Các kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác

Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực Tăng cường hiệu quả học tập Tăng cường trách nhiệm cá nhân Yêu cầu áp dụng nhiều năng lực khác nhau Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm

ppt44 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 6169 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác Phần II * Các lí do áp dụng kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực Tăng cường hiệu quả học tập Tăng cường trách nhiệm cá nhân Yêu cầu áp dụng nhiều năng lực khác nhau Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm * * Một số kĩ thuật DH mang tính hợp tác 1. Kĩ thuật “Khăn trải bàn” 2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” 3. Sơ đồ KWL và Sơ đồ tư duy Thảo luận nhóm Anh (chị) hãy cho biết: Dạy học tích cực là gì ? * Hình thức thảo luận như sau: Mỗi nhóm gồm 6 người * * 1 2 3 4 5 6 * Chủ đề Dạy học tích cực là gì ? 1 2 3 4 5 6 * * Một số kĩ thuật DH mang tính hợp tác 1. Kĩ thuật “Khăn trải bàn” 2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” 3. Sơ đồ KWL và Sơ đồ tư duy * Hoạt động 1: Thực hành trải nghiệm áp dụng Kĩ thuật “khăn trải bàn”: Dạy học tích cực là gì? * 1. Kĩ thuật “Khăn trải bàn” Thế nào là Kĩ thuật “khăn trải bàn”? Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm: Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS * 1. Kĩ thuật “Khăn trải bàn” Cá nhân 1 2 4 3 Nhóm Cá nhân Cá nhân Cá nhân * Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề Viết ý kiến cá nhân 1 3 4 2 Viết ý kiến cá nhân Viết ý kiến cá nhân Viết ý kiến cá nhân Kĩ thuật “Khăn trải bàn” * Cách tiến hành kĩ thuật “Khăn trải bàn” Hoạt động theo nhóm (4 người /nhóm hay 6 người/nhóm) Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…) Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về chủ đề...). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất các câu trả lời Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn * Ý kiến chung của cả nhóm về chủ đề Viết ý kiến cá nhân 1 3 4 2 Viết ý kiến cá nhân Viết ý kiến cá nhân Viết ý kiến cá nhân Kĩ thuật “Khăn trải bàn” * Thực hành Mở SGK Tiếng Việt 3 – Tập 1/ trang 79 Áp dụng Kĩ thuật “Khăn trải bàn” (trả lời câu hỏi 2): Vì sao quê hương được so sánh với mẹ (khổ thơ cuối) ? “Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người.” * * Vì sao quê hương được so sánh với mẹ ? 1 2 3 4 5 6 Vẫn thảo luận theo nhóm 6, trình bày lên mặt sau của tờ giấy vừa rồi. * Thực hành Mở SGK Tiếng Việt 3 – Tập 1/ trang 79 Áp dụng Kĩ thuật “Khăn trải bàn” (trả lời câu hỏi 2): Vì sao quê hương được so sánh với mẹ (khổ thơ cuối) ? “Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người.” * Thực hành Mỗi khối chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm tìm 3 ví dụ về những nội dung nào có thể sử dụng được Kĩ thuật “Khăn trải bàn” ? * * * Hoạt động 2: Thực hành trải nghiệm áp dụng Kĩ thuật “Các mảnh ghép”: “Tìm hiểu về sự phát triển của cây”: Vòng 1: - Điều gì xảy ra nếu cây không có rễ ? Điều gì xảy ra nếu cây không có thân? Điều gì xảy ra nếu cây không có lá? Điều gì xảy ra nếu cây không có hoa/ quả? Vòng 2: Nêu các yếu tố cần thiết cho cây phát triển tốt và giải thích tại sao? * 2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” Thế nào là kĩ thuật “Các mảnh ghép”? Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm: Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp Kích thích sự tham gia tích cực của HS: Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2). * 2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” Vòng 1 Vòng 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 * VÒNG 1 Hoạt động theo nhóm 3 hoặc 4 người Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ (Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C) Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao Mỗi thành viên đều trình bày được kết quả câu trả lời của nhóm VÒNG 2 Hình thành nhóm 3 hoặc 4 người mới (1người từ nhóm 1, 1 người từ nhóm 2 và 1 người từ nhóm 3…) Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau Sau khi chia sẻ thông tin vòng 1, nhiệm vụ mới sẽ được giao cho nhóm ở vòng 2 để giải quyết Các nhóm mới trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ ở vòng 2 Cách tiến hành kĩ thuật “Các mảnh ghép” * Thiết kế nhiệm vụ “Mảnh ghép” Lựa chọn nội dung/chủ đề phù hợp Xác định một nhiệm vụ phức hợp để giải quyết ở vòng 2 dựa trên kết quả các nhiệm vụ khác nhau đã được thực hiện ở vòng 1 Xác định những yếu tố cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp (kiến thức, kĩ năng, thông tin, chiến lược) Xác định các nhiệm vụ mang tính chuẩn bị (thực hiện ở vòng 1). Xác định các yếu tố hỗ trợ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ ở vòng 2 * Thành viên Nhiệm vụ các thành viên trong nhóm * Ví dụ Chủ đề: Câu tiếng Việt * Vòng 1: Nhiệm vụ 1: Thế nào là câu đơn? Nêu và phân tích VD minh họa Nhiệm vụ 2: Thế nào là câu ghép? Nêu và phân tích VD minh họa Nhiệm vụ 3: Thế nào là câu phức? Nêu và phân tích VD minh họa * Vòng 2: Câu đơn, câu phức và câu ghép khác nhau ở điểm nào? Phân tích VD minh hoạ * * Các kĩ thuật mang tính hợp tác 1. Kĩ thuật “Khăn trải bàn” 2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép” 3. Sơ đồ KWL và Sơ đồ tư duy * 3. Sơ đồ KWL và Sơ đồ tư duy * 3.1. Sơ đồ KWL Được Ogle xây dựng vào năm 1986… Tìm ra điều bạn đã biết về một chủ đề Tìm ra điều bạn muốn biết về một chủ đề Thực hiện nghiên cứu và học tập Ghi lại những điều bạn học được * Sơ đồ KWL Chủ đề: Tên: Ngày : * Ví dụ về sơ đồ KWL Chủ đề: Tìm hiểu sự thích nghi của sâu bọ với môi trường sống Tên: Nguyễn Thị Thịnh + Trần Hồng Hoa Ngày :20/08/2009 * Hoạt động 3: Thực hành trải nghiệm áp dụng Sơ đồ tư duy * 3.2. Sơ đồ tư duy Chủ đề Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan Vấn đề liên quan * 3.2. Sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy là gì? Là một công cụ tổ chức tư duy. Là phương pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. Là một phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả: + Mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tưởng + Bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng. * 3.2. Sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy giúp gì cho bạn? - Sáng tạo hơn Tiết kiệm thời gian Ghi nhớ tốt hơn Nhìn thấy bức tranh tổng thể Tổ chức và phân loại - ... * 3.2. Sơ đồ tư duy Cách tiến hành Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố/nội dung liên quan. Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tố/nội dung luôn được kết nối với nhau. Sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về chủ đề lớn một cách đầy đủ và rõ ràng * Ví dụ về Sơ đồ tư duy Quả Đặc điểm Cách sử dụng Ích lợi Nơi trồng Các loại quả * Ví dụ S¬ ®å tư duy Mét phÇn néi dung bµi 8 - Địa lý lớp 5 HËu qu¶ gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh ChÊt l­îng C/S Tµi nguyªn MT Kinh tÕ §êi sèng ND ViÖc lµm Y tÕ VH –GD H¹ tÇng CSVC Tµi nguyªn c¹n kiÖt MT « nhiÔm ChËm ph¸t triÓn Khã thùc hiÖn môc tiªu KT-XH BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh N©ng cao d©n trÝ Ph¸t triÓn KT, n©ng cao ®êi sèng ND * Ví dụ về sơ đồ tư duy * * * * * Hoạt động 4 Thực hành thiết kế trích đoạn kế hoạch DH một số kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác và trình bày kết quả
Tài liệu liên quan