Chương 4 Tính gần đúng đạo hàm & tích phân

Hàm y = f(x), hoặc xác định qua bảng giá trị, hoặc biểu thức phức tạp (không dễ tìm f’ hay )  Thay bằng bảng Tính xấp xỉ: a/ Đạo hàm f’ tại mốc x1: f’(0.4)

ppt9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1591 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 4 Tính gần đúng đạo hàm & tích phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG - ĐHBK ------------------------------------------------------------------------------------- PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHƯƠNG 4 TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM & TÍCH PHÂN TS. NGUYỄN QUỐC LÂN (11/2006) NỘI DUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A- TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM 1- ĐẠO HÀM CẤP 1: SAI PHÂN 2 ĐIỂM TIẾN – LÙI, 3 ĐIỂM TIẾN – LÙI - HƯỚNG TÂM B- TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN 2 - TÍNH ĐẠO HÀM BẬC CAO 1- HỆ SỐ NEWTON-COTES 2- CÔNG THỨC HÌNH THANG & SIMPSON 3- GIẢM SAI SỐ MINH HOẠ Ý TƯỞNG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINH HOẠ CÔNG THỨC ĐẠO HÀM 2 ĐIỂM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 điểm (x0, f(x0)) , (x0+h, f(x0+h)) VD: Xấp xỉ f’(1.8) với f(x) = lnx & h = 0.1 , 0.01 , 0.001 TỔNG KẾT XẤP XỈ ĐẠO HÀM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CÔNG THỨC XẤP XỈ TÍCH PHÂN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CÔNG THỨC HÌNH THANG VỚI n ĐOẠN CHIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CÔNG THỨC SIMPSON VỚI n ĐOẠN CHIA CÁCH ĐỀU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÍ DỤ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÌM SỐ ĐOẠN CHIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------