Chương 5 Phân tích Use Case

Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng

ppt26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 5 Phân tích Use Case, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Anh Hùng Nhóm thực hiện: Lê Hồng Chuyên Nguyễn Quỳnh Nga Đoàn duy Hà Triệu Bích Hằng Phân tích và thiết kế hệ thống (xuất bản lần 2) Alan Dennis và Barbara Hayley Wixom John Wiley và Sons,liên hợp Slides bởi RoBerta M.Roth Trường đại học bắc Iowa Ý tưởng chính Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng Một ca sử dụng là một tập hợp các hoạt động mà sẽ đưa ra kết quả nào đó. Mô tả làm cách nào hệ thống tác động trở lại tới sự việc mà gây ra hệ thống Thúc đẩy--sự kiện là nguyên nhân Use Case sẽ thực hiện. Mô hình tiến triển sự việc-tất cả mọi thứ trong hệ thống là sự đáp lại sự kiện nào đó. Tất cả các câu trả lời hợp lí tới sự kiện là dữ liệu Các ca sử dụng có ích khi trạng thái phức tạp Thông tin cơ bản: - Tên ,số và sự mô tả ngắn gọn. - Sự kiện khởi tạo nguyên nhân mà use case sẽ thực hiện + Tác động ngoài - một số đến từ bên ngoài hệ thống. + Thời gian khởi tạo – thời gian dựa trên những sự kiện xảy ra - Quan điểm của ca sử dụng phải chắc chắn. Dữ liệu chính đầu vào và đầu ra: - Nguồn và đích. - Mục đích bao hàm . Những chi tiết: - Những bước thực hiện và dữ liệu đầu vào ,dữ liệu đầu ra. Tên sự kiện : Bệnh nhân yêu cầu, hủy bỏ hoặc thay đổi lịch hẹn Miêu tả ngắn gọn:làm cách nào chúng ta tạo ra một lịch hẹn mới phù hợp với sự thay đổi hoặc hủy bỏ đó . Trigger: Bệnh nhân gọi điện và hỏi về lịch hẹn hoặc hỏi để huỷ lịch hiện hiện thời Kiểu: thời gian mở rộng. Đầu vào Đầu ra Mô tả Nguồn Mô tả Đích Tên bệnh nhân Bệnh nhân Lịch hẹn Lịch hẹn Lịch hẹn mong muốn Bệnh nhân Lịch hẹn Bệnh nhân Lịch hẹn thay đổi/hủy Bệnh nhân Lịch hẹn hợp lí Bệnh nhân Thông tin bệnh nhân Hồ sơ dữ liệu bệnh nhân Lịch hẹn đã có Hồ sơ dữ liệu lịch hẹn Các bước thực hiện chính Thông tin cho mỗi bước 1.Nếu là thay đổi hoặc hủy bỏ thì tìm lịch hẹn hiện thời trong hồ Tên bệnh nhân sơ lịch hẹn và xóa nó Lịch hẹn thay đổi / hủy bỏ Sửa lại lịch hẹn 2.Kiểm tra chắc chắn bệnh nhân là bệnh nhân hiện thời và đã Tên bệnh nhân thanh toán hóa đơn Nếu là bệnh nhân mới ,thực hiện :”Nhập bệnh nhân “ trong ca sử dụng trước khi tiếp tục Nếu bệnh nhân chưa thanh toán hóa đơn ,khi ấy chuyển lời yêu cầu tới bộ phận giao dịch thông tin bệnh nhân Lịch hẹn có sẵn 3.Tìm kiếm những thời gian có sắn cho lịch hẹn và lựa chọn một Lịch hẹn thích hợp thời gian để đề xuất với bệnh nhân(một số thời gian lịch hẹn có thể quá ngắn hoặc quá dài đối với bệnh nhân).Điều này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi tìm thấy được một thời gian tốt nhất thông tin bệnh nhân 4.Bệnh nhân lựa chọn một lịch hẹn dự kiến tương lai Xác định ca sử dụng chính Xác định các bước chính trong mỗi ca sử dụng Xác định các thành phần trong các bước Xác thực ca sử dụng(củng cố) …trên các bước lặp đi lặp lại Bước 2- Xác định các bước chính trong mỗi use case Bước 3 – Xác định các thành phần trong các bước Tên ca sử dụng : lấy ra những yêu cầu CD’s Mô tả ngắn gọn : Mô tả làm cách nào khách hàng có thể tìm những trang Web và nơi có nhu cầu giữ CD’s trong kho hoặc đặt các thứ tự đặc biệt Trigger : khách hàng tìm kiếm trang Web và các địa điểm có nhu cầu giữ CD’s hoặc thứ tự đặc biệt của nó Kiểu :External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Tìm kiếm nhu cầu Khách hàng Thứ tự đặc biệt