Các nghiên cứu của trường phái HĐH cổ điển

. 4 nghiên cứu của Trường phái HĐH cổ điển 1. McClelland: Động lực đạt đ ư ợcmục tiêu 1.1. Nhóm xã hội nào có trách nhiệm chính đối với sự hiện đại hoá nền kinh tế của các nýớc Thế giới thứ 3? • Tại vì: – Mục tiêu hoạt động của giới doanh nhân không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận. – Khát khao thực sự của h ọ là "Achievement Motivation": Có mục tiêu vươn tới, làm việc tốt, nghĩ ra đ ược phương thức làm việc t ốt h ơn. – Và "Achievement Motivation" có mối quan hệ tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế. 1.2. Đo lường Achievement Motivation Đo lường "Động lực đạt đ ược mục tiêu" hay "Achievement Motivation" như thế nào? – McCleland đo lường thông qua nội dung của các tác phẩm văn học dân gian vì theo ông các tác phẩm văn học dân gian của một dân tộc thể hiện ý chí của dân tộc đó.

doc11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các nghiên cứu của trường phái HĐH cổ điển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương II: Các nghiên cứu của trường phái HĐH cổ điển I. 4 nghiên cứu của Trường phái HĐH cổ điển 1. McClelland: Động lực đạt đ ư ợcmục tiêu 1.1. Nhóm xã hội nào có trách nhiệm chính đối với sự hiện đại hoá nền kinh tế của các nýớc Thế giới thứ 3? Tại vì: Mục tiêu hoạt động của giới doanh nhân không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận. Khát khao thực sự của h ọ là "Achievement Motivation": Có mục tiêu vươn tới, làm việc tốt, nghĩ ra đ ược phương thức làm việc t ốt h ơn. Và "Achievement Motivation" có mối quan hệ tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế. 1.2. Đo lường Achievement Motivation Đo lường "Động lực đạt đ ược mục tiêu" hay "Achievement Motivation" như thế nào? McCleland đo lường thông qua nội dung của các tác phẩm văn học dân gian vì theo ông các tác phẩm văn học dân gian của một dân tộc thể hiện ý chí của dân tộc đó. 1.3. Nguồn gốc của "Achievement Motivation" Nguồn gốc của "Achievement Motivation" từ đâu? Sự giáo dục của gia đình, đặc biệt là của bố mẹ đối với con cái: Bố mẹ cần đặt mục tiêu cao cho con cái Bố mẹ cần có phương pháp để khuyến khích con cái thực hiện miêu tiêu đề ra Bố mẹ không nên làm thay con mà nên để con cái tự phát huy khả năng của chúng Hệ thống giáo dục và sự ảnh hưởng của văn hoá phương Tây sẽ truyền "Achievement Motivation" vào các nước Thế giới thứ 3 1.4. Hàm ý chính sách Do vậy, theo McClelland: Nghiên cứu sự phát triển của các nước Thế giới thứ ba nên tập trung nghiên cứu giới doanh nhân Các nhà lập chính sách cần có chính sách đầu tư vào nguồn nhân lực đặc biệt phải đẩy mạnh "Achievement Motivation" của các doanh nhân trong nước Biện pháp đ ể làm đi ều đó là tăng cường quan hệ giáo dục, văn hoá với các nước phát triển phương Tây. 2. Inkeless: Con người hiện đại 2.1. Ảnh h ưởng của HĐH đến thái độ, giá trị sống và cách sống của các cá nhân là gì? 2.2. Khi người dân của các nước Thế giới thứ 3 bị ảnh hưởng của các giá trị phương Tây thì thái độ của họ có hiện đại hơn trước hay không? 2.3. Quá trình HĐH có gây ra trạng thái tâm lý căng thẳng (Stress) cho người dân ở các nước Thế giới thứ 3 hay không? 2.1. Mức độ HĐH đất nước có ảnh hýởng tỷ lệ thuận đến mức độ hiện đại của ngýời dân Một đất nýớc có mức độ công nghiệp hoá càng cao thì càng hiện đại Đo lường mức độ hiện đại của ngýời dân: Thước đo mức độ hiện đại của người dân có giá trị từ 0 đến 100 Các đặc điểm chung của con người hiện đại: Sự cởi mở với những cái mới Tăng dần sự độc lập từ người hướng dẫn Tin tưởng vào khoa học Có chí tiến thủ Có kế hoạch dài hạn Hoạt động xã hội 2.2. Điều gì tạo nên con ngýời hiện đại? Giáo dục là yếu tố quan trọng nhất. Cụ thể là mô hình giáo dục phýõng Tây sẽ giúp cho việc tiếp nhận các giá trị hiện đại. Nghề nghiệp: Tác phong làm việc công nghiệp 2.3. Quá trình HĐH không gây ra trạng thái tâm lý căng thẳng cho ngýời dân ở các nýớc Thế giới thứ 3 Không có sự khác biệt về mức độ căng thẳng tâm lý giữa con ngýời hiện đại và con ngýời không hiện đại 3. Bellad: Tôn giáo thời Tokugawa ở Nhật 3.1. Câu hỏi nghiên cứu Tôn giáo thời kì Tokugawa có đóng góp nhý thế nào đến sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Nhật? Quá trình công nghiệp hoá của Nhật được khởi động bởi tầng lớp Võ sĩ đạo (Samurai). Như vậy, nhân tố tôn giáo có phải là nhân tố tạo nên sự hiện đại của xã hội Nhật Bản? 3.2. Nền tảng lý thuyết Thừa hưởng các khái niệm của Thuyết chức năng: Xã hội công nghiệp hiện đại: được định nghĩa dựa trên các giá trị kinh tế như: Sự hợp lý, tính phổ thông, kết quả đạt được Và một xã hội thiếu các giá trị kinh tế trên thì không thể vượt qua được các trở ngại của nền kinh tế lạc hậu để trở thành một nền kinh tế năng động 3.2. Ba hình thức quan hệ giữa tôn giáo và phát triển kinh tế ở Nhật Tôn giáo ảnh hưởng trực tiếp đến đạo đức kinh tế: Lao động cần cù, sống khổ hạnh, cho phép kinh doanh chân chính Tôn giáo ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thông qua các thể chế chính trị: Cách mạng Minh Trị được thực hiện bởi tầng lớp Võ sĩ đạo Tôn giáo ảnh hướng đến phát triển kinh tế thông qua thể chế gia đình: Samurai đặt ra quy định rất khắt khe về bổn phận gìn giữ danh tiếng của gia đình 4. Lipset: Mối quan hệ giữa Phát triển kinh tế và Dân chủ 4.1. Câu hỏi nghiên cứu Giữa dân chủ và phát triển kinh tế có mối quan hệ như thế nào? Phải chăng quốc gia nào càng giầu có thì càng dân chủ? 4.2. Biến số/ chỉ tiêu phân tích Theo Lipset: Dân chủ là gì? Phát triển kinh tế là gì? 4.2. Biến số/ chỉ tiêu phân tích: Dân chủ Dân chủ được thể hiện thông qua hệ thống chính trị cung cấp những cơ hội sửa đổi Hiến pháp để thay đổi sự quản lí của chính quyền và Cho phép dân chúng ảnh hưởng tới các quyết định quan trọng của các cơ quan nhà nước 4.2. Biến số/ chỉ tiêu phân tích: Phát triển kinh tế Phát triển kinh tế được đo lường qua các biến số sau: Sự giàu có Sự công nghiệp hoá Sự đô thị hoá Giáo dục 4.3. Kết quả nghiên cứu Các nước dân chủ hơn thì kinh tế cũng phát triển hơn Nhưng, phát triển kinh tế không tự nó thúc đẩy quá trình dân chủ? II. Những sức mạnh của trường phái hiện đại hóa cổ điển Chương này đã xem bốn nghiên cứu hiện đại hóa cổ điển :McClelland đến động lực thành tích ,inkeless về người đàn ông hiện đại ,bellah ngày tokugawa tôn giáo ,và lipset dân chủ chính trị .bốn ngiên cứu cho thấy cách thức các giả định cơ bản của quan điểm hiện đại hóa-hình dạng của tập trung nghiên cứu ,các khung phân tích ,và phương pháp nghiên cứu hiện đại hóa Tập trung nghiên cứu ,mặc dù thực tế rằng các nghiên cứu trên đã được tiến hành bởi một nhà tâm lý học ,một xã hội học của các tôn giáo ,và một chính trị xã hội học ,tương ứng ,tất cả họ chia sẻ một tập trung nghiên cứu tương tự như trên ,hiện đại hóa .họ quan tâm đến việc kiểm tra của các câu hỏi nghiên cứu chính sau đây :các yếu tố đó dã thúc đẩy hiện đại hóa của các nước thế giới thứ ba là gì? Hậu quả của sự chuyên nghiệp ,của quá trình hiện đại hóa ở các nước thứ ba là gì ? ví dụ : McClelland nêu bật sự tương quan mạnh mẽ giã các đông lực thành tích và hình thái kinh tế phát triển .bellaah xem xet vai trò của các tôn giáo tokugawa về phát triển kinh tế của nhật bản .lipset chỉ ra vai trò có thể phát triển kinh tế trong dân chủ của các nước thứ ba .inkeless và thảo luận về những hậu quả của quá trình hiện đại hóa cho attiludes cá nhân và hành vi. Khung phân tích .bốn nghiên cứu cũng chia sẻ một khôn khổ,hiện đại hóa tương tự .các tác giả cho rằng tất cả các nước trên thế giới thứ ba phải trả đi truyền thống và cần cho rằng đi theo các nước phương tây hiện đại .