Đề cương môn học Chính sách đối ngoại Mỹ

IV. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 4.1. Nhận thức Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể mô tả được (describe) quy trình hoạch định chính sách đối ngoại và các giai đoạn phát triển chính sách đối ngoại Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Sinh viên sẽ bắt đầu thực hành ứng dụng (employ) khung phân tích chính sách để hiểu và giải thích (interpret) các trường hợp cụ thể. 4.2. Kỹ năng Với hệ thống bài tập hàng tuần, sinh viên được trang bị các kỹ năng: - kỹ năng phát hiện vấn đề (recognize – nhận ra) - bước đầu tập khả năng thuyết phục và hùng biện (respond – trả lời, display – trình bày, thể hiện) 4.3. Thái độ Khi kết thúc môn học, sinh viên được mong đợi sẽ: - Chú ý và quan tâm đến các vấn đề thời sự quốc tế (Pay attention – chú ý và quan tâm) - Phân biệt (Classify) các kiến thức đã được học liên quan đến chính sách đối ngoại các quốc gia. - Sẵn sàng (Prepare) để có thể theo đuổi việc học cao hơn trong chuyên ngành quan hệ quốc tế

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học Chính sách đối ngoại Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ (AMERICAN FOREIGN POLICY) I. THÔNG TIN CHUNG Số tín chỉ: 02 tín chỉ Số tiết: 30 tiết (15 tiết lý thuyết; 15 tiết thực hành) Điều kiện tiên quyết: sinh viên đã học môn Lịch sử Quan hệ Quốc tế, Nhập môn Quan hệ Quốc tế, Những vấn đề toàn cầu, Toàn cầu hóa, Tính chất môn học: kiến thức chuyên ngành QHQT Trình độ: sinh viên năm thứ ba II. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 1. Giảng viên phụ trách môn học ThS. Hoàng Cẩm Thanh Điện thoại: 0909 868686 Email: hoangthanh611@gmail.com ThS. Nguyễn Thúc Cường III. MỤC TIÊU MÔN HỌC CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 2 Môn học cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan và kiến thức cơ bản về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Môn học sẽ tập trung tìm hiểu khung phân tích, quá trình hoạch định và các giai đoạn lịch sử quan trọng của chính sách đối ngoại. Đồng thời, sinh viên sẽ bắt đầu sử dụng kiến thức để phân tích trường hợp cụ thể trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ IV. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 4.1. Nhận thức Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể mô tả được (describe) quy trình hoạch định chính sách đối ngoại và các giai đoạn phát triển chính sách đối ngoại Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Sinh viên sẽ bắt đầu thực hành ứng dụng (employ) khung phân tích chính sách để hiểu và giải thích (interpret) các trường hợp cụ thể. 4.2. Kỹ năng Với hệ thống bài tập hàng tuần, sinh viên được trang bị các kỹ năng: - kỹ năng phát hiện vấn đề (recognize – nhận ra) - bước đầu tập khả năng thuyết phục và hùng biện (respond – trả lời, display – trình bày, thể hiện) 4.3. Thái độ Khi kết thúc môn học, sinh viên được mong đợi sẽ: - Chú ý và quan tâm đến các vấn đề thời sự quốc tế (Pay attention – chú ý và quan tâm) - Phân biệt (Classify) các kiến thức đã được học liên quan đến chính sách đối ngoại các quốc gia. - Sẵn sàng (Prepare) để có thể theo đuổi việc học cao hơn trong chuyên ngành quan hệ quốc tế V. TỔ CHỨC LỚP HỌC & YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN Tổ chức lớp học: Trong học kỳ này, các buổi học được tổ chức vào các buổi thứ Ba và thứ Năm CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 3 Sinh viên có mặt sau giờ điểm danh coi như vắng mặt không phép.Sinh viên vắng mặt quá 2 buổi học sẽ bị đánh rớt khỏi môn học. Các bài tập tích lũy, bài luận,... được nộp vào trước khi điểm danh. Sẽ không có ngoại lệ nào cho các bài nộp trễ hạn. Sinh viên cần có ý thức giữ gìn không gian công cộng của lớp học: không ăn uống, sử dụng điện thoại di động, laptop và các thiết bị điện tử khác trong giờ học (trừ các giờ bài tập theo yêu cầu của giảng viên). Sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà trường, quy định về đeo thẻ sinh viên, trang phục và đồng phục các khóa. Giảng viên bảo lưu quyền từ chối sinh viên vào lớp học. Yêu cầu đối với sinh viên: Giảng viên đã cung cấp các tài liệu tham khảo, bài đọc bắt buộc trong đề cương chi tiết – và sinh viên có nghĩa vụ hoàn tất các bài đọc trước khi đến lớp, tham dự đầy đủ các buổi học cũng như hoàn thành các bài tập được giao. Sinh viên cần có trách nhiệm với việc học tập của mình. Hãy nhớ rằng kiến thức chỉ là của bạn khi nào bạn là người chủ động chiếm lĩnh nó mà thôi! VI. CHÍNH SÁCH MÔN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Sinh viên cần phải có thái độ học tập nghiêm túc, kế hoạch học tập chi tiết và luôn có ý thức nỗ lực để hoàn thành các nội dung của môn học. Để chuẩn bị cho một buổi học (trung bình 3tiết), sinh viên cần có tối thiểu 7-10 tiết tự học, tự nghiên cứu ở nhà về nộidung được trao đổi ngày hôm đó (xem kế hoạch chi tiết). Sinh viên cần ý thức được phương pháp đánh giá môn học này được xây dựng trên quan điểm đánh giá toàn bộ quá trình học tập của sinh viên. Sinh viên sẽ có các bài tập tích lũy theo tuần, các bài luận sau mỗi phần học, đề tài thảo luận và các bài trắc nghiệm kiến thức, bài luận ngắn, vẽ sơ đồ tổng hợp... Ngoài ra, sinh viên luôn có cơ hội cải thiện điểm số bằng cách trả lời các bài tập điểm cộng (được giảng viên thực hiện ngẫu nhiên trong từng buổi học) hoặc tham gia thảo luận tích cực trong giờ giảng. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 4 Đánh giá: Ngoài ra sinh viên còn được nhận điểm thường từ làm bài tập đầy đủ ở nhà & tham gia phát biểu có chất lượng ở trên lớp.  Kết quả: 1. 5 – 6 điểm: sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản nhất của nội dung môn học 2. 6 -7 điểm: sinh viên hiểu và trình bày lại các lập luận từ các tài liệu 3. 7-8 điểm: sinh viên so sánh, đánh giá các lập luận, quan điểm từ các tài liệu 4. 9-10 điểm: sinh viên có khả năng tổng hợp kiến thức để bước đầu xây dựng quan điểm riêng của mình về các vấn đề trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Điểm giữa kì: 30% là tổng điểm của bài tập nhóm giữa kì Điểm cuối kì: 70% bài luận cuối kì VII. VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC Khoa QHQT – Trường ĐHKHXH&NV luôn đề cao tiêu chuẩn đạo đức khoa học. Giảng viên các môn học sẽ kiểm tra việc sinh viên vi phạm quy chếthi hoặc gian lận, đạo văn trong bài làm của mình. Trong môn học này, giảng viên không chấp nhận bất cứ vi phạm nào về đạo đức khoa học dưới bất kì hình thức nào. Khi sinh viên ký vào Cam kết (ở bìa mỗi bài tập, bài luận và đề cương), sinh viên cần lưu ý kỹ phương pháp làm nghiên cứu, trích dẫn nguồn và cách viết luận đúng. Nếu có thắc mắc về đạo đức khoa học, sinh viên có thể trao đổi với giảng viên và trợ giảng để biết một số ví dụ cụ thể về gian lận thi cử, cố tình đạo văn và vô ý đạo văn, Sinh viên trong môn học này nếu gian lận trong kì kiểm tra hay đạo văn hay sử dụng cùng một bài luận cho nhiều hơn một lớp học sẽ bị đánh rớt. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 5 VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Các bài đọc bắt buộc sinh viên truy cập vào trang Nghiên cứu quốc tế. Yêu cầu bài đọc trong phần kế hoạch làm việc. TIẾNG VIỆT - Vũ Dương Huân (Chủ biên) (2002). Hệ thống chính trị Mỹ - cơ cấu hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ. Nxb. Chính trị Quốc gia. - Thomas J. McCormick (2004). Nước Mỹ nửa thế kỷ: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau và trong Chiến Tranh lạnh.(Bản dịch). Nxb Chính trị QG. - Nguyễn Thái Yên Hương (2005).Liên bang Mỹ - đặc điểm xã hội và văn hóa.Viện Văn hóa & Nxb. Văn hóa Thông tin - Bruce W. Jentleson (2004). Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ: động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI.(Bản dịch). Nxb Chính trị QG. - Nguyễn Thái Yên Hương – Tạ Minh Tuấn (2010). Các vấn đề nghiên cứu về Hoa kỳ. Nxb Chính trị QG. - Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ - Thông liên bang 2013-2015 - Zbigniew Brzenzinski, (1999). Bàn cờ lớn. Nxb Chính trị QG. - Nguyễn Văn Quang (2005). Quan hệ Việt – Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - Trần Nam Tiến (2010). Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thực trạng và triển vọng. Nxb Thông tin và truyền thong, Hà Nội. TIẾNG ANH 1. Bruce W. Jentleson, American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century. W. W. Norton & Company, 2000. 2. Steven W. Hook & John Spanier, American Foreign Policy Since World War II, CQ Press, Washington 2010. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 6 3. Thmas J. McCormick, America’s Half Century: United States Foreign Policy in the Cold War and After, The John Hopkins University Press, 1995 4. William O. Chittick, American Foreign Policy: A Framework for Analysis, CQ Press, Washington 2006. IX. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT TUẦN BÀI Các hoạt động giảng dạy Các hoạt động học tập của sinh viên GHI CHÚ BÀI ĐỌC BÀI TẬP Buổi 1&2 16&18/2 Sinh viên tìm hiểu Lịch sử Hoa Kỳ Tham khảo ít nhât 5 nguồn tài liệu đáng tin cậy. Buổi 3 23/2 Bài 1: Giới thiệu môn học, đối tượng. Bài 2: Khung phân tích chính sách và cơ sở lý luận Giáo viên trình bày khung phân tích và cơ sở lý luận chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Tiếng Việt: Bruce W. Jentlesson, chương 1 (bản dịch của Nhà xuất bản chính trị quốc gia) 3-26 Nguyễn T.Y. Hương & Tạ M. Tuấn chủ biên, 519-527 Tiếng Anh: Bruce W. Jentlesson, 2- 24 Sinh viên chia nhóm (2-3 sinh viên/nhóm) tìm hiểu lịch sử Mỹ và phân kì theo các giai đoạn. Nhóm sẽ gửi bài thuyết trình bao gồm tập tin PPT và bài chuẩn bị thuyết trình qua email giáo viên. Sinh viên cần tham khảo ít nhất 5 nguồn tài liệu đáng tin cậy cho bài thuyết trình CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 7 Buổi 4 25/2 Bài 3: Sơ lược lịch sử Mỹ GV sẽ chọn các nhóm thuyết trình trong lớp dựa trên bài làm đã nộp của sinh viên. Buổi 5 1/3 Bài 4: Quy trình hoạch định chính sách Giới thiệu các bên tham