Thứ tự đặc biệt DBs Lựa chọn CDs cho Khách hàng Lưu trữ với kho CD Trong kho chứa DB yêu cầu Thông tin khách hàng Khách hàng Thông tin đưa ra Đưa ra DB Tên ca sử dụng : Xác nhận các tài liệu đưa ra Mô tả ngắn gọn : Thêm bớt, xóa, sửa đổi các thông tin thêm vào từ nhà cung cấp (ví dụ: sự bình luận, các clip ca nhạc) Các bước chính : Trigger : Các thông tin từ nhà cung cấp, người phân phối, người bán buôn,hồ sơ khách hàng và các bài báo trong các tạp chí buôn bán Kiểu : External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Các thông tin đưa ra Nhà cung cấp Các thông tin đưa ra đưa ra DB Tên ca sử dụng :Xử lí lưu trữ trong kho Mô tả ngắn gọn :Bố trí các kho dữ liệu để lấy các CD yêu cầu từ các ngăn,địa điểm của nó với các thứ tự lựa chọn Trigger: Giữ các yêu cầu từ lấy các yêu cầu ca sử dụng Kiểu : External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Các bước chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Lưu trữ các yêu cầu Lấy yêu cầu Lưu trữ các Kho dữ liệu ca sử dụng nhãn hiệu Các bước thực hiện chính Thông tin cho các bước Tên ca sử dụng : lấy ra những yêu cầu CD’s Mô tả ngắn gọn : Mô tả làm cách nào khách hàng có thể tìm những trang Web và nơi có nhu cầu giữ CD’s trong kho hoặc đặt thứ tự đặc biệt Trigger : khách hàng tìm kiếm trang Web và các địa điểm có nhu cầu giữ CD’s hoặc thứ tự đặc biệt của nó Kiểu :External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Tìm kiếm nhu cầu Khách hàng Thứ tự đặc biệt Thứ tự đặc biệt DBs Lựa chọn CDs cho Khách hàng Lưu trữ với kho CD Trong kho chứa DB yêu cầu Thông tin khách hàng Khách hàng Thông tin đưa ra Đưa ra DB Các bước thực hiện chính thông tin cho các 1.Tìm CDs phù hợp yêu cầu của khách hàng,lựa chọn các bước yêu cầu tìm theo tên tác giả, đầu đề ..v..v, tìm theo loại (ví dụ jazz,classical), hoặc yêu cầu “bán” tin tức 2.Cung cấp thông tin về một CD.Bắt đầu với một số thông tin cơ bản nhưng có thể bao gồm cả thông tin hơn nữa như các bình luận hay các clib âm nhạc. 3.Tìm các .. cho khách hàng và đưa ra những CD có sẵn trong những bảng danh mục 4.Khách hàng chọn lựa một đĩa CD tại nơi lưu trữ hoặc theo thứ tự riêng biệt của đĩa 5.Khách hàng “thanh toán” đĩa CDs đã lựa chọn, tính toán toàn bộ số lượng, nhận tên người sử dụng, và đưa các thông tin 6.Vị trí lưu trữ đĩa CD trong kho 7.Đặt thứ tự riêng biệt cho những đĩa không có trong kho Tên ca sử dụng : lấy ra những yêu cầu CD’s Mô tả ngắn gọn : Mô tả làm cách nào khách hàng có thể tìm những trang Web và nơi có nhu cầu giữ CD’s trong kho hoặc đặt thứ tự đặc biệt Trigger : khách hàng tìm kiếm trang Web và các địa điểm có nhu cầu giữ CD’s hoặc thứ tự đặc biệt của nó Kiểu :External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Tìm kiếm nhu cầu Khách hàng Thứ tự đặc biệt Thứ tự đặc biệt DBs Lựa chọn CDs cho Khách hàng Lưu trữ với kho C Trong kho chứa DB yêu cầu Thông tin khách hàng Khách hàng Những CD phù hợp Khách hàng theo yêu cầu Thông tin đưa ra Đưa ra DB Những CD yêu cầu Khách hàng Thông tin CD yêu cầu Khách hàng Thông tin đĩa CD Khách hàng Danh sách đĩa CD Danh sách DB Thông tin đưa ra Khách hàng Các bước thực hiện chính thông tin cho các bước 1.Tìm CDs phù hợp yêu cầu của khách hàng,lựa chọn các Tìm kiếm nhu cầu yêu cầu tìm theo tên tác giả, đầu đề ..v..v, tìm theo loại (ví dụ jazz,classical), hoặc yêu cầu “bán” tin tức 2.Cung cấp thông tin về một CD.Bắt đầu với một số thông Thông tin CD yêu cầu tin cơ bản nhưng có thể