để các nước thế giới thứ ba đi theo con đường của phương tây để hiện đại hóa ,bốn nghiên cứu chỉ ra một cách rõ ràng rằng đề xuất rằng các nước thế giới thứ ba phải thả những đặc điểm truyền thống của họ và có những đặc tính của phương tây .thú McClelland chủ trương tiêm các giá trị thành tích các nước phương tây váo thứ ba thế giới  như là một có nghĩa của việc thúc đẩy kinh doanh và hiện đại hóa .inkesless chỉ ra rằng người đàn ông hiện đại ở các nước thứ ba thế giới có xu hướng có nhưỡng đặc điểm của phương tây ,như là định hướng di động ,việc sử dụng các kế hoạch dài hạn ,và việc tham gia trong các vấn đề dân sự .bellah giả định rằng các giá trị phương tây như Universalism và thành tích là cấn thiết để giải phóng thế giới thứ ba nền kinh tế từ những hạn chế theo chủ nghĩa truyền thống để năng động hơn .và hợp lý ngụ ý rằng các quốc gia thế giới thứ ba cần phải đạt được một phong cach phương tây phat triển kinh tế (như công nghiệp hóa ,đô thị hóa ,và giáo dục )trước khi họ có thể duy trì một phong cách phương tây của nền dân chủ(bao gồm các cuộc bầu cử và thay đổi của các quản trị viên của chính phủ ) Các phương pháp nghiên cứu .ngoại trừ cho việc học tập bellah ,các công trình thực nghiệm đã thảo luận ở trên có xu hướng theo cuộc thảo luận của họ ở cấp cao nói chung .ví dụ ,thành tích động lực và nam giới hiện đại được lấy là phổ quát ,có thể được áp dụng cho bất kì nước thứ ba thế giới ,không phân biệt cho dù đó là ấn độ ,chile, hoặc Nigeria .lipset kết hợp giữa các quốc gia mỹ la tinh vào chỉ hai loại(các nền dân chủ và chế độc tài không ổn định so với các chế độc tài ổn định ),mà không cần điều tra của lịch sử phát triển của lịch sử cụ thể chính trị của người mỹ latinh nước khác nhau. Trường phái hiện đại hóa cổ điển là rất phổ biển trong các thời kì chiến tranh thế giới 2 .sinh viên phát triển ,do đó xu hướng chia sẽ tập trung nghiên cứu ,các khung phân tích ,và phương pháp luận của trường ,hiện đại hóa trong những năm 1950.tuy nhiên ,đến cuối thập niên 1960 ,các trường phái hiện đại hóa cổ điển đến dưới tấn công ngày càng tăng . III. Những lời phê bình của trường phái hiện đại hóa cổ điển Trước khi trình bày một cuộc thỏa luận của các phê bình cấp tiến của những người macxit,lần đầu tiên tôi sẽ trình bày những bài phê bình học tập của trường hiện đại hóa từ chính các nhà khoa học xã hội(bendix 1967;tipps 1976).những viện sĩ đã đặt phòng về các giả định và chức năng tiến hóa của trường hiện đại hóa . Sự phát triển theo chiều hướng duy nhất Đầu tiên ,các nhà phê bình đã đánh thức các giả định tiến hóa của sự phát triển unidirectional.tại sao các nước thế giới thứ ba cần phải di chuyển theo hướng của các nước phương tây ?theo các nhà phê bình ,điều này là phần tử của lý thuyet hiện đại ,chỉ đơn giản là kết quả của một thực tế là các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa nhất là một người mĩ gốc châu âu .sinh ra và nâng cao ở các nước phương tây ,hiện đại hóa nhà nghiên cứu tin rằng các giá trị văn hóa riêng của họ là tự nhiên nhâtfzs và tốt nhất trên thế giới .nghĩ rằng các nước phương tây của họ đại diện cho tương lai của các nước thế giới thứ ba ,họ cho rằng các nước thứ ba thế giới sẽ di chuyển về phía tây của mô hình phát triển .theo các nhà phê bình ,điều này đã đặt niềm tin vào ưu thế trên phương tây là”ethnocentric”.ví dụ tại sao các nước phương tây đặt tại cuối con đường cao của tiến hóa và được dán nhãn “cao cấp”hay”hiện đại”xã hội ? và tại sao là những nước thế giới thứ ba được đặt ở gần cuối con đường dẫn dưới của tiến hóa và được gọi là nguyên thủy hoặc”truyền thống” xã hội ?các nhà phê bình cho rằng những khái niệm như”tiên tiến”,”hiện đại”,”truyền thống “,và “nguyên thủy”là các nhãn chỉ đơn thuần là tư tưởng được sử dụng để biện minh ưu thế trên phương tây . Thứ hai các nhà phê bình khẳng định rằng niềm tin vào sự phát triển unidirectional có kết quả nghiên cứu hiện đại hóa nhìn ra đường dẫn khác để phát triển cho các nước thế giới thứ ba .kể từ khi các nhà nghiên cứu cho rằng ,hiện đại hóa các nước thế giới thứ ba phải làm theo mô hình phương tây ,họ đã đi thực tế xác định khả năng rằng các nước này có thể lựa chọn các mô hình phát triển khác nhau.ví dụ từ khi hoa kì có dân chủ .một thành pần chính của hiện đại hóa.nhưng dân chủ cần thiết cho sự phát triển kinh tế ?cho các nước thế giới thứ ba có sự lựa chọn nào khác không ? ví dụ họ có thể làm theo sự phát triển quyền của đài loan và hàn quốc .họ có thể tạo các mô hình phát triển riêng của họ ? Thứ ba , các nhà phê bình cho rằng các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa là quá lạc quan .họ đã nhầm lẫn giả định rằng kể từ khi các nước phương tây đã đạt được sự phát triển ,các nươcs thứ ba cũng có thể .các nhà nghiên cứu đã không hoàn toàn khám phá khả năng phát triển không .nhiều nhà phê bình khẳng định rằng tương lai của sự phát triển .thế giới thứ bâ là không chắc chắn .có một khả năng thực sự của sự cố ,hiện đại hóa như rằng ở Ethiopia.nơi mà người dân đã phải đối mặt với nạn đói và tuyệt chủng quốc gia đã phải đối mặt .điểm phê bình mà nhiều nước trên thế giới thứ ba có trong thực tế ,nhận tồi tệ hơn trong thế kỉ qua.nó có vẻ rằng quá trình hiện đại hóa có thể ngừng hoặc thậm chí là đảo ngược ,trái với tuyên bbo ủa nhà trường ,hiện đại hóa . Sự cần thiết phải xóa bỏ các giá trị truyền thống Các giá trị truyền thống là gì ?phải chăng hệ thống giá trị truyền thống của các nước thế giới thứ ba là đồng nhất và hòa hợp ? •       Câu trả lời là không :hệ thống giá của các thế giới thứ 3 là không đồng nhất và xung đột Phải chăng các giá trị truyền thống và giá trị hiện đại là không thể tồn tại song song ? -câu trả lời:chúng có thể tồn tại song song Phải chăng các giá trị truyền thống luôn cản trở sự hiện đại hóa? -câu trả lời là không .các giá trị truyền thống trong nhiều trường hợp thúc đẩy quá trihf hiện đại hóa : ví dụ nhật bản Các giá trị hiện đại có thể hoàn toàn thay đổi cca giá trị tryền thống được không? -câu trả lời là các giá trị truyền thống luôn tồn tại trong suốt quá trình hiện đại hóa :ví dụ như bài hát dân ca ,truyện dân gian Vấn đề về phương pháp nghiên cứu Theo các nhà phê bình của họ ,các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa có xu hướng xây dựng các luận cứ của họ ở mức cao như vậy trừ tựng và rất khó để biết những gì thời kì lịch sử mà họ đang thảo luận .ví dụ ,là thảo luận về các biến kiểu như particularistic,gán,tập thể,khuyêcs tán,và các giá trị trầm ,nó không rõ ràng mà quốc gia (nhật bản,ai cập,hoặc pêru) các trường học ,hiện đại hóa ?dang nói về .nó cũng chưa rõ mà kì lịch sử nào hiện đại hóa là miêu tả .nó là mười bảy ,mười tám này,mười chin ,hoặc thế kỉ 20? Những nhà nghiên cứu hiện đại hóa nêu những lý lẽ của họ ở một mức cao của sự khái quát mà những mệnh đề của họ bên ngoài thời gian và những hạn chế không gian. Ngoài ra ,trước đó các nhà phê bình cho rằng có một số thiếu sót và sau khi nghiên cứu lịch sử hiện đại hóa chúng được thực hiện bởi các nhà khoa học xã hội .họ chỉ cần nghiên cứu tại một quốc gia trong một khoảng thời gian đã được lịch sử nghiên cứu .ví dụ ,để nghiên cứu lý do tại sao trung quốc đã thất bại trong việc hiện đại hóa chiến tranh thế giới thứ 2,nhà phê bình của các nhà nghiên cứu cho rằng ,hiện đại hóa phương pháp nghiên cứu chính xác là kiểm tra những gì đã được như trung quốc trong thế kỉ 18 ,những gì đã xảy ra với trung quốc kể từ đó ,và làm thế nào các di tích lịch sử những nhân tố ảnh hưởng đến con đường trung quốc phát triển trong thế kỉ 20 .tuy nhiên thay vì theo đuổi một phương pháp nghiên cứu lịch sử ,các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa đơn giản chỉ áp dụng mọt phơng pháp xuyên quốc gia .họ cho rằng vào thế kỉ 20 trung quốc cũng giống như vào thế kỉ 18 của vương quốc anh .nếu thế kỉ 18 nước anh cần thiết để đầu tư 10% hoặc nhiều hơn thu nhập quốc gia của mình trong nền kinh tế ,sau đó 20 thế kỉ trung quốc cần phải làm như vậy để đến nơi ở giai đoạn cất cánh tối đa của tăng trưởng kinh tế Ngoài việc phê bình học tập ở trên ,các trường hoc ,hiện đại hóa đãc là chủ đề của phê bình chính trị từ tân –mar-xits(bodenheimer 1970:cardoso và faltto 1979:chilcote và Edelstein 1974:frank1969:pratt 1973:Rhodes 1968).về vấn đề phát triển sẽ được thảo luận sâu tại chương 5 ,chỉ có một đánh giá ngắn gọn về hai mặt của tân chủ nghĩa mã chỉ trích được trình bày ở đây –cricique các tư tưởng và phê phán một dựa trên bỏ bê giữa các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa của các vấn đề của sự thống trị nước ngoài Bài phê bình thuộc về ý thức hệ Từ quan điểm mac mới ,tive hiện đại hóa perspec là một hệ tư tưởng chiến tranh lạnh mà được sử dụng tới justifv sự can thiệp của nước mỹ trong những vấn đề thế giới thứ ba . Vì vậy ,trong một bài viết có tiêu đề cũng được biết đến (các học xã hội và phát triển xã hội học,”frank(1969,p.xi) tuyên bố để kiểm tra “xã hội bắc mỹ của hoàng đế quần áo khoa học và ẽposes the nakedness khoa học đằng sau sham tư tưởng của mình .”dọc theo dòng cùng của phê bình ,bodenheimer(1970b)chỉ vào hệ tưởng” của developmentalism”đã suffused của văn học chính trị so sánh và lý thuyết xã hội .theo bodenheimer,các văn học của phát triển đã phải 1) niềm tin vào khả năng của mộtLchịu sau bốn tội lỗi nhận thức luận khoa học xã  hội việt mục tiêu của hệ tư tưởng , (2)niềm tin vào chất lượng tích lũy kiến thức ,(3)niềm tin vào phổ pháp luật về khoa học xã hội ,và(4) xuất khẩu của ba niềm tin này cho các nước thế giới thứ ba này đã dẫn đến nhận thức luận tội lỗi lý thuyết tín ngưỡng và gia tăng lien tục phát triển ,khả năng thay đổi ổn định và trật tự ,sự phổ biến của sự phát triển từ phía tây với thế giới thứ ba các khu vực ,và sự suy giảm của hệ tư tưởng cach mạng và lây lan của tư duy thực dụng và khoa học “(nhìn thấy vòng hào quang 1987) Các shool,hiện đại hóa cũng chỉ trích vì bỏ qua elemet quan trọng của sự thống trị nước ngoài .trong khi tập trung vào những đặc điểm nội bộ như các giá trị truyền thống và thiếu sự đầu tư sản xuất ,các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa có it quan tâm đến động lực bên ngoài như lịch sử của thực dân ,sự kiểm soát của các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới thứ ba nền kinh tế ,các mô hình bất bình đẳng của between thương mại và phương tây thế giới thứ ba quốc gia ,và tính chất của hệ thống quốc tế . mặc dù các nhà nghiên cứu hiện đại hóa chỉ đơn giản giả định rằng các nước thứ ba thế giới đã đạt được quyền tự trị chính trị lúc chấm dứt sự thống trị thực dân chính thức ,các tân marxists cho rằng các quốc này vẫn còn chính trị ,economilly,và culturally thống trị của tây countries.cónequently,các tân Marxists phê bình ,hiện đại hóa các nhà nghiên cứu bỏ bê một nhân tố quan trọng đó là sự thống trị nước ngoài trong việc định hình phát triển thế giới thứ ba .các shool ,hiện đại hóa cũng chỉ trích vì bỏ qua elemet quan trọng của sự trị nước ngoài .trong khi tập vào những đặc điểm nội bộ như các giá trị truyền thống và thiếu sự đầu tư sản xuất ,các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa có ít quan tâm đến động lực bên ngoài như lịch sử của thực dân ,sự kiển soát của các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới thứ ba nền kinh tế ,các mô hình bất bình đẳng của between thương mạ và phương tây thế giới thứ ba quốc gia ,và tính chất của hệ thống quốc tế .mặc dù các nhà nghiên cứu hiện đại hóa chỉ đơn giản giả định rằng các nước thứ ba thế giới đã đạt được quyền tự trị chính trị lúc chấm dứt sự thống trị thực dân chính thức,các tân marxsts cho rằng các quố gia này vẫn còn chính trị ,economilly , và cultaraly thống trị của tây countries.cónequently, các tân Marxists phê bình ,hiện đại hóa các nhà nghiên cứu bỏ bê một nhân tố quan trọng đó là sự thống trị nước ngoài trong việc định hình phát triển thế giới thứ ba.các shool,hiện đại hóa cũng chỉ trích vì bỏ qua elmet quan trọng của sự thống trị nước ngoài .trong khi tập trung vào những đặc điểm nội bộ như các giá trị truyền thống và thiếu sự đầu tư sản xất ,các nhà nghiên cứu ,hiện đại hóa có ít quan tâm đến động lực bên ngoài như lịch sử của thực dân ,sự kiểm soát của các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới thứ ba nền kinh tế ,các mô hìn bất bình đẳng của betwen thương mại và phương tây trên thế giới thứ ba quốc gia ,và tính chất của hệ thống quốc tế .mặc dù các nhà nghiên cứu hiện đại hóa chỉ đơn giản giả định rằng các nước thứ ba thế giới đã đạt được quyền tự trị chính trị lúc chấm dứt sự thống trị thực dân chính thức ,các tân marxists cho rằng các quốc gia này vẫn còn chính trị ,economilly ,và culturally thống trị của tây countries .cónequently,các tân marxists phê bình ,hiện đại hóa các nhà nghiên cứu ‘bỏ bê một nhân tố quan trọng đó là sự thống trị nước ngoài trong việc định hình phát triển thế giới thứ ba . •       Các trường phái hiện đại hóa cũng chỉ trích vì bỏ qua elemet quan trọng của sự thống trị nước ngoài. Trong khi tập trung vào những điểm nội bộ như các giá trị truyền thống và tiếu sự đầu tư sản xuất các  nghiên cứu, hiện đại hóa có ít quan tâm đến động lực bên ngoài như lịch sử của thực dân, sự kiểm soát của các tập đoàn đa quốc gia trên Thế Giới thứ ba nền kinh tế, các mô hình bất bình đẳng của betwen thương mại và phương Tây Thế Giới thứ ba quốc gia và tính chất của hệ thống quốc tế. Mặc dù các nhà nghiên cứu hiện đại hóa chỉ đơn giản giả định rằng các nước thứ ba thế giới đã đạt quyền tự trị chính trị lúc chấm dứt sự thống trị thực dân chính thức, các tân marxists cho rằng các quốc gia này vẫn còn chính trị economilly và culytarally thống trị của countries. Cónequently, các tân marxtsts
Tài liệu liên quan