Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Chủ nghĩa phát xít phát triển Tinh thần cách mạng nhân dân thế giới dâng cao ĐHVII QTCS (7-1935) MTND Pháp thành lập, cải cách DC Đời sống Nd khổ cực Mâu thuẫn Nhân dân VN >< thực dân Pháp Đảng ta khôi phục hoàn toàn  nhân tố quyết định thắng lợi CM

ppt21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lòch söû ÑCSVNHVCT – HC KVIIKhoa Lịch sử ĐảngThS. Đặng Thị Minh NguyệtÑaûng laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranhgiaønh chính quyeàn(1930 - 1945)Baøi 2Nội dungI- Từ Hội nghị trung ương tháng 10-1930 đến Đại hội Đảng lần thứ nhất (3-1935)II- Từ Hội nghị Trung ương tháng 7-1936 đến Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) III- Cao trào kháng Nhật, cứu nước, tổng khởi nghĩa giành chính quyền (8-1945)I- Từ Hội nghị Trung ương (10-1930) đến Đại hội Đảng lần thứ nhất (3-1935)II- Từ Hội nghị Trung ương tháng 7-1936 đến Hội nghị Trung ương 8 (5-1941)II- Từ Hội nghị Trung ương tháng 7-1936 đến Hội nghị Trung ương 8 (5-1941)1. Hội nghị Trung ương 7/1936a. Hoàn cảnh lịch sửb. Nội dung Hội nghịPhântích đi đến kếtluận Không nhất thiếtĐQ // PKTùy hoàn cảnh cụ thểĐQ PK PK ĐQ hoặcHNTW 7/1936 mở đầu cao trào đấu tranh dân chủ, tiếp tục phát triển lực lượng cách mạngMột số tờ báo trong thời kỳ Mặt trận dân chủ 1936-1939Cuộc mittinh ở khu Đấu xảo Hà Nội 2. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng Hội nghị Trung ương 6Hội nghị Trung ương 8Hội nghị Trung ương 7Hoàn thiệnđường lối giải phóngdân tộcIII. Cao trào kháng Nhật, cứu nước, tổng khởi nghĩa giành chính quyền 1. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”HoàncảnhlịchsửNội dung Chỉ thịKết quả: Cao trào kháng Nhật, cứu nước diễn ra sôi nổiCMVN bước vào thời kỳ tiền khởi nghĩa, đón bắt thời cơ TKNCuộc nổi dậy phá kho thóc đã mở đầu cho cao trào tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945Tân Trào- Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.- Từ 14 -> 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền.- Từ 16 -> 17/8/1945, Đại hội quốc dân được triệu tập ở Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.- 11h đêm 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa ra “Quân lệnh số 1” hạ lệnh tổng khởi nghĩaDiễn biến Tổng khởi nghĩa.- Ngày 16/8: đ/c Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đơn vị giải phóng quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.- Ngày 18/8: 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất cả nước (Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam).- Ngày 19/8: Giành chính quyền ở Hà Nội- Ngày 23/8: Giành chính quyền ở Huế- Ngày 25/8: Giành chính quyền ở Sài Gòn- Ngày 28/8: Giành chính quyền ở 2 tỉnh cuối cùng là Đồng Nai và Hà Tiên- Ngày 30/8: Vua Bảo Đại thoái vị.Thái NguyênBắc GiangHà TĩnhHải DươngQuảng Nam19/823/825/8Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình, Hà Nội.3. Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệmKiểm tra 15 phútCó quan điểm cho rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chỉ là “ăn may”, do lúc đó ở Việt Nam tồn tại một “khoảng trống quyền lực”. Đ/c cho biết ý kiến của mình.