gia trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Tiếng Việt: Bruce W. Jentlesson, chương (bản dịch của Nhà xuất bản chính trị quốc gia) 33-81 Nguyễn T.Y. Hương & Tạ M. Tuấn chủ biên,63-81 Ảnh hưởng của Quốc hội Mỹ lên chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, /13/anh-huong-cua-quoc-hoi-len- chinh-sach-doi-ngoai-hoa-ky/ Tiếng Anh: Bruce W. Jentlesson, 27-67 Dựa trên bài đọc và sự hiểu biết của mình, sinh viên thảo luận về chủ đề sau: Theo anh/chị nhân tố nào sẽ có yếu tố tác động lớn nhất trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ? Tại sao? Buổi 6 3/3 Bài 5: Chính sách đối ngoại Mỹ từ 1789-1945 GV thuyết giảng về chiến lược chính sách đối ngoại trước Chiến tranh Thế giới thứ II Tiếng Việt: Bruce W. Jentlesson, chương (bản dịch của Nhà xuất bản chính trị quốc gia) 86-121 Thomas J. McCormick, 57-106 Lịch sử phát triển tư duy chiến lược Mỹ, Dựa trên bài đọc và sự hiểu biết của mình, sinh viên thảo luận về chủ đề sau: Theo anh/chị “công thức” trở thành siêu cường của Mỹ đầu thế kỷ XX là gì? CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 8 /20/lich-su-phat-trien-tu-duy-chien- luoc-cua-my/ Nghệ thuật trỗi dậy chi phí thấp của Mỹ, /21/nghe-thuat-troi-day-chi-phi- thap-cua-my/ Tiếng Anh: Bruce W. Jentlesson, 72-110 Buổi 7 8/3 Bài 6: Chính sách đối ngoại Mỹ thời kỳ Chiến tranh Lạnh Tiếng Việt: Năm Trụ Cột Trong Đại Chiến Lược Mỹ /19/5-tru-cot-dai-chien-luoc-my/ Bruce W. Jentlesson (chương 4-5) Tiếng Anh: Steven W. Hook & John Spanier (chapter 3, 4,5) CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 9 Buổi 8 10/3 Bài tập Anh chị viết 1 bài luận để trả lời câu hỏi sau (400-600 chữ): Dựa vào khung phân tích CSĐN Mỹ, đánh giá chính sách đối ngoại Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Buổi 9 15/3 Bài 6: Chính sách đối ngoại Mỹ thời kì Chiến tranh Lạnh Tiếng Việt: Thomas J. McCormick (page 503- 547) Tiếng Anh: Steven W. Hook & John Spanier Chap 6 and 7 (đọc tới trang 174) Dựa trên bài đọc và sự hiểu biết của mình, sinh viên thảo luận về chủ đề sau: Tại sao NATO do Mỹ thành lập vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay trong khi đó khối Hiệp ước Warsaw đã tan rã? Buổi 10 17/3 Bài 7: Chính sách đối ngoại Mỹ hậu chiến tranh Lạnh Tiếng Việt: Bruce W. Jentlesson, 288-394 Nguyễn T.Y. Hương & Tạ M. Tuấn chủ biên, 528-552 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 10 Buổi 11 22/3 Bài 7: Chính sách đối ngoại Mỹ hậu Chiến tranh Lạnh Tiếng Anh: The rise of China ites/default/files/Duncan%202008.p df https://myweb.rollins.edu/tlairson/c hina/chirisepeace.pdf Nước Mỹ ở Châu Á-TBD /20/my-ca-tbd/ Dựa trên bài đọc và sự hiểu biết của mình, sinh viên thảo luận về chủ đề sau: Theo anh chị, mối đe doạ lớn nhất đến sự bá quyền của Mỹ hậu Chiến tranh Lạnh là gì? Tại sao? Buổi 12 24//3 Bài 8: Quan hệ Việt-Mỹ Tiếng Việt: Trần Nam Tiến, 185-219 Tham khảo: /20/buoc-dot-pha-quan-he-viet-my/ Quan hệ thời kỳ hậu Nguyễn Tấn Dũng: Tiến hay lùi? ] quan-he-my-viet-thoi-hau-nguyen- tan-dung-tien-hay-lui Thương mại là điểm sáng nhất trong mối quan hệ Mỹ-Việt tri/thuong-mai-la-diem-sang-nhat- trong-quan-he-viet-my- 568128.html CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ 2015-2016 11 Tiếng Anh: A new era in US-Vietnam relations 609_Hiebert_USVietnamRelations _Web.pdf
Tài liệu liên quan