Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000 cung cấp cho sinh viên các khái niệm lý thuyết căn bản và tương đối đầy đủ về SQL Server 2000. Giáo trình có minh hoạ bằng ví dụ các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2000 giúp cho sinh viên có thể làm việc thực tế trên SQL Server 2000. Một số các khái niệm căn bản và quen thuộc về CSDL quan hệ mà sinh viên đã được trang bị ở các môn học khác như Access, ngôn ngữ truy vấn SQL. được dùng trong giáo trình mà không giải thích lại. Do chương trình giới hạn cho 60 tiết giảng dạy nên một vài nội dung nâng cao của SQL Server chỉ giới thiệu sơ lược. Giáo trình được soạn để phục vụ kịp thời các lớp đào tạo CNTT của Viện nên không thể tránh được nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các học viên các khoá để chung tôi có thể bổ khuyết kịp thời.

doc56 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 3398 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên