Cấu trúc dữ liệu Data Structures

Kiến thức: Cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách móc nối, ngăn xếp, hàng đợi, cây, bảng băm Các giải thuật:sắp xếp, tìm kiếm, duyệt cây, đệ qui, các kĩ thuật xây dựng thuật toán. Kỹ năng: Khả năng tư duy giải quyết bài toán bằng các cấu trúc điều khiển. Xây dựng thuật toán Thái độ, chuyên cần: Tự tin giải quyết được các bài toán.

pptx7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu trúc dữ liệu Data Structures, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level 19/09/2013 ‹#› /XX MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU GV: NGUYỄN XUÂN VINH CẤU TRÚC DỮ LIỆU DATA STRUCTURES Mã học phần: 214441 Nguyễn Xuân Vinh nguyenxuanvinh@hcmuaf.edu.vn Giới thiệu môn học Tên môn học: Cấu trúc dữ liệu Tên tiếng Anh: Data Structures Mã học phần: 214441 Số tín chỉ: 4 Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết Thảo luận & bài tập trên lớp: 15 tiết Thực hành: 30 tiết Môn tiên quyết: Lập trình nâng cao (Mã môn học: 214331) Mục tiêu của học phần Kiến thức: Cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách móc nối, ngăn xếp, hàng đợi, cây, bảng băm… Các giải thuật:sắp xếp, tìm kiếm, duyệt cây, đệ qui, các kĩ thuật xây dựng thuật toán. Kỹ năng: Khả năng tư duy giải quyết bài toán bằng các cấu trúc điều khiển. Xây dựng thuật toán Thái độ, chuyên cần: Tự tin giải quyết được các bài toán. Kiến thức Kiến thức Chapter 1: Java Basic Review Chapter 2: Java Generic Chapter 3: Arrays Chapter 4: Iterator – Comparable – Comparator Chapter 5: Linked List Chapter 6: Set Chapter 7: Stack – Queue Chapter 8: Map – HashTable Chapter 9: Tree Chapter 10: Phân tích & Thiết kế giải thuật Chapter 11: Độ phức tạp thuật toán Chapter 12: Giải thuật đệ quy Chapter 13: Sắp xếp – Tìm kiếm Chapter 14: Collection Framework Tài liệu tham khảo Java - Data Structures And Algorithms With Object-oriented Design Patterns In Java Michael T. Goodrich - Data structure & Algorithms in Java 2002-Addison Wesley - Algorithms in Java Parts 1-4 3rd Edition Java 1.5 Tiger A Developers Notebook (Oreilly) Nicklaus Wirth. Algorithms+Data structure=Program. Bản dịch tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1993 Đỗ Xuân Lôi. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1998 Cách tính điểm Điểm project : 20% Điểm bài tập : 20% Điểm thi giữa kỳ: 20% Điểm thi cuối kì: 40% HỎI ĐÁP