƯỚT VÀ THẨM THẤU CHẤT TẨM ƯỚT VÀ THẨM THẤU Các loại chất HĐBM anion : alkyl sulfate; akyl benzene sulfonate; alkyl naphthalene( C10H8) sulfonate; fatty alcohol POE ether sulfate (chất tẩm ướt)… Các loại chất HĐBM nonion: alkyl phenol ethoxylate; fatty alcohol ethoxylate… CHẤT TẨM ƯỚT VÀ THẨM THẤU vai trò của chất tẩm ướt: CHẤT TẨM ƯỚT VÀ THẨM THẤU www.quantri.com.vn
Tài liệu liên quan