bao gồm cả thông tin hơn nữa Thông tin CD như các bình luận hay các clib âm nhạc. Thông tin đưa ra 3.Tìm các .. cho khách hàng và đưa ra những CD có sẵn Mã số trong những bảng danh mục CD có sẵn trong kho 4.Khách hàng chọn lựa một đĩa CD tại nơi lưu trữ hoặc theo CD lựa chọn theo yêu cầu thứ tự riêng biệt của đĩa CD lựa chọn theo yêu cầu CD lựa chọn theo yêu cầu 5.Khách hàng “thanh toán” đĩa CDs đã lựa chọn, tính toán CD lựa chọn theo yêu cầu toàn bộ số lượng, nhận tên người sử dụng, và đưa các Thông tin khách hàng thông tin CD lựa chọn theo yêu cầu 6.Vị trí lưu trữ đĩa CD trong kho Lưu trữ đĩa trong kho CD lựa chọn theo yêu cầu 7.Đặt thứ tự riêng biệt cho những đĩa không có trong kho Thứ tự riêng biệt Tên ca sử dụng : lấy ra những yêu cầu CD’s Mô tả ngắn gọn : Mô tả làm cách nào khách hàng có thể tìm những trang Web và nơi có nhu cầu giữ CD’s trong kho hoặc đặt thứ tự đặc biệt Trigger : khách hàng tìm kiếm trang Web và các địa điểm có nhu cầu giữ CD’s hoặc thứ tự đặc biệt của nó Kiểu :External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Tìm kiếm nhu cầu Khách hàng Thứ tự đặc biệt Thứ tự đặc biệt DBs Lựa chọn CDs cho Khách hàng Lưu trữ với kho C Trong kho chứa DB yêu cầu Thông tin khách hàng Khách hàng Những CD phù hợp Khách hàng theo yêu cầu Thông tin đưa ra Đưa ra DB Những CD yêu cầu Khách hàng Thông tin CD yêu cầu Khách hàng Thông tin đĩa CD Khách hàng Danh sách đĩa CD Danh sách DB Thông tin đưa ra Khách hàng Tên ca sử dụng : Xác nhận các tài liệu đưa ra Mô tả ngắn gọn : Thêm bớt, xóa, sửa đổi các thông tin thêm vào từ nhà cung cấp (ví dụ: sự bình luận, các clip ca nhạc) Các bước chính : Trigger : Các thông tin từ nhà cung cấp, người phân phối, người bán buôn,hồ sơ khách hàng và các bài báo trong các tạp chí buôn bán Kiểu : External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Các thông tin đưa ra Nhà cung cấp Các thông tin đưa ra Đưa ra DB Các thông tin dưa ra Người quản lí Bảng các thông tin Người quản lí đưa ra đưa ra đưa ra Thông tin CD CD DB Thông tin nhà cung cấp Nhà cung cấp Tên ca sử dụng : Xử lí lưu trữ trong kho Mô tả ngắn gọn : Bố trí các kho dữ liệu để lấy các CD yêu cầu từ các ngăn,địa điểm của nó với các thứ tự lựa chọn Trigger: Giữ các yêu cầu từ lấy các yêu cầu ca sử dụng Kiểu : External Temporal Đầu vào chính Đầu ra chính Mô tả Nguồn Mô tả Đích Lưu trữ các yêu Lấy yêu cầu Lưu trữ các Kho dữ liệu cầu ca sử dụng nhãn hiệu Kho dữ liệu Xác nhận lưu trữ Bố trí kho dữ liệu Xác nhận lưu trữ Kho lưu trữ DB Điều chỉnh danh Danh sách DB sách Các bước thực hiện chính Thông tin cho các bước Use Case chứa đựng tất cả các thông tin cần cho quá trình mô hình hoá, nó giúp người dùng dễ hiểu hơn. Use Case được tạo ra trong một quá trình của những bước được lặp đi lặp lại cho đến khi chúng được xem xét chính xác và đầy đủ. Tất cả đã được giữ bản quyền.Việc tái xuất bản,dịch bài này vượt ra ngoài sự cho phép trong mục 117 của luật bản quyền của hợp chủng quốc Hoa Kỳ không có giấy phép rõ ràng của quyền tác giả là vi phạm pháp luật Khi cần những thông tin thêm có thể gửi tới địa chỉ Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. Người mua có thể tạo một bản chỉ sử dụng cho bản thân và không được phân phát hoặc bán lại. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về các lỗi,bỏ sót, hoặc hư hại,do sử dụng nhiều chương trình hoặc từ việc sử dụng các thông tin trong bài này Bản quyền 2003 Jonh Wiley và Sons phối hợp C