Bài tập thực hành Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô

Chỉ số đều chỉnh GDP (GDP deflator) có khuynh hướng đánh giá thấp giá cả trong nền kinh tế. Và ngược lại, CPI thường có khuynh hướng đánh giá cao giá cả trong nền kinh tế. Hãy giải thích tại sao?.

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 4658 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập thực hành Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập thực hành Bài giảng 2: Đo lường biến số kinh tế Vĩ mô Một nền kinh tế đơn giản có số liệu thông kê sau: Ngành Giá năm 2000 Lượng năm 2000 Giá năm 2005 Lượng năm 2005  Sữa $ 50 10.000 kg $60 9.000 kg  TV $500 1.500 đv $ 400 5.000 đv  Điện năng $ 1 20.000 kwh $ 2 100.000kwh  Bài gải 2000 2005  Ngành Giá Lượng Giá Lượng     Sữa 50 10.000 60 9.000  Tivi 500 1.500 400 5.000  Điện 1 20.000 2 100.000     GDP danh nghĩa  1.270.000  2.740.000  GDPthực  1.270.000  3.050.000  GDPdeflator  100%  90%  CPI  100%  98%  Như vậy, giá cả tổng quát năm 2005 giảm 10% so với năm 2000 nếu tính theo GDPdeflator và giảm 12% nếu tính theo CPI. Chỉ số đều chỉnh GDP (GDP deflator) có khuynh hướng đánh giá thấp giá cả trong nền kinh tế. Và ngược lại, CPI thường có khuynh hướng đánh giá cao giá cả trong nền kinh tế. Hãy giải thích tại sao?. Xem, bài giảng Khi giá hàng hoá nhập khẩu tăng, loại chỉ số nào giữa CPI và GDPdeflator sẽ phản ảnh sự tăng này? CPI sẽ phản ảnh giá hàng hoá nhập khẩu, vì trong rỗ hàng hoá tiêu dùng của người dân có hàng hoá nhập khẩu trong đó. Trong khi đó GDPdeflator không phản ảnh, vì nhập khẩu, M, không được cộng vào GDP để tính GDPdeflator. Hãy giải thích mỗi giao dịch kinh tế sau đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến GDP Việt Nam? Những yếu tố cấu thành nào của GDP sẽ chịu ảnh hưởng (nếu có)? Hãng Honda giảm lượng hàng tồn kho 500 tỷ đồng sẽ làm giảm GDP, và nó ảnh hưởng vào cấu thành đầu tư (I) của GDP. Chính phủ tăng 10% lương cho giáo viên công lập sẽ làm tăng GDP, tác động vào Chi tiêu của chính phủ (G) Không ảnh hưởng gì đến GDP, vì đây chỉ là hành động thay đổi chủ sở hữu tài sản mà thôi. Như câu c Sản xuất 100 nghìn tấn đường sẽ làm tăng GDP cho dù không tiêu thụ hết cũng là thành quả của họat động sản xuất. Sẽ tác động vào I của nền kinh tế. Siêu thị máy tính nhập về 500 máy sẽ tăng lượng hàng tồn kho của siêu thị, tác động vào I, nhưng đồng thời làm tăng M một lượng tương ứng nên không tác động gì đến GDP, trừ khi việc nhập khẩu này ảnh hưởng xấu đến các nhà sản xuất máy tính trong nước nên làm giảm GDP. Không tác động gì đến GDP, ngôi nhà đã có sẵn. Nhà hàng mua 500 000 đồng cá, đây là chi phí trung gian của việc kinh doanh nhà hàng, nếu mua cất trong tủ lạnh thì không tác động gì đến GDP, còn nếu kinh doanh thì có thể tạo ra giá trị gia tăng mới, nhưng không phải là 500000 đồng này. Hãy giải thích mỗi giao dịch kinh tế sau đây sẽ ảnh hưởng như thế nào (tăng, giảm, không ảnh hưởng) đến GNI Việt nam? Bà Lan bán căn nhà bà mua cách đây 5 năm không ảnh hưởng đến GNP Việt nam năm nay vì nó không phải là phần thu nhập được tạo ra trong năm. Tuy nhiên nếu việc bán nhà mang ý nghĩa là cung cấp dịch vụ hiện hành thì GNP sẽ tăng lên. Hãng Honda Việt nam nhập khẩu một lượng linh kiện từ Trung Quốc không ảnh hưởng đến GNP ở Việt nam vì nó không phải là thu nhập của Việt nam Lợi nhuận của công ty ACER ở thành phố Hồ Chí Minh, công ty 100% vốn nước ngòai, tăng 10% không ảnh hưởng đến GNP của Việt nam vì nó là phần thu nhập của nước ngòai . Chính phủ tăng chi trợ cấp khó khăn cho giáo viện miền núi 10% không phải là bộ phận thu nhập nên không được tính vào GNP. (Nó chỉ là một khỏan chuyển giao đơn phương) Năm 2004 Công ty thương mại Huy Hòang nhập khẩu một lô hàng có giá trị 100 tỷ, 80% lượng hàng hóa đó được bán hết trong năm không ảnh hưởng đến GNP vì phần giá trị này không phải là thu nhập của Việt nam. Tuy nhiên cũng giống như câu a) nếu việc bán này mang ý nghĩa là cung cấp dịch vụ thì phần dịch vụ tăng thêm làm tăng GNP. Một khách du lịch người Hà Lan hớt tóc ở thành phố Hồ Chí Minh là phần thu nhập được tạo bởi công dânViệt nam ( người Việt Nam hớt tóc) và được tính vào GNP Hãy cho biết những biến số kinh tế sau đây, biến nào là lưu lượng (flow) biến nào là tích lượng (stock) Các biến là lưu lượng (flow) bao gồm: Thu nhập của người lao động/Tổng đầu tư trong nền kinh tế/Tiết kiệm của chính phủ Các biến là tích lượng (stock) bao gồm: Của cải của người lao động/Tổng lượng tiền trong nền kinh tế/Giá trị bất động sản tại thành phố Hồ chí minh. Một quốc gia có các số liệu sau: GDP: Chi tiêu, gộp  108.000  Tiêu dùng C 80.000  Đầu tư ròng In 12.000  Khấu hao De 6.000  Dầu tư gộp Ig 18.000  Chi tiêu chính phủ G 15.000  Xuất khẩu X 30.000  Nhập khẩu M 35.000    GDP: Thu nhập, gộp  108.000  Tiền lương w 70.000  Tiền lãi i 10.000  Tiền thuê R 2.000  Lợi nhuận Pi 18.000  Thuế gián thu Ti 2.000  Khấu hao De 6.000    Thu nhập ròng NIA (4.000)  Chuyển giao ròng NTR 5.000    GNI (GNP)  104.000  GNDI  109.000  GDP = VA lúa mì +VA bột mì + VA bánh mì VAlúa mì = 5(20 = 100 VA bột mì = (100+30) - 80 = 50 VA bánh mì = (500-100) = 400 GDP = 100 + 50 + 400 = 550
Tài liệu